Den yttersta tiden

Del 4: "När får vi möta Jesus?"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://bibelfokus.se/yttersta_tiden.


InnehållInledning

Detta program som är det fjärde och sista i serien om den yttersta tidens händelser och Jesu återkomst. Det här programmet har rubriken ”När får vi möta Jesus?”.

En sak angående Jesu återkomst är många kristna helt införstådda med – dock inte alla – och det är att Jesus skall komma tillbaka och samla in alla sina sanna lärjungar, både levande och döda. Denna händelse är helt Bibliskt och inte på något sätt otydlig. Är man nu en Jesu lärjunge så blir ju detta en helt fantastisk och underbar dag! Vi har ingenting att frukta den dagen om vi har lämnat över våra liv i Jesu händer. Vad de kristna är mer oense om är vid vilken tidpunkt detta sker, och det är en fråga som vi inte kan skaka på axlarna åt eftersom det handlar om vår vaksamhet. Extra viktig blir den här frågan för dem som kommer att leva i den yttersta tiden.

Utav all text i Bibeln är ca. 28% profetior, d.v.s. förutsägelser om framtiden. De flesta av dessa profetior har redan gått i uppfyllelse, så det är ganska enkelt att förstå att Bibeln är en auktoritet att räkna med. Det sägs att utav alla profetior i Bibeln så handlar ungefär 300 st om Jesu ankomst. Utav dessa 300 så handlar ungefär 200 st om hans återkomst, alltså hans andra ankomst. Det innebär att ungefär 100 profetior om Jesu första ankomst redan gått i uppfyllelse och det finns då ingen större anledning att betvivla att resterande profetior också skall gå i uppfyllelse. Om det då finns bortåt 200 profetior i Bibeln som handlar om Jesu återkomst, så kan man ju tycka att det borde gå att bilda sig en ganska klar uppfattning om hur hans återkomst skall bli. Så du får gärna ställa dig den frågan varför vi kristna då kan vara oense i detaljerna kring hans återkomst. Kan det bero på att vi är dåliga Bibelläsare? Kan det bero på att vi hellre läser andra böcker om Jesu återkomst och hellre lyssnar förkunnelse om detta utan att kontrollera vad som står i Bibeln? Ja, det skall vi i ärlighetens namn våga fråga oss tycker jag.

I förra programmet presenterade jag några olika läror om just tidpunkten för Jesu återkomst och när de troende skall få möta honom i det s.k. "uppryckandet". Vi tittade då närmare på vad dessa läror innehåller och varifrån de kommer. Den lära som jag gick in lite extra på förra gången var den som ofta har namnet "pre-trib-läran" (pre = före, tribulation = vedermödan) även kallad "darbyismen". Den lär att Jesus skall återkomma två gången i den yttersta tiden. Först en gång osynlig, som en tjuv om natten, för att rycka upp de troende bort från den sista tidens vedermöda och antikrists rike på jorden. Den andra gången Jesus kommer, enligt pre-trib-läran, är när han kommer i makt och härlighet, fullt synlig för alla människor. Som vi såg har den här pre-trib-läran en ganska kort historia och dessutom en ganska tunn Biblisk förankring.

I det här programmet skall jag presentera det som jag själv menar är den mest Bibliska läran om Jesu återkomst, den s.k. "post-trib-läran" (post = efter, tribulation = vedermödan), och jag skall då självklart lyfta fram en mängd Bibelord som stöd. Om du nu inte delar denna tolkning så hoppas jag ändå att du vill läsa vidare med ett öppet hjärta eftersom allt som jag kommer att presentera är grundat på ganska uppenbara texter i Bibeln. Och lägg särskilt märke till det att jag inte kommer att referera till några kända förkunnare eller till andra människor eller andra böcker än Bibeln. Jag skall inte heller referera till syner, uppenbarelser eller besök i himlen osv, sådant som har blivit så vanligt idag när någon skall förstärka stödet för en speciell lära eller förkunnelse. Jag tycker faktiskt Bibeln kan förklara och försvara sitt eget vittnesbör ganska bra på egen hand.

