Den yttersta tiden

Del 2: "Vad är klockan slagen?"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://bibelfokus.se/yttersta_tiden.


InnehållInledning
I mitt förra program startade jag en serie på temat den yttersta tiden. Vi tittade då på Bibelns varningar och tidstecken och ställde detta i relation till händelser i vår tid. Vi såg då att det är mycket troligt att vi nu kan vara på väg in i den tid som Bibeln kallar den yttersta tiden. Jag tog också upp det att Bibeln klart och tydligt pekar på ett stort avfall från den sanna kristna tron under denna tid. Detta avfall som vi nu faktiskt ser runt om i kristenheten, är därför ett starkt tecken för den yttersta tiden. Och vi såg att Bibelns löfte om en stor väckelse i ändens tid handlar om judarnas andliga uppvaknande.

Det här programmet är då det andra i denna serie. Rubriken är Vad är klockan slagen?
När man tittar på de tidstecken som Bibeln ger oss, så är det helt naturligt att ställa sig frågan var vi befinner oss just nu. Vad har vi att vänta i det närmaste? Vad finns det för konkreta och tydliga händelser som vi kan ha som tydliga markörer för var vi befinner oss i den yttersta tidens händelseförlopp?

När man talar om dessa saker är det också helt naturligt att man kan känna oro inför det som skall hända. Inte minst kan vi kristna svenskar känna så eftersom vi varit ganska förskonade från förföljelser och större katastrofer ganska länge. Men Gud har gett oss många tydliga tidstecken i Bibeln som skall vara både till varning, vägledning och till tröst. Jesus sa bl.a:

 • ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Vi skall alltså inte hänga med huvudet eller känna oro, utan istället känna att den dag då Jesus skall komma tillbaka nu är nära. Det skall vara vårt fokus och därmed vår tröst och vår glädje.Bibelns profetior är för Jesu lärjungar
Vi skall börja med att konstatera att alla Bibelns profetior om den yttersta tiden framför allt är nertecknade för Jesu lärjungars skull. Guds avsikt kan inte ha varit att ge dessa profetior till människor som inte läser Bibeln eller inte bryr sig om dess innehåll. En bekant till mig predikade nyligen över den yttersta tiden och de tidstecken som Bibeln ger. Mitt under predikan reste sig då en äldre man upp och gick förbittrad ut från mötet. Han tyckte ungefär så här: ”det är väl ingen mening med att hålla på med dessa profetior om den yttersta tiden, vi skall ju ändå inte vara kvar på jorden när allt det där sker”. Han trodde som väldigt många andra tror, att de kristna skall ryckas upp till Jesus före det att den yttersta tidens elände bryter ut på jorden, och då behöver man inte fördjupa sig detta. Men det är att blunda för det som Bibeln säger om det här. Jag säger det igen: Guds målgrupp för profetiorna om den yttersta tiden är Jesu lärjungar! Och observera att profetiorna inte är tänkta som någon slags kuriosa. Det är min bestämda övertygelse att alla dessa profetior är till för att varna oss, vägleda oss och för att trösta och uppmuntra oss i de svårigheter som vi kommer att hamna i under den yttersta tiden. Så det kan vara förenat med en oerhörd risk att inte ta till sig profetiorna och begrunda dem. Jag skall i kommande program om gå ganska djupt in på frågan om när det s.k. uppryckandet skall ske. Det finns väldigt många Bibelord att väga in om man är villig att bilda sig en klar och Biblisk uppfattning i denna ganska kontroversiella fråga.

Men i det här programmet skall vi alltså se vad klockan är slagen, var vi befinner oss i den yttersta tiden, och vad vi kan förvänta oss i det närmaste. Och då har vi, tack och lov, alla de profetior i Bibeln som Gud har försett oss med. För att du skall få en känsla av att dessa profetior nu verkligen är för Jesu lärjungar så skall vi titta lite i Matteusevangeliets kapitel 24 där Jesus talar mycket om händelserna i ändens tid. Han berör händelser från att de s.k. födsloverkarna börjar, fram till att han kommer tillbaka. Vi ser i vers Matteusevangeliet 24:3 (i NT) att lärjungarna frågade Jesus om vad som blir tecknen för hans återkomst och tidsålderns slut. I hela sitt svar vände Jesus sig sedan till sina lärjungar och gav dem olika varningar och tidstecken. Eftersom talet handlar om yttersta tiden så är det klart att han inte avsåg att allt han talade om skulle drabba Petrus, Jakob, Johannes eller de andra när han säger ni och er, utan att han avsåg så klart lärjungar i den yttersta tiden. Vi kan alltså se dessa profetior som en stafettpinne, eller ett arv som Jesu lärjungar i alla tider skall förvalta, hålla levande och lämna vidare fram till att Jesus kommer tillbaka. Här är några exempel från Matteusevangeliets kapitel 24 som visar på hur Jesus riktade sig till sina lärjungar och inte till andra människor, han sa så här:

