Skapelsen är enligt våra Biblar idag 5984 år gammal. Noas flod kom för 4328 år sedan.