Den yttersta tiden

Del 1: "Tidens tecken" samt "Avfall eller väckelse?"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://bibelfokus.se/yttersta_tiden.


InnehållInledning
Med det här programmet startar jag en serie på temat Den yttersta tiden. Det blir totalt 4 program. Varför skall jag då ta upp det här ämnet, och vad menas med den yttersta tiden? Jag skall inleda med att säga något om det.

Bibeln är en starkt profetisk bok, den enda i sitt slag faktiskt. Ca. 30 % av all text i Bibeln är profetior – alltså förutsägelser om framtiden. Många profetior berörde tiden fram till och med Jesu första framträdande för 2000 år sedan. För tiden mellan år 135, då de sista judarna drevs ut ur det forna Israel, och fram till 1900-talets början finns egentligen inga profetior i Bibeln. Man kan säga att den profetiska klockan har stått stilla i nästan 1800 år. Men så i slutet av 1800-talet började denna klocka ticka så sakteliga igen, och det hade att göra med att judarna då började flytta tillbaka till sitt gamla landområde i Mellanöstern. Och år 1948 startade den profetiska klockan på allvar, för det året återuppstod ju Guds och judarnas nation Israel. Det finns en mängd tydliga profetior i Bibeln som handlar om just judarnas återflyttande och Israels återuppståndelse vid denna tid. Så nu när Bibelns sista profetior börjar falla på plats en efter en, så kan vi förstå att vi nu närmar oss den tid som Bibeln kallar den yttersta tiden.

Den yttersta tiden
Bibeln förutsäger att det under denna tid skall bli en stor nöd över hela världen, betydligt värre än vad världen någonsin tidigare har sett. Till slut skall det träda fram en politisk och religiös diktator, kallad Antikrist, som skall regera över hela världen. Han skall förfölja de kristna och till slut också attackera Israel med hjälp av jordens alla länder. Sedan avslutas den yttersta tiden i ett crescendo, då Jesus återkommer i makt och härlighet. Allt detta är tydligt beskrivet i Bibeln, inte minst av Jesus själv. Bibeln ger oss också många varningar för falska messiasgestalter, falska profeter och villoläror, och pekar på att detta är något som skall öka markant i den yttersta tiden. Men Bibeln ger oss också, tack och lov, många tidstecken som skall peka på att vi befinner oss i den yttersta tiden. Det här har så klart Gud gett oss för att vi skall kunna förstå när det är dags att koppla in en alldeles särskild vaksamhet mot allt det som Bibeln varnar för. Det här är en av anledningarna till varför jag den här gången skall ta upp den yttersta tiden och tidstecken.

Vi skall också titta lite extra på ett tidstecken som en del förkunnare helt och hållet vänt back och fram på, vilket är mycket allvarligt som vi skall se längre fram. Med bara lite logik kan vi förstå att Guds motståndare - satan - även vill förvilla oss när det gäller de tidstecken som skall göra oss särskilt vaksamma för farorna i den yttersta tiden. Är vi förvillade när det gäller tidstecknen, så är vi helt klart mindre vaksamma när det gäller falska profeter, villoläror och andra förförelser. Satan försöker gång på gång förvrida det som Bibeln säger för att få oss att tappa bort vårt fokus, vår beredskap och vaksamhet, och han gör det eftersom han vill beröva oss det eviga livet hos Gud. Detta borde inmönstra oss alla till extra vaksamhet! Inte minst för varandras skull. Det här är också en anledning till varför jag tar upp yttersta tiden här i radion.

Att tolka tidens tecken
Men är det då inte ett tecken på högmod att ge sig på att tolka tidens tecken utifrån Bibeln? Är det inte ett uttryck för utsvävningar i fanatismens utmarker och att utge sig själv för att vara profet? Det har ju gått snett många gånger tidigare i hitorien. Nej, vi skall komma ihåg att Jesus förebrådde fariséerna för att de inte tolkade tidens tecken utifrån Skrifterna. De hade missförstått Jesu ankomst genom att deras religiösa utövande stod högre i kurs än Guds Ord. Så vi måste akta oss för att vara lika oförberedda på Jesu andra ankomst, den som Bibeln ger oss så många tecken inför. ”Se till att ni inte blir bedragna” har Jesus uppmanat oss. Så att inte tolka tidens tecken är nog det som är högmod och dessutom brist på lydnad inför Jesu uppmaning. Alla tidstecken i Bibeln har ju inte heller blivit nertecknade bara för skojs skull. Det är med andra ord ovist att inte hålla utkik efter den yttersta tiden med hjälp av tidstecknen.