 • se till att ingen bedrar er
 • se till att ni inte blir skrämda
 • skall man utlämna er
 • ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull
 • när ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om (OBS! Jesus lärjungar skall alltså se förödelsens styggelse)...
 • om någon säger till er: Se här är Messias, eller: där är han, så tro det inte
 • när ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren

Jag tycker att det är mycket tydligt att Jesus talar till de lärjungar som kommer att befinna sig i den yttersta tiden, och att han säger allt detta till varning, vägledning och tröst. Vi kan alltså inte vifta undan dessa Bibelverser och säga att de inte är för oss, att vi inte skall vara här då, det vore både högmod och kvalificerat vansinne att tänka så, tycker jag. Ett bättre alternativ är att begrunda vad dessa Bibelverser har att säga oss idag.Vi skall kunna se var vi befinner oss
Om vi nu frågar oss vad klockan är slagen, så är det också naturligt att fråga sig om man verkligen kan hitta svaret på det i Bibeln. Skall man verkligen kunna se vad klockan är slagen? Och får vi sysselsätta oss med en sådan fråga?

Svaret på dessa frågor är kort och gott: jo, så är det. Jesus har själv sagt i Matteusevangeliet 24:32-33:

 • "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta [och här menar Jesus den yttersta tidens händelser] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

Observera att här inte står att vi långt i förväg skall kunna peka ut vilket år Jesus skall komma tillbaka osv. Det Jesus säger är, att när han väl står för dörren, så skall vi kunna veta att han står för dörren. Det skall vi kunna göra genom att följa fikonträdets utveckling och knoppningsprocess, bildligt talat. Vi kan alltså inte veta något exakt förrän det börjar knoppas. I hela detta resonemang ligger en uppmaning från Jesus att vi skall hålla koll på tidens tecken för att, precis som Jesus sa, veta när hans ankomst står för dörren. Som jag sa i förra programmet, så ställde Jesus de skriftlärda till svars just för att de inte hade tolkat tidens tecken och därför missade hans ankomst. De hade lagt all sin tid på utformningen av sin religiositet, med alla regler och ritual, så de hade blivit blinda för profetiornas innebörd. När nu Jesus gång på gång upprepar orden ”vaka” och ”håll er vakna”, så finns alltså all anledning för oss att hålla koll på vad klockan är slagen. Vi får och vi skall göra det. Jesu återkomst är en otroligt viktig del i NT. Där finns inte mindre 300 hänvisningar som berör hans återkomst. Och det är bara fyra av NT:s 27 olika böcker som inte tar upp Jesu återkomst.

I det här sammanhanget så vill jag också ta upp en sak som jag har berört i mina program om Israel (http://bibelfokus.se/israel_judarna), och det är att man kan se Israel och det judiska folket som det fikonträd som Jesus sa att vi skall ha ett öga på. Israels utveckling skulle alltså kunna vara en slags profetisk klocka. Så genom att se på Israel, som är Guds fikonträd, och jämföra med Bibelns profetior om Israel i den yttersta tiden, kan vi få en uppfattning om vad klockan är slagen och vad som återstår att ske. Det skall vi titta lite mer på strax.Vi skall inte överraskas av händelserna i den yttersta tiden

"Som en tjuv om natten"
Vi skall även resonera lite kring uttrycket att Jesus skulle komma ”som en tjuv om natten”, och att ingen skulle ha en aning om när han kommer. Den synen på Jesu återkomst och yttersta tiden är inte helt Biblisk, det är istället en bit av det man brukar kalla för Darbyism, och den skall jag prata mer om i kommande program

Det är så här, att det är inte Jesus som skall komma som en tjuv om natten. Bibeln säger att det är den dagen som kommer som en tjuv. Med detta uttryck menas att den dagen kommer lika oväntat som en tjuv. Det handlar alltså inte om att Jesus osynligt skall smyga sig in i vår värld och rycka bort människor i hemlighet. Det handlar om att den dag då Jesus kommer fullt synlig tillbaka skall vara oväntad, det är poängen i Bibelordet. Vi kan t.ex. se detta i 1:a Tessalonikerbrevet 5:2

 • "Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten."