Jag skall här i inledningen ta med ett ord ifrån profeten Daniels bok i GT som faktiskt säger oss att vi ännu inte kan ha fullt ljus över alla händelser i den yttersta tiden. I kapitel 12 och vers 4 står det:

 • ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Här ser vi ju det, att vi inte kan få fullt ljus över profetiorna i Bibeln förrän vi befinner oss i den yttersta tiden. De skall vara förseglade till ändens tid, som det står. Men här står också att kunskapen skall öka allteftersom man forskar i profetiorna. Så det här är vad jag tycker en uppmaning till oss att ständigt studera och begrunda profetiorna om den yttersta tiden så att dessa händelser inte kommer över oss utan att vi är beredda. Och studerar vi dem, så skall kunskapen öka. Det här gäller så klart bara om vi är överlåtna till Gud och låter den Helige Ande leda oss i våra Bibelstudier.

Utifrån det här Bibelordet kan vi nog även säga det här, att Gud troligen inte låter oss få fullt ljus över saker i Bibeln förrän det är aktuellt och viktigt. Det vi egentligen bör fråga oss är vad som är viktigt för oss kristna just nu, idag. Och då tror jag att svaret är: vaksamhet mot den sista tidens stora avfall, det avfall som skall möjliggöra antikrists framträdande enligt 2 Tessalonikerbrevet 2. Där tror jag att vi befinner oss just nu, och det borde vi egentligen studera mer än vad som görs i alla kyrkor, för över denna händelse kan vi nog få bra ljus idag om vi verkligen är ute efter sanningen. Men det sker tyvärr väldigt sällan, och det är väl just därför som detta avfall kommer att ske så som Bibeln förutsagt det.

Nåväl, vad kan då vara den mest Bibliskt korrekta läran om Jesu återkomst och det s.k. uppryckandet? Det som den evangeliska kristenheten trott sedan apostlarnas tid och fram till det att nya läror dök upp, är att Jesus skall komma tillbaka endast vid ett tillfälle. Då sker uppryckandet i en sammanvävd del av Jesu fullt synliga återkomst, och detta sker alldeles i slutet av antikrists sjuåriga period på jorden och i slutet på vredens tid. Vid denna Jesu återkomst från himlen kommer änglarna att bli utskickade vid den sista basunens ljud för att samla ihop Jesu sanna lärjungar till mötet i luften. Därefter framträder hela denna skara av änglar och Jesu lärjungar tillsammans med Jesus i strålande härlighet, fullt synliga inför hela världen. Det här synsättet är det som jag menar är det mest tydliga i Bibeln om man summerar detta lite mer ingående. Och det är jag så klart inte ensam om att tycka idag.Tre saker som är mycket tydliga
Först skall jag ta upp tre saker som jag tycker är mycket tydliga i Bibeln och som  får lägga grunden till vårt fortsatta Bibelstudium.

1. Jesus kommer inte som en tjuv
Den första saken som jag tycker är mycket tydlig är att Jesus inte skall komma som en tjuv om natten för de sant troende. Här har många misstagit sig och hakat på en slags myt om att Jesus först kommer som en tjuv om natten och helt plötsligt rycker bort sina lärjungar i all hemlighet. Men det stämmer inte med Bibeln. Jag tog upp det här i förra programmet, men det finns anledning att ta upp det igen och slå hål på den här myten. Det Bibeln framför allt säger, är att den dagen då Jesus kommer tillbaka skall komma lika oväntad som en tjuv om natten för de som är oförberedda. Men den dagen skall inte komma som en tjuv om natten för Jesu vakna lärjungar. Om vi läser i 1 Tess 5:1-4 så syns detta mycket tydligt:

 • ”Men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: "Allt är lugnt och tryggt", då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.” (Bibel 2000)

