Lyssna till inspelningar från Svenska Folkbibeln 1998 NT

  1. Matteusevangeliet (Matt)
  2. Markusevangeliet (Mark)
  3. Lukasevangeliet (Luk)
  4. Johannesevangeliet (Joh)
  5. Apostlagärningarna (Apg)
  6. Romarbrevet (Rom)
  7. Första Korintierbrevet (1 Kor)
  8. Andra Korintierbrevet (2 Kor)
  9. Galaterbrevet (Gal)
  10. Efesierbrevet (Ef)
  11. Filipperbrevet (Fil)
  12. Kolosserbrevet (Kol)
  13. Första Tessalonikerbrevet (1 Tess)
  14. Andra Tessalonikerbrevet (2 Tess)
  15. Första Timoteusbrevet (1 Tim)
  16. Andra Timoteusbrevet (2 Tim)
  17. Brevet till Titus (Tit)
  18. Brevet till Filemon (Filem)
  19. Hebreerbrevet (Heb)
  20. Jakobs brev (Jak)
  21. Första Petrusbrevet (1 Pet)
  22. Andra Petrusbrevet (2 Pet)
  23. Första Johannesbrevet (1 Joh)
  24. Andra Johannesbrevet (2 Joh)
  25. Tredje Johannesbrevet (3 Joh)
  26. Judas brev (Jud)
  27. Uppenbarelseboken (Upp)

Tillbaka till BibelFokus huvudsida