På samma sätt står det i 2:a Petrusbrevet 3:10:

 • "Men Herrens dag kommer som en tjuv"

Här måste vi nu noga iaktta en sak, och det är att den här varningen gäller alla icke-troende människor och alla avsomnade kristna, vilket vi ser i t.ex. Matteusevangeliet 24:37-39:

 • "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara."

Den här texten talar inte om Noa och hans familj, de visste ju exakt vad som väntade, det var ju därför som de byggde på arken. De visste inte vilken timma eller dag som floden skulle komma, men de var beredda. För alla icke-troende, kommer livet i sus och dus rulla på som vanligt även i den yttersta tiden, och de kommer inte att vara beredda när dagen för Jesus återkomst kommer. Den kommer därför lika oväntad som syndafloden och lika oväntad som en tjuv om natten. Därför har Jesus uppmanat sina lärjungar att vara vaksamma och beredda. Och som vi kan se i 1:a Tessalonikerbrevet 5:4 så kunde därför Paulus skriva till lärjungarna i Tessalonika att de inte kommer att uppleva den dagen som en tjuv om natten. Så här står det, titta nu noga:

 • "Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv."
  (NT 81)

Den dagen, eller Herrens dag, är alltså benämningen på den dag då Jesus kommer tillbaka fullt synlig, och den skall alltså inte överraska Jesu vakna lärjungar. Det beror inte på att de är någon annanstans då, utan det beror på att de har studerat fikonträdet och därför vet att Jesu ankomst står för dörren. Får du ihop den här ekvationen nu? Vi läste om detta tidigare i Matteusevangeliet 24:32-33, men vi tar det en gång till:

 • "Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren."

Är vi andligt friska och vakna, så skall vi alltså veta när Jesus är på gång, och vi skall då inte bli överraskade när han väl träder fram. Nu undrar du kanske när det s.k. uppryckandet väl kommer att ske då. Det skall jag alltså gå djupare in på i kommande program.


Dag, timma eller stund kan vi inte veta
Som vi nu sett, så skall Jesu vakna lärjungar kunna veta när Jesu återkomst står för dörren. Kanske de kan avgöra detta inom samma år som han kommer, eller kanske rent av inom samma årstid. Men något som de aldrig skall kunna veta är dag, timma eller stund. Vi skall läsa två Bibelord från Matteusevangeliet som tydliggör detta:

 • Matt 25:13: "Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer."
 • Matt 24:44: "Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen."

Här säger Jesus ungefär det här: ”även om ni skall kunna ana när jag är på gång, så var bredda även ni, för i en stund när ingen väntar det kommer jag”. Dag, timma eller stund skall ingen kunna veta, alltså.

Nu har jag mest pratat om att Jesu återkomst inte skall bli en total överraskning för de Jesu lärjungar som håller sig andligt friska och vakna. Det finns så klart en mängd andra händelser som Bibeln förutsäger för den yttersta tiden, och det samma gäller då även för dessa. De är ju förutsagda, och därför skall t.ex. Antikrist inte komma som någon gubben i lådan.

Jag hoppas att denna lilla redogörelse nu gjort dig angelägen om att fundera över vad klockan kan vara slagen i den yttersta tiden. Det är alltså fullt tillåtet att fundera över detta – det är rent av en uppmaning från Jesus – och det är också möjligt att få en uppfattning om ungefär var i tiden vi befinner oss.


Profetiorna i Daniels bok är förseglade
Vi tar med ett litet ord ifrån profeten Daniels bok i GT som kan göra oss ödmjuka inför uppgiften att tolka Bibelns profetiska ord om den yttersta tiden. I kapitel 12 och vers 4 läser vi:

 • ”Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor.”