Om man tittar i den grekiska grundtexten så skulle vers 3 kunna översättas så här: ”när de väl säger ’enhet och stabilitet’ kommer straffet över dem”. Jag tycker det är en bättre översättning eftersom det då blir en helhetsbild ihop med andra Bibelord. Här befinner vi oss i de sista dagarna av antikrists regeringsperiod. I Uppenbarelsebokens kapitel 13 ser vi att alla människor vid den tiden, i en global enhet, tillber antikrist som gud. "Äntligen" har mänskligheten uppnått den ”enhet och stabilitet” – det moderna Babels torn – som man så länge strävat efter! Men till vilket pris? Jo, när de lovprisar antikrist som allra mest för denna enhet och stabilitet, kommer Jesus tillbaka. För dessa människor kommer alltså den dagen, Herrens dag, som en tjuv om natten. Men vad stod det sedan i Bibeltexten? Vi tar vers 4 igen:

 • ”Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv.”

Jesu sanna lärjungar skall alltså inte uppleva Herrens dag som en tjuv om natten. Varför då? För att de har blivit uppryckta? Nej, i så fall skulle inte Paulus ha skrivit på det här sättet. De överraskas inte eftersom de har varit trogna Jesu ord och vakat och sett till att inte bli bedragna. De vet att det är antikrist som regerar. De kan sin Bibel och vet att hans tid är utstakad till en sjuårsperiod. Och de vet att i slutet av den perioden kommer Jesus. Det är den enkla och klar logiken utifrån Bibelns budskap. Det här leder oss in på den andra punkten utav de tre saker som jag vill lyfta fram som väldigt tydliga.

2. Antikrist kommer först
Skall verkligen de kristna behöva uppleva antikrist? Ja, det är tyvärr vad Bibeln säger. Allra tydligast ser vi detta i 2 Tessalonikerbrevet 2:1-4:

 • "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

I Tessalonika hade tydligen lärjungarna blivit så förvirrade att de trodde att Herrens dag redan stod för dörren. Så Paulus förmanade dem då och sa, att före det att vi får möta Jesus så skall det ske ett stort avfall i världen. Detta avfall bereder vägen för den som i texten kallas ”fördärvets son” och ”motståndaren”. Det är den sista tidens antikrist, det är nog alla bibeltroende bibelforskare överens om. Han skall också träda fram öppet, före det att vi får möta Jesus. Han skall också hinna komma så långt i sitt eget avfall att han utger sig själv för att vara gud. Då har vi kommit ett bra stycke in i antikrists sjuåriga regeringsperiod. Och att antikrist skall regera i sju år är också tydligt i Bibeln, men jag går inte in närmare på det här.

Förstår du då vilket starkt tidstecken antikrists framträdande kommer att bli för Jesu vakna lärjungar i den yttersta tiden? Det finns så många kännetecken på antikrist i Bibeln, så är man andligt vaken och djupt rotad i Bibelns Ord, så kommer man inte att kunna ta fel på vem antikrist är när han väl dyker upp. Det innebär i så fall, att när han väl dykt upp, så kan vi veta ganska väl när Jesus kommer. Lägger vi nu ihop punkten ett och punkten två så får vi punkten tre.

3. Vi skall veta när Jesus är på gång
Som vi såg i punkt ett skall vi inte uppleva dagen för Jesu återkomst som en tjuv om natten. Jag tror alltså att detta bland annat beror på det vi såg i punkt två, att vi utifrån antikrists framträdande kan räkna ut ungefär när Jesus kommer. Förhåller det sig på det sättet lär man ju inte somna in under den tid som då återstår. Stämmer då detta resonemang med andra texter i Bibeln? Ja, vi skall läsa i Matteusevangeliet 24:32-33 så ser vi att Jesus säger precis detta till oss:

 • "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

Här säger Jesus faktisk det, att vi skall kunna veta när han står för dörren. Dag, timma eller stund skall vi inte kunna veta säger också Bibeln, men vi skall kunna veta när Jesus är på gång. Kanske vi skall kunna veta vilken månad, kanske rent av vilken vecka. Och detta skall vi kunna förstå ”när vi ser allt detta” som Jesus sa. Det här gäller så klart de kristna som lever i den absolut yttersta tiden.