Observera redan här att jag inte tror att Jesus kan komma när som helst. Det är s.k. Darbyism att tro så, och det skall jag prata mer om i kommande program. Nej, Bibeln är mycket tydlig med att det är en hel del otäcka saker som måste ske före Jesu ankomst, och det är just dessa saker som är tidstecken. Och dessa tecken säger oss att det är nu vi måste börja sätta in all den vaksamhet vi själva kan prestera eftersom Jesus har sagt ”se till att ni inte blir bedragna”. Det är nu vi måste söka den kärlek till sanningen som Gud vill ge oss  enligt 2 Tessalonikerbrevet 2:10 i NT. Det är nu som vi måste läsa våra Biblar som aldrig förr, och det är nu som vi måste hålla oss så nära Jesus som det bara går i bön och öppenhet för Guds Andes vägledning. Det är detta jag vill övertyga dig om. Varför det då? Jo, för att välden just nu träder in i den mest andligt mörka period som världen någonsin skådat. Denna tid blir visserligen kort och sedan kommer ju Jesus tillbaka, tack och lov. Men nu kommer alla de falska profeter och villoläror som Bibeln förutsagt. Nu kommer det stora avfall som Bibeln förutsagt, vilket vi skall se senare, och nu kommer alla de motgångar och förföljelser som skall drabba de kristna. Jag vill mena att Bibeln inte utlovar att de kristna skall bli befriade från denna tid, vilket jag skall ta upp i kommande program.Tidstecken
Nu skall vi gå igenom ett antal tidstecken som jag anser tydligt signalerar att vi är på väg in i den yttersta tiden.


Jorden skall nötas ut som en klädnad
Det första tidstecknet råder nog ingen tvekan om idag. I profeten Jesajas bok 51:6 i GT står det:

 • "Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg."

Vad säger du om miljöförstöringen och klimatförändringarna, skövling av skogar och regnskogar, gruvbrytning, sopdumpning, rovfiske, m.m? Visst håller joden på att nötas ut som ett slitet plagg? Och visst dör folk som flugor och mygg, som det står i Bibelordet? 26 000 barn under fem år dör dagligen i världen. Allt det här är idag ett starkt tecken på att vi är på väg in i den yttersta tiden. Det kan inte hålla länge till! Jesus måste komma tillbaka snart!


Nöd
Vi skall fortsätta med de tidstecken som Jesus talar om i Matteusevangeliet. Vi skall läsa 24:6-8:

 • "Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ’födslovåndorna’."

Detta är bara början. Det måste hända, och det skall bli ännu värre. Med det här så börjar den yttersta tidens vedermöda, som den brukar kallas, och det blir en tid av stor nöd och plågor.

Om vi tittar på statistik över antal jordbävningar per år så ser vi en ganska dramatisk ökning under de senaste åren. Jag har hämtat in lite statistik från US Geological Survey National Earthquake Information Center (se http://www.usgs.gov/). Jag har tagit med alla jordbävningar i världen som registrerats med magnituden 4 eller högre på den s.k. Richterskalan. Under 1990-talet upplevde världen i medeltal ca. 7700 jordbävningar per år. Hittills 2000-talet har vi upplevt i medeltal ca. 12 000 jordbävningar per år med magnituden 4 eller högre på Richterskalan. Det är en ökning med 56% jämfört med 90-talet! Visst är detta ett tidstecken?

Och visst måste vi konstatera att även krig, inbördeskrig, upplopp och oroligheter är något som också eskalerat kraftigt de senaste åren? Det här är klara tidstecken som signalerar att vi kan vara på väg in i den yttersta tiden. Vad finns det då mer i Bibeln som kan ge styrka åt den tanken?


Egoism, omoral och våld
Jesus har sagt att före hans ankomst så skall det i världen vara "som det var i Noas och Lots dagar". Vi kan se hur det var vid Noas tid i 1:a Moseboken 6:5-6 samt vers 13 i GT:

 • "Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta … Då sade Gud till Noa: 'Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld'."

Ständigt och alltigenom onda avsikter och fullt av våld. Så såg det ut i världen vid Noas tid. Abrahams brorson Lot levde vid den tid då Gud lät staden Sodom bli fullständig jämnad med marken på grund av all synd där. Om männen i Sodom kan vi läsa i 1:a Moseboken 13:13:

 • "männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren."

Vad var det då för särskild synd i Sodom? Det kan vi bl.a. se i Judas brev vers 7 i NT:

 • "Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär."

Noas och Lots samtid präglades alltså av laglöshet och synd. Det som framkommer i Bibeln är att det handlade om grovt våld, våldtäkter, pervers sexualitet och annat som Bibelns Gud inte tolererar. Du måste väl hålla med mig om att vår tid är, "som det var i Noas och Lots dagar"?

Aposteln Paulus förutsade också det moraliska förfallet i ändens tid i sitt andra brev till Timoteus 3:1-5 i NT. Det står så här:

 • "Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft."

I Sverige har antalet miljonärer ökat med 40% under de tre senaste åren. Detta säger oss inte att alla fått det bättre, det säger oss att allt fler roffar åt sig allt mer på andras bekostnad. Enligt Brottsförebyggande rådet (se http://www.bra.se/) så ökade antalet personer dömda för mord och dråp i Sverige med ca. 32 % mellan åren 1995 och 2006. Antal dömda för sexualbrott ökade med ca. 39 % under samma period. Det här måste man se som kraftiga ökningar. Så det eskalerande våldet, omoralen, de sexuella utsvävningarna och egoismen är tydliga tidstecken. Bibeln har förutsagt detta och nu stämmer verkligheten bättre än någonsin med dessa Bibelord.