Här står alltså att den fulla förståelsen av Daniels alla profetior om ändens tid, kommer först när vi väl befinner oss där. De tolkningar av Daniels bok som vi rör oss med idag är ganska gamla. Det betyder att vår förståelse av dessa profetior inte kan vara den helt rätta ännu. Vi måste alltså vara öppna för ny förståelse som kommer först när vi befinner oss mitt uppe i den yttersta tiden, om vi skall tro det här Bibelordet, och det skall vi ju. Nu är det inte så att jag avser att komma med nya tolkningar här. Men det jag vill att vi skall se är att förståelsen för Daniels profetior växer med tiden. Vi kan inte se hela sanningen ännu. På samma sätt förhåller det sig då säkert med många andra profetior i Bibeln om den yttersta tiden. Men, detta hindrar inte att vi försöker tolka profetiorna idag så gott vi kan. Kunskapen skall ju växa med tiden, som det står, ju mer vi forskar.Vad är klocka slagen?
Som jag sa i förra programmet, pekar ganska många tidstecken på att vi nu håller på att gå in i den yttersta tiden, eller kanske rent av befinner oss i början av den. Men den övervägande delen av det som Bibeln förutsagt är faktiskt saker som ännu inte inträffat. Vad är då klockan slagen?

Något som har skett

Israel har återuppstått
Av de tidstecken jag nämnde i förra programmet så är det särskilt ett som är mycket tydligt att det hänt till fullo, och det är att landet Israel har återuppstått i enlighet med Bibelns profetior. Det har skett på den plats där Israel tidigare låg och judarna flyttar tillbaka i stora skaror. I och med detta har vi kommit en bra bit in i världshistoriens avslutande akt. Det är många bibellärare överens om. Klockan har mer än väl passerat denna punkt.


Det som sker just nu
Flera av de tidstecken som Bibeln anger beskriver den tid vi befinner oss i just nu. Genom dessa kan vi få en uppfattning om vad klockan är slagen.

Ingen rår på Israel
I profeten Sakarjas bok i GT, kapitel 12-14 beskrivs den yttersta tidens skeende vad gäller Israels situation. I början av kapitel 12 ser man att många av Israels grannar kommer att vara berusade av en enda tanke, och det är att inta Israel och Jerusalem. Men där står också att alla som försöker med detta kommer att skada sig. Israel skall vara livsfarligt för sina grannar. Sakarja beskrev Mellanöstern precis så som vi sett det sedan 1948. Ingen rår på Israel! Vi ser alltså att det är ungefär här, i början på kapitel 12 i Sakarjas bok, som vi befinner oss just nu på den yttersta tidens klocka.


Globala problem ropar på globala lösningar
Nu skall jag säga något om globaliseringen. Om människor skall ge upp sin nationalkänsla och ropa på en global ledare, så som Bibeln beskriver den yttersta tiden, så måste vi förstå att det kommer att krävas extraordinära förhållanden. Alla de globala problem som ställs fram allt oftare inför våra ögon via alla medier, ropar på globala lösningar. Vi skräms allt mer av svält och fattigdom, globala epidemier, global kriminalitet och korruption och globala klimatförändringar. Det här får oss att reagera i panik, utan att tänka oss för. Mänskligheten ropar nu på globala lösningar och globala lösningar kräver ett globalt ledarskap. Scenen är med andra ord öppen för en central styrning av hela jordklotet. Där befinner vi oss idag, och eliten i världen kommer att utnyttja situationen, var så säker.


Avfall i den kristna kyrkan
Ett tidstecken som jag resonerade ganska mycket kring i förra programmet var det stora avfallet i den kristna kyrkan. Aposteln Paulus skrev i sitt andra brev till Tessalonikerna att före det att Antikrist träder fram och Jesus kommer tillbaka så måste ett stort avfall äga rum. Avfaller gör man ju från tro, från en frisk relation med Gud, och det handlar därför om avfall, från den kristna tron, till villfarelse. Jesus varnade oss därför gång på gång för detta. Hans vilja är ju att bevara sina lärjungar från avfall, men valet är fritt. Vi skall läsa en av Jesu alla varningar i Matteusevangeliet 24:11-12:

 • "Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

På samma sätt varnade aposteln Petrus. Vi läser i 2 Petrusbrevet 2:1-3 i NT:

 • ”bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.”