I Matteusevangeliets kapitel 24 talar Jesus om sin ankomst som fullt synlig för hela världen. Och så säger han i detta sammanhang att när vi ser allt det han pratat om ske, då skall vi veta att hans fullt synliga ankomst är mycket nära. Vi skall alltså se allt det han talat om i kapitel 24, om vi lever vid den tiden. Vi skall inte bara se en del av det. Vi skall se allt! Att vi ser allt detta innebär då också att de kristna finns kvar på jorden hela tiden ända fram till hans fullt synliga återkomst, eller hur? Det är klart logiskt. Han menar ju inte att de kristna ser allt detta från en läktarplats någonstans uppe i himlen dit de blivit uppryckta. De är här, närvarande, när allt detta sker. Lever vi vid den tiden, så är det där vi är före Jesu synliga återkomst.

Så här har du de tre saker som jag tycker är mycket tydliga angående Jesu återkomst:

 1. vi skall inte uppleva Jesu återkomst som en tjuv om natten.
 2. antikrist skall träda fram och utge sig för att vara gud före det att vi får möta Jesus.
 3. vi skall kunna veta när Jesu återkomst står för dörren när vi ser den yttersta tidens alla förutsagda händelser ske, en efter en. Vi skall liksom kunna pricka av dem.

De här tre tydliga sakerna får vi nu ha med oss som en grund till vårt övriga Bibelstudium.Efter de dagarnas nöd
Vi skall fortsätta lite i Matteusevangeliets kapitel 24 för där ser vi tydligt vid vilken tidpunkt de troende skall bli uppryckta till Jesus. Du har säkert läst och hört talas om ”den stora vedermödan” och ”vreden” i ändens tid. I vers 21 ser vi den absoluta kulmen av denna vedermöda eftersom där står om det värsta lidande som någonsin varit och någonsin skall komma över jorden. Det kommer alltså ingen värre vedermöda efter den i vers 21. Under den tiden skall det tydligen vara särskilt frestande att tro att Jesus redan dykt upp. Och just därför varnar han sina lärjungar i vers 23-24 för detta genom att säga:

 • ”Om någon säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

Observerade du de här orden: ”om någon säger till er”. Mitt i den yttersta tidens värsta vedermöda skall det alltså komma många försök att bedra Jesu sanna lärjungar, de som i denna text kallas de utvalda. Visst visar detta Bibelord oss att de troende är kvar på jorden vid denna tid? Kanske du nu ändå tänker att uppryckandet av de troende skett före detta lidande, men då skall vi fortsätta att läsa i kapitel 24 för där blir det ännu tydligare att uppryckandet sker efter den värsta vedermödan. Vi läser vers 29-31 i Matteusevangeliets kapitel 24:

 • ”Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”

I vers 21 beskriver alltså Jesus den yttersta tidens allra värsta vedermöda och att det då skall finnas en risk att Jesu lärjungar tror att han redan dykt upp, fast på något annat sätt än det han förutsäger här i vers 29-31. Och så säger han här att strax efter den tidens nöd skall han komma tillbaka fullt synlig för hela världen. Och precis då, när det hörs ett starkt basunljud blir de troende, Jesus sanna lärjungar, uppryckta! Här tycker jag ordningen är mycket tydlig. Och tar vi till oss det här Bibelordet på det sättet kommer vi, ”när vi ser allt detta”, kunna veta att Jesu ankomst står för dörren, som vi såg tidigare. Jag säger vi, men det här gäller så klart de troende som lever vid den tiden. Men den tiden kanske är närmare än vad många av oss tror!Två avslöjande uttryck
Bevisar man en sak med ett Bibelord så måste det kunna bekräftas av minst ett till. Så därför måste vi fråga oss om det finns något mer Bibelord som ger stöd åt det jag precis gått igenom, även om jag själv tycker att det hela är glasklart. Därför skall jag lyfta fram två ytterligare händelser i Bibeln som vittnar om ett uppryckande i samband med att Jesus kommer tillbaka fullt synlig för hela världen och gör slut på antikrists rike. Den första händelsen är den som kallas ”vid den sista basunens ljud”. Den andra händelsen är den som kallas ”den första uppståndelsen”.