Evolutionstro
Ett annat starkt tidstecken som jag ser, och som delvis är orsaken till mycket av den omoral och brottslighet vi ser idag, det är den fullständigt blinda, fanatiska, aggressiva och nu oerhört spridda tron på evolutionen, alltså utvecklingsläran. EU har dessutom mer eller mindre förbjudit skolor att ifrågasätta utvecklingsläran. I Romarbrevet 1:25 i GT beskriver aposteln Paulus den här tron:

 • "De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen"

I utvecklingsläran ingår en blind tro på två "magiska krafter": slump och naturligt urval. Dessa två överskattade krafter upphöjs i praktiken till gudomlig nivå istället för att upphöja Gud som har skapat alltsammans. Paulus säger också vad en sådan tro ger upphov till, och det stämmer in exakt på vår tid. Vi läser vidare i Romarbrevet 1:26-32:

 • "Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.”

Det här är ingen vacker syn, men det som Paulus beskriver är helt klart en bild av vår tid, både när det gäller att dyrka det skapade och när det gäller omoral och laglöshet.


Anklagelser mot de kristna
Nu skall jag nämna ett tidstecken som ibland hör ihop med det jag precis nämnt, och det är att Bibeltroende kristna allt oftare drabbas av allt kraftigare förtal, hot och förföljelser. Petrus skrev i sitt andra brev 3:3-4:

 • "Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: ’Hur går det med löftet om hans återkomst?’ "

I de här orden känner nog många kristna igen sig. Allt fler förlöjligar vår tro allt grövre. Men det är ju värre än så här också. Vi är inte längre fria att predika Bibelns budskap så som det står. Åsiktsfrihet är ett minne blott idag. De "toleranta" kan kasta oss "intoleranta" (som vi kristna kallas) i fängelse om vi säger saker som inte är korrekt enligt den "toleranta värdegrunden". Det är att vara tolerant! Och både FN och EU kommer att krympa utrymmet för de Bibeltroende kristna mer och mer, var så säker. Det filas idag på lagar som kommer att göra det olagligt att säga att Jesus är enda vägen till Gud, det kommer att bli förbjudet att undervisa våra egna barn i en Biblisk tro, och det kommer att bli förbjudet att uttrycka något nedsättande om andra religioner. Vi skall läsa Jesu varningsord i Matteusevangeliet 24:9, där Jesus talar om den yttersta tiden:

 • " skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull."

Vi skall också läsa vad Jesus förutsade i Markusevangeliet 13:9-10:

 • "Var på er vakt! Man skall utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor (eller kyrkor?), och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk."

Kära trossyskon, det här är vad vi står inför. Noterade du slutet på Bibelordet, att innan den värsta förföljelsen börjar, så skall evangeliet ha predikats för alla folk. Det står inte att alla folk måste ha fått en helbibel på sitt stamspråk innan den yttersta tiden träder in, alla folk skall bara ha fått höra evangeliet predikas. Är vi inte där idag? Jo, här har vi också ett aktuellt tidstecken, anser jag, och det är dags att ta Jesu ord på allvar när han säger: ”var på er vakt!”.


Globaliseringen
Globaliseringen när det gäller ekonomi och politik är också ett tidstecken. Bibeln förutsäger en tid då världen skall styras av en enda ledare, Antikrist, som under sig har en enda ekonomi, en politik och en enda ekumenisk religion där man tillber honom som gud (se punkten nedan). Man får vara ganska blind om man inte ser att grunden till denna diktatur nästan står färdig. Det är inte många byggstenar som saknas. En som saknas är dock det kontantlösa samhället. Det står i Uppenbarelsebokens kapitel 13 att ingen skall kunna köpa eller sälja utan att man tillber Antikrist. En sådan kontroll förutsätter ett kontantlöst samhälle där alla ekonomiska transaktioner kontrolleras med hjälp av datasystem. Har man inte accepterat Antikrist som ledare och gud, så spärras kontot och man kan då inte längre betala sina inköp eller räkningar. Detta är inte långt bort. Tidningen Computer Sweden förutspådde i sin nyårsupplaga att det kontantlösa samhället kommer att vara en prioriterad uppgift för IT-teknikerna under 2008! Den kraftigt ökande kriminaliteten är det starkaste argumentet för det kontantlösa samhället, och detta gör att allmänheten kommer att välkomna det system som längre fram blir en snara om foten.


Ekumenik och enhetssträvan
Ett annat tidstecken som blivit allt tydligare bara det senaste året är den nitiska enhetssträvan som vi kan se överallt i kristenheten. Ledordet är ”otrohet mot allt som är heligt bara vi kan uppnå enhet”. I Uppenbarelseboken 13 kan vi läsa att alla människor på jorden kommer att tillbe Antikrist som messias och gud i den absolut yttersta tiden, alla förutom Jesu sanna lärjungar. Förstår du vilken enorm ekumenisk enhetsrörelse denna nya världsreligion måste föregås av för att denna tillbedjan skall komma till