Utbudet av villoläror är i dag kopiöst och innehållet är ofta oerhört lockande och förrädiskt. För den som inte är noga med sanningen är villolärorna ofta snarlika det sanna evangeliet. Alla dessa falska profeter och förkunnare har dessutom en aldrig tidigare skådad tillgång till medial teknik för att föra ut sitt budskap. Inte minst möjliggör satelliter, kabel-TV och Internet denna enorma spridning. Trots att de flesta västerlänningar är läskunniga och har tillgång till Biblar i mängd, så tycks troende i Väst vara mer lätta på foten än någonsin tidigare.

Nu vill jag flika in en liten parentes här för att du inte skall tro att jag är emot evangelisation. Ända till den dag Jesus återkommer så kvarstår vårt uppdrag att vinna människor för Jesus. Men i den yttersta tiden kommer ingen väckelse i de stora sammanhangen. Men jag vill ändå tro på en gräsrotsväckelse under ytan. Jag ser idag att det är många vanliga människor, gräsrötter och lekmän som är de skarpa och bibeltroende teologerna. Det ser man inte minst ute på Internet. Det är allt oftare gräsrötter och lekmän som värnar om den sanna tron. Här kommer den friska tron att utvecklas vidare även i den yttersta tiden, inte storskaligt, inte glamouröst, men friskt. Förföljelse kommer att vaska fram en allt sundare tro hos Jesu sanna lärjungar, och jag tror därför vi kan få se små eldar av väckelse här och där under ytan även i den yttersta tiden.

Men vad är då klockan slagen när det gäller den sista tidens stora avfall som Bibeln förutsäger? Jo, klockan visar på att bordet redan är fullt uppdukat för ett avfallets frosseri, och att kalaset redan är i full gång. Låt mig ge en liten bild av kalaset:

På bordet finns en kulinarisk blandning av läror, metoder och riter från alla världens hörn. Förrätten är tron på alltings evolution, från döda kemikalier till komplext liv. Till den passar panteismen, dvs tron på att allting är gud, att gud finns i allt och i alla som en kraft. På avfallets bord finns feta rätter med kontemplation, meditation och yoga blandat med radband, rökelser och mantran. Där finns dyrkan av helgon, ikoner och reliker. Mitt på bordet står en staty av jungfru Maria. På huvudet har hon en krona och hon har till festens ära fått namnet himmelens drottning. I handen har hon bägaren med den dryck som erbjuds. Huvudrätten är förringandet av Jesu gudom och upphöjelsen av människan till gudomlig nivå. Efterrätten är ett liv i lyx och utsvävningar. Munnarna torkar man av med Bibelverser som ryckts bort ifrån de Biblar som man sitter på. Och över hela kalaset finns en banderoll där det står ”Alla vägar bär till Gud”. När detta avfallets frosseri har pågått tillräckligt länge, kommer alla druckna att stämma in i en gemensam lovsång. Med en mun kommer man att lovsjunga Antikrist som väldens fredsfurste och gud. Då kommer vår tids Babels torn stå färdigbyggt, men där framme är vi inte ännu. Men det är i början av detta kalas vi befinner oss idag.

Detta stora avfall är ett av mest sorgliga tidstecknen. Vi kan inte stoppa det, men vi kan själva välja att inte vara med, och vi kan rycka människor ur denna falska eld. Det är detta avfall som skall möjliggöra Antikrists framträdande. Kanske vi därför skulle kunna säga att klockan redan verkar vara slagen - kvart i tolv? Kanske det, men vi måste se vad som skall ske ytterligare innan den absolut yttersta tiden träder in.


Det som skall ske härnäst
Nåväl, vad måste då ske ytterligare innan Antikrist kan träda fram och innan det att Jesus äntligen kommer tillbaka? Jag skall ta upp fyra saker.