Vid den sista basunens ljud
Vi skall börja med att läsa vad aposteln Paulus skrev om den här sista basunen i 1:a Tessalonikerbrevet 4:16-17 som handlar om just uppryckandet:

 • "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden."

Här ser vi att de troende skall ryckas upp och samlas till Jesus när en basun ljuder. Det är ju precis det vi såg i Matteusevangeliet 24:31. Men då kanske någon säger att det inte är samma basun. Men då skall vi se vad Paulus skrev om uppryckandet i 1:a Korintierbrevet 15:51-52:

 • "Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas."

Här säger Paulus att det är den sista basunen som ljuder när de troende döda uppstår och blir uppryckta till Jesus tillsammans med de troende som lever vid den tiden. Efter den sista basunen kan det ju inte komma någon mer, eller hur, för då skulle det ju inte vara den sista basunen. I Matteusevangeliet 24 såg vi att Jesu dramatiska och fullt synliga återkomst sker efter den stora vedermödan. Samtidigt blåses det starkt i en basun och änglarna samlar då in de troende. Skall vi nu vara ärliga mot Bibeln så finns här bara en möjlighet, och det är att den sista basun som Paulus skriver om är samma basun som den i Matteusevangeliet 24:31. Det finns ingen annan logisk tolkning vad jag kan se. När Jesus kommer tillbaka fullt synlig för hela världen, rycks samtidigt alla troende upp till Jesus vid den sista basunens ljud, och därefter träder hela skara fram i härlighet inför hela världen. Detta beskrivs också i Kolosserbrevet 3:4:

 • "När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom."

Den första uppståndelsen
Nu skall vi se på den andra händelsen, ”den första uppståndelsen”, eftersom den ger stöd åt berättelsen om "den sista basunen". Om man känner sin Bibel väl vet man att Jesus skall upprätta ett fridsrike i tusen år på jorden efter sin återkomst. Först därefter kommer den slutliga domen och en ny himmel och en ny jord. I början på Uppenbarelsebokens kapitel 20 får vi en profetisk inblick in i händelserna precis före Tusenårsriket. Antikrist och hans profet har vid Jesu ankomst precis kastats i eldsjön och satan har fjättrats med bojor. Vi läser vidare i Uppenbarelseboken 20:4-5:

 • "Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.”

Alla avlidna Jesu lärjungar får alltså liv igen precis när Jesus kommit tillbaka och kastat antikrist i den brinnande sjön. Det har inte skett någon uppståndelse före denna första uppståndelsen för då skulle den ju inte vara den första. Vad är då intressant med denna uppståndelsen? Jo, vi skall se vad aposteln Paulus säger om den första uppståndelsen. Vi läser i 1:a Tessalonikerbrevet 4:16-17:

 • "Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden."

Uppryckandet sker alltså i samband med den här uppståndelsen som Paulus beskriver. Och eftersom den uppståndelsen som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 20 är den första uppståndelsen så måste det Paulus beskriver vara samma uppståndelse. Det finns ingen annan logisk möjlighet. Så lägger vi ihop de här Bibelorden blir det glasklart att både den första uppståndelsen och uppryckandet av de troende sker vid den sista basunen när Jesus kommer fullt synlig tillbaka och gör slut på antikrist. Det går inte att läsa dessa Bibelord på något annat sätt, vad jag kan se.Herrens dag
Alla de Bibelord som vi hittills tittat på tycker jag ger ett väldigt klart och tydligt besked om tidpunkten för när de troende skall få möta Jesus. Jag har väldigt svårt att se hur dessa Bibelord skulle kunna leda tanken åt något annat håll än det jag presenterat här. Men för att ytterligare understryka detta skall vi titta på ett antal intressanta saker i GT som kanske inte är lika klara i sitt budskap, men som har en spännande profetisk karaktär. Det kan ju vara bra att ha lite sådant stöd till vårt resonemang också.

Om man läser i början på kapitel 14 i profeten Sakarjas bok, så står där: "Se, Herrens dag kommer!". Den texten handlar om att Jesus, judarnas Konung, kommer tillbaka till Oljeberget och befriar judarna från de antikrists arméer som av onda andar lockats ut till striden på "Guds, den Allsmäktiges, stora dag", som den också kallas i Uppenbarelseboken 16:14. Antikrist har då regerat i sju år på jorden, och han har vid denna tid samlat sina trupper till den stora striden mot det judiska folket. Herren skall då gå ut och ”strida som han gjorde på drabbningens dag", står det i Sakarja 14:3. Det betyder att han skall vända fiendesoldaterna mot varandra i total förvirring. Det var så Gud gjorde när Gideon gick emot en enorm fiendehär med endast 300 man (Dom 7).

1:a Tessalonikerbrevet kapitel 4 och 5 handlar om när vi kristna skall bli uppryckta till Jesus. I kapitel 5, vers 2 kallas denna dag också för Herrens dag. Striden och uppryckandet är alltså två delar i en större händelse på en och samma dag – Herrens dag! De uppryckta kristna jämte alla änglar är den härlighet som så omger Jesus när han kommer till Oljeberget. Men som vi skall se kan kanske denna Herrens dag motsvara ett helt år. Det skulle kunna vara så.Den åttonde dagen/Det åttonde året
Det finns i Bibeln flera texter som handlar om något speciellt som sker "den åttonde dagen". Jag tror att dessa texter skulle kunna vara profetiska bilder för den Herrens dag då Jesus kommer tillbaka. Vid Herrens dag har ju antikrist regerat i sju år. Jesu återkomst blir alltså i början på det åttonde året. Och när vi läser dessa texter skall vi tänka på det, att en dag i de profetiska texterna, kan motsvaras av ett helt år. Bibelns profetiska texter fungerar ofta på det sättet. Ibland kan en vecka betyda sju år osv.

Noa och arken
I 1:a Moseboken 7:1-4 beskrivs hur Gud sju dagar före floden sa till Noa att gå in i arken. I vers 10 står det sedan:

 • "Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden."

I början av den åttonde dagen kom alltså floden som en straffdom över världen och Noas ark lyftes uppåt utav vattnet som steg allt högre. På så sätt räddades alla i arken undan straffdomen. Det här kan vi mycket väl se som en profetisk bild av Jesus återkomst som sker efter antikrists sju år som härskare på jorden. Jesus kommer då i början av det åttonde året och hans sanna lärjungar lyfts då upp till honom i höjden undan det som sedan sker på jorden. De sju dagar Noa satt i arken och väntade på att vattnet skulle bryta fram, kan ses som en bild av de sju år Jesu sanna lärjungar måste leva utanför det etablerade samhället under antikrists sju regeringsår. När han träder fram vet vi att sju års diktatur ligger framför oss och sedan kommer Jesus.

Från 1:a Moseboken 7:11 och 8:14 förstår vi att syndafloden varade i exakt ett år. Det var först då som Noa klev ur arken. Kanske detta år kan ses som en profetisk bild för det åttonde året, den Herrens dag, som kommer efter antikrists sju år. Kanske Guds vrede drabbar jorden i ett helt år före det att Tusenårsriket bryter in? Vi kan inte veta detta helt säkert. Och kunskap om det här är definitivt inte avgörande för vår frälsning eller vår andliga vaksamhet, men det är en intressant tanke. Noa satt dessutom 40 dagar i arken innan den började lyftas uppåt av vattnet undan Guds straffdom (1 Mos 7:17) . Kanske de Jesu sanna lärjungar som lever på jorden vid början av det åttonde året kommer att få se lite av början på Guds vrede över jorden innan de rycks upp till Jesus? Kanske det är denna tid som är skillnaden mellan de 1290 dagar och 1335 dagar i Daniels bok 12:11-12? Kanske det är denna tid som orden i Jesaja 26:20-21 syftar på, där det står:

 • "Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta."

Kan det vara denna tid som Psalm 91 i GT syftar på där det står att de som sitter under Guds beskydd skall få se Guds vrede? Vi kan läsa Psalm 91:5-10:

 • "Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda."

Det här liknar också påsken, då döden gick förbi Guds folk – påsk betyder just ”gå förbi”. Folket var ju kvar i Egypten när detta skedde, men de var beskyddade av lammets blod på de igenstängda dörrarna, precis som arkens stängda dörr. Det här var väl lite spännande tankar? Vi skall se på fler sådana liknelser.

Lövhyddohögtiden
Precis som Noas sju dagar i arken kan ses som en bild av Jesu lärjungars liv utanför samhället under antikrists sjuåriga rike, så skulle vi även kunna se judarnas lövhyddohögtid som en sådan bild. I sju dagar skall judarna under denna lövhyddohögtid bo utanför den vanliga bostaden. De som följer Skriftens anvisningar bor då i hyddor byggda av löv från både vilda och planterade olivträd. Man kan fundera över ifall dessa löv möjligen är bilder för både de kristna och judarna. På åttonde dagen efter högtiden skall man sedan ha en stor fest. Kanske den festen pekar på när vi får fira Jesu återkomst efter sju hårda och magra år utanför antikrists samhälle.

Det osyrade brödets högtid
Även det osyrade brödets högtid ger oss denna profetiska bild. I sju dagar skall judarna äta osyrat bröd (2 Mos 12:15-20). Jämför det med att Jesu sanna lärjungar under sju år skall tvingas leva utanför det antikristliga samhället, helt utan att blanda in något av det världsliga, köttsliga och syndiga som pågår i samhället runt omkring. Det världsliga motsvaras av syrat eller jäst bröd.

Omskärelsen
I judarnas sed att omskära varje gossebarn på den åttonde dagen kan vi också se en intressant förebild till den Herrens dag då Jesus kommer tillbaka och "omskär" sitt folk.

I 1:a Korinthierbrevet 15:50-53 ser vi något som liknar omskärelsen, nämligen att Jesu lärjungar skall förvandlas i samma stund som de får möta Honom i uppryckandet. Denna förvandling innebär att det sista som är kvar av den syndiga naturen liksom "skärs bort". Omskärelsen kan troligen ses som en profetisk bild av denna förvandling. Judarnas omskärelse skall ske på den åttonde dagen vilket då skulle kunna motsvaras av början på det åttonde året efter det att antikrist regerat i sju år.

Som du ser finns det i Bibeln otroligt mycket som talar för att det är först efter det att antikrist regerat i sju år som Jesu lärjungar blir uppryckta till Jesus.Sammanfattning
Du skall få en sammanfattning av resonemanget i mina program om den yttersta tiden så att du kan se en helhetsbild av Bibelns beskrivning av händelseförloppet i den yttersta tiden. Detaljerna är självklart långt ifrån tydliga, men det här är de viktigaste händelserna och det här är den ordning som man kan utläsa ur Bibeln, enligt min mening.

När vi närmar oss den yttersta tiden så kommer katastrofer, krig, svält, omoral och elände öka kraftigt på jorden. Det som sedan möjliggör antikrists inträde på världsarenan är det stora avfallet. Bibeln säger ingenting om att det skall bli en världsvid sann väckelse i ändens tid; det är ett gigantiskt avfall från en sund kristen tro vi har att vänta. Det är på så sätt en annan ande tar sin boning i Guds tempel, som är vi kristna, och på så sätt som antikrist sedan får det stöd han behöver för att öppet kunna träda fram som den religiösa och politiska världsledare han skall bli. Det här ser vi i bl.a. 2 Tess 2

När väl antikrist trätt fram skall han regera i sju år. Under denna tid eskalerar det som Bibeln kallar den stora vedermödan och vreden. I mitten av hans regeringstid kommer han att ställa upp den förödelsens styggelse på helig plats som profeten Daniel talat om och som Jesus pekar på i Matt 24. Samtidigt når lidandet på jorden sin absoluta höjdpunkt. I slutet på antikrists regeringstid kommer han att samla alla världens arméer till den slutliga striden mot det judiska folket i Israel. Vi denna tidpunkt har judarna omvänt sig och sett att Jesus är deras Messias. I stor nöd ropar de då på sin befriare.

Utifrån dessa tidstecken kan då Jesus vakna och sanna lärjungar veta att Jesu ankomst står för dörren. De vet inte dag, timma eller stund, men de kan nog veta ungefär i vilken månad Jesus kommer tillbaka. När så antikrist regerat i sju år kommer tecken att synas i himlen och en basuns ljud höras. upprycks alla levande och döda Jesu lärjungar honom till mötes i skyn. Sedan framträder alla dessa tillsammans med Jesus och hans änglar inför världen. Jesu återkomst är då framför allt fokuserad på att rädda det judiska folket från antikrists förintelseplaner. Han kommer framförallt som judarnas Konung och Messias. Efter denna återkomst upprättar Jesus det s.k. Tusenårsriket. Och först efter dessa tusen år skapas nya himlar och en ny jord där Guds barn skall få leva i evig glädje och salighet tillsammans med sin Gud. Du får gärna säga halleluja här!Avslutning
Jag skall nu avslutningsvis nämna att vår syn på Jesu återkomst och uppryckandet inte är en direkt frälsningsfråga. Vi blir ju frälsta av nåd genom att vi lämnar över våra liv till Jesus och tar emot hans förlåtelse för våra synder. Men det är ändå inte helt oviktigt hur vi förhåller oss till det här för det handlar om vår inställning till sanningen och det handlar om en nödvändig vaksamhet. Skall vi hitta sanningen måste vi söka den. Och är vi då inte noga med att verkligen söka sanningen i allt så kan det gå oss illa. Då kan vi falla för villfarelser och villoläror och i värsta fall kan vi hamna i den situationen att vi till slut står och dyrkar antikrist ihop med övriga världen. Den faran ser vi tydligt i 2 Tessalonikerbrevet 2:9-12:

 • ”Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.”

Vad som är sant och falskt i all undervisning kring uppryckandet är av oerhört stor betydelse eftersom det har med de kristnas vaksamhet i den yttersta tiden att göra. Om Jesu sanna lärjungar skulle bli uppryckta före antikrists tid, så behövs ingen vaksamhet när det gäller hans förrädiska framträdande, inte heller någon beredskap inför den stora vedermödan. Men om det är sant att Jesu lärjungar skall vara kvar på jorden under dessa händelser, då är all undervisning om det tidiga uppryckandet allvarliga villoläror. Då kan dessa läror leda till just den ovaksamhet som Jesus varnat för. Om man tror att man inte skall behöva uppleva antikrist, då kommer man kanske inte att tro att det är antikrist som är på gång när han väl kommer. Man kanske rent av tror att han är den messias som han kommer att utge sig för att vara. Tror man inte att man skall behöva leva på jorden under den stora vedermödan, så faller man lätt in i en bekväm tro som saknar beredskap och villigheten att gå in i det lidande som denna nöd kommer att innebära.

Det här är orsaken till att jag gjort detta ganska omfattande bibelstudium om den yttersta tidens händelser och det s.k. uppryckandet. Jag har velat visa på det som jag tycker är Bibelns budskap och jag har lyft fram det här för att jag vill kalla oss alla till vaksamhet istället för bekvämlighet. Jag hoppas att du observerat det att jag inte refererat till några andra källor än Bibeln, för det är så klart viktigt att hålla sig till Bibeln om man skall söka Bibelns undervisning i en fråga.

Vill du ha en ännu mer ingående Bibelisk genomgång av Jesu återkomst och uppryckandet utifrån en - som jag tycker - övertygande post-trib-tolkning skall du läsa mitt dokument "Jesu återkomst - när, var, hur?". Mycket i detta program/dokument är hämtat därifrån.


/Lennart


Sidans adress: http://media.bibelfokus.se/docs/yttersta_tiden4.html