En världsekumenik
Vi ser i Uppenbarelseboken att alla människor på jorden, alla stammar, folk och språk, skall tillbe Antikrist i enhet i ändens tid. Man skall beundra honom och dyrka honom. Alla skall göra detta, förutom Jesu sanna lärjungar. Som du ganska lätt kan förstå är det en bit kvar till att både ateister, hinduer, buddhister, muslimer, bahai-troende, satanister och avfallna kristna m.fl. kan samlas i enhet för att tillbe en falsk gud. För att världen skall nå dit måste det stora avfallet i den kristna kyrkan ske i kombination med en världsekumenik. Som jag nämnde tidigare ser vi början på detta nu. Det finns många dörrar öppna för oss kristna in till denna andliga synkretism, och det är därför nu vi måste vara alldeles särskilt vaksamma på att inte falla. Men skall alltså Antikrist få hela världens tillbedjan på det här sättet, så måste denna världsekumenik först genomföras. Den kommer inte till stånd över en natt, och jag vågar därför säga att det återstår en liten tid innan Antikrist kan träda fram så som Bibeln beskriver honom. Det är däremot fullt möjligt att denna människa redan idag är verksam inom politik, ekonomi eller religion. Kanske vi har sett honom på TV redan.


Det kontantlösa samhället
Som jag också nämnde i förra programmet måste världen nå fram till ett kontantlöst samhälle för att Antikrist skall kunna styra över all världens ekonomi på det sätt som beskrivs i Uppenbarelsebokens kapitel 13. Våra ekonomer, politiker, företagsledare och IT-tekniker ligger inte på latsidan när det gäller införandet av detta. Den kraftigt ökande brottsligheten är ett av de starkaste argumenten för att det kontantlösa samhället måste införas snabbt. Men vi skall förstå att det tar tid att införa en sådan här sak helt ut. Vi kan inte ha ett allt igenom kontantlöst samhälle inom bara några månader eller kanske ens inom ett par år. Även om det idag är bara ca 10% av alla penningtransaktioner som fortfarande sker med kontanter, så är det ändå väldigt många betalningssätt och system som är beroende av just kontanter. Tekniken för det totalt kontantlösa samhället finns idag, men det finns trots det fortfarande många personer som varken har bankkort eller Internetuppkoppling. Men jag gjorde en liten observation nyligen. Det var att EU nu förbjudit våra enklare betalningskort. Nu måste alla byta till den nya typ av betalningskort som gäller internationellt, och därmed kan ju betalningarna också kontrolleras globalt från en enda central punkt. Och för att locka de tveksamma in i det här har man en kort-variant som är gratis för ungdomar och för alla över 75 år. Men vi är alltså inte fullt framme med det kontantlösa samhället ännu, så här har vi en sak till att invänta innan den sista tidens antikristliga rike kan komma på plats och härska i de sju år Bibeln förutsäger.


Ekonomi och politik måste bli andligt orienterade
Bibeln säger att det gått ut många antikrister i världen. Det kan vi ju se i backspegeln. Kejsar Nero var en sådan antikrist, och även Hitler, jämte många andra. Men den yttersta tidens Antikrist kommer att vara unik. Han blir både en ekonomisk, politisk och religiös ledare. Han kommer att ha kontroll över det mesta i hela världen! Det förstår vi ganska lätt från Uppenbarelseboken. Av det kan vi då dra den slutsatsen att världens ekonomi och politik måste närma sig den andliga dimensionen i den yttersta tiden. Länge har sekulärt, världsligt tänkande varit mest kännetecknande för både ekonomi och politik, men är det fortfarande så?

Du kanske känner till World Economic Forum? Världens Ekonomiska Forum heter det på svenska. I det forumet träffas många stora ledare i världen till diskussioner kring främst världsekonomin. Man samlades i januari 2008 till sitt stora årliga möte i Davos i Schweiz. Där kunde man se många stora företagsledare som t.ex. Bill Gates från Microsoft. Där sågs även USA:s utrikesminister Condoleezza Rice, Englands premiärminister Gordon Brown, Henry Kissinger, FN:s generalsekreterare Ban ki-Moon, klimatprofeten Al Gore, sångaren Bono från rockgruppen U2, och många, många fler. När jag satt och tittade på det här via Internet lade jag märke till en mycket intressant sak, där fanns nämligen även alla möjliga höga religiösa ledare från världens stora religioner. Och kan du tänka dig att man hade ett särskilt seminarium som diskuterade hur religionerna skulle kunna komma samman för att undanröja världsproblemen – på World Economic Forum?!

I det här seminariet deltog en högt uppsatt muslimsk Ayatolla från Iran, jämte honom satt kardinal McCarrick från Katolska kyrkan (han var tidigare ärkebiskop i Washington DC), där satt en hög rabbin från USA, Indonesiens muslimske premiärminister var där, och sist men inte minst Rick Warren som ibland kallas för ”hela USA:s pastor”. Och gissa vem som ledde samtalet? Jo, en man som nyligen konverterade till Katolska kyrkan och som föreslagits bli EU:s president, den dagen det blir aktuellt. Vem är det? Jo, Englands förre premiärminister Tony Blair! Hela det här samtalet gick ut på att religionerna måste lägga undan sina konfessionella trosfrågor och istället komma samman för att i enhet bekämpa världsproblemen. Pastor Rick Warren från USA sa bl.a. ungefär så här i ett av sina anföranden:

 • ”Kan vi inte bara komma överens? Kan vi inte bara arbeta tillsammans? Jag struntar i varför du gör gott så länge du gör gott. Motiven spelar mindre roll.”

Det här kan låta väldigt positivt och angeläget, men deras huvudfokus är på ekonomi, politik, hälsa och det sociala. Jesu missionsbefallning ligger helt utanför deras agenda. Jesus är inte vägen, det är enhet som är vägen för dessa herrar! Kardinal McCarrick avslutade sitt anförande med att säga: ”All you need is love”, allt du behöver är kärlek.

Så visst håller religion på att bakas ihop med ekonomi och politik i en global omfattning, tycker du inte det? Världens ledare börjar nu förstå att de måste surfa på religionerna, och bäst är då om religionerna blir ETT så att surfandet blir helt utan friktion. Här har vi ett mycket starkt tidstecken för yttersta tiden! Men med det här vill jag också få sagt att det återstår lite arbete innan scenen är klar för Antikrists globala ekonomiska, politiska och religiösa ledarskap, även om allt går väldigt fort just nu.

Nu måste jag bara läsa ett litet stycke ur David Wilkersons bok Synen. Han är ju en starkt profetisk pastor i USA och som i början av 70-talet i en profetisk syn fick se hur samhället skulle förändras i den yttersta tiden. Denna syn beskrev han i en bok med namnet Synen. Du kanske känner till hans andra mycket kända bok Korset och stiletten? Det finns all anledning att vara försiktig med den här typen av böcker, men Synen är intressant att återkomma till ibland. Tänk nu på det som jag precis sagt om ekonomi, politik och religion och lyssna till det här från sidan 66 och framåt där David Wilkerson beskriver sin syn av en kommande ”superkyrka”:

 • ”En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen. Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprojekt och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna."

Det var precis det här som spelades upp inför världens ögon på World Economic Forum i Davos nu i januari 2008! Kanske David Wilkersons syn faktiskt är en syn från Gud som skall få oss att vakna upp lite extra just nu?


Antikrist kommer ur en grupp av tio statschefer i det återuppståndna Romarriket

Nu skall jag peka på en sista sak som måste läggas till rätta innan Antikrist kan träda fram, och det är att han skall kliva fram ur ett sammanhang som kännetecknas av tio statschefer i ett återuppståndet romerskt rike. Hur i hela världen kan jag då säga det?

Jo, Bibellärare har i alla tider pekat på att det antikristliga rike som Bibeln förutsäger skall komma ur ett återuppståndet romerskt rike. Detta sa även gamla kyrkofäder och även självaste Martin Luther. Vad man grundar detta på är profeten Daniels profetior om den yttersta tiden ihop med Uppenbarelsebokens. Vi skall läsa ett stycke ur Daniels bok 7:23-25:

 • ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.”

I Daniels kapitel 2 finns en annan bild av detta rike med tio kungar. Där berättas att kung Nebukanessar fick en syn som Daniel tolkade åt kungen. I synen såg Nebukanessar en staty av en man som var en bild av fyra världsriken. Huvudet av guld var Nebukanessars eget rike. Överkroppen av silver stod för det medo-persiska riket. Buk och höfter av koppar stod för det grekiska riket. Benen och fötterna stod för det romerska riket och var av koppar och lera. De två benen syftade på att det Romerska riket skulle delas i två, vilket skedde på 300-talet då riket delades i Öst- och Västrom. De tio tårna syftade på de tio kungar som skulle uppstå längre fram i detta rike. En beskrivning av dessa tio kungar finns även i Uppenbarelsebokens kapitel 17. Där sägs att den sista tidens Antikrist kommer ur ett sammanhang av tio kungar som i sin tur kommer ur ett återuppståndet romerskt imperium, ”ett rike som var, som inte är mer, men som skall stiga upp”.

Men finns då detta återuppståndna romerska rike idag? Ja, det är många seriösa Bibelforskare överens om. Det är EU som är detta rike och EU utgör då den grund ur vilken de tio kungarna kan träda fram. Finns då dessa tio statschefer på plats idag? Nej, jag tycker inte vi kan säga att dessa är fullt operativa ännu. Här är alltså en sak som återstår att bli fullt synlig inför våra ögon. Men observera nu detta: inom EU finns en sammanslutning av exakt tio länder som kallas Western European Union (WEU), som blir Västeuropeiska unionen på svenska.


De röda länderna på kartan är medlemmar i WEU

De länder som ingår är Belgien, England, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien och Tyskland. Western European Union (WEU) utgör EU:s säkerhetspolitiska och försvarspolitiska maktcenter och är också EU:s militära organisation. I händelse av någon större kris har WEU i princip oinskränkta befogenheter. Dess generalsekreterare är Javier Solana. Här finns alltså en möjlighet att statscheferna för dessa tio länder på något sätt tar kommandot inom EU, och då skulle det faktiskt framstå som den federation av tio kungar som Bibeln förutsagt. Här finns med andra ord något att hålla ögonen på. Blir det på det här sättet, så är det kanske ur gemenskapen av denna grupp av tio statschefer som den siste tidens Antikrist kommer att kliva fram. Han är i så fall säkert redan politiskt aktiv. Kanske är han en person som vi redan sett i TV flera gånger. Det måste inte vara så, men det kan vara så. Begrunda det en stund. En sak är säker, och det är att Antikrist inte kan poppa upp som någon gubben i lådan. Han måste först ha varit aktiv ganska länge och hunnit skapa både ett brett kontaktnät, erfarenhet, inflytande, förtroende och allas gillande innan han kan ta över så komplett som Bibeln förutsag. Kanske han inleder sin solokarriär med att skapa en till synes lyckad fred i Mellanöstern? Det skulle ju gillas av de flesta i världen. Håll koll på det här, det är ett hett stalltips just nu!Summering
Jag har nu delat lite Bibelfakta och tankar med dig som handlar om den yttersta tiden. Det är helt självklart att man kan känna sig lite rädd inför det här. Så jag skall därför avsluta med ett tröstande ord från Jesus i Lukasevangeliet 21:28

 • ”Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning."

Bibeln har tydligt stakat ut hur världshistorien skall avslutas. Vi går mot Antikrists framträdande och därefter Jesu återkomst. Är du beredd för den här tiden? Vi kanske står inför detta just nu, och varje tid är en tid att vakna upp och komma närmare Jesus. Så hur ditt andliga liv än ser ut, så överlåt det på nytt i Jesu händer, kanske rent av varje dag. Låt han få vara Herre, Kung och Gud i ditt liv. Då skall du få all den hjälp du behöver i både tider av ljus och mörker och tider av lugn och stormar. Dessutom får du ett evigt liv i 100% glädje och lycka! Det är väl inte ett dåligt löfte?

Lever du i trohet till Jesus och Bibelns Ord kan du se hoppfullt på denna framtid. Be då om att få vara uppfylld av och döpt i hans Ande så att din tro kan bevaras frisk och sund hela vägen fram till målet som är Jesu återkomst.

Är Jesus inte din Herre och Gud idag, så är det bara så enkelt som att gå ner på knä, i ärlighet bekänna alla dina synder för honom och överlämna hela dig och ditt liv i Jesu händer. Låt sedan Jesus vara den högsta regenten i ditt liv. Då kan du också ha detta hopp om en ljus framtid som inte är särskilt långt borta.


/Lennart


Sidans adress: http://media.bibelfokus.se/docs/yttersta_tiden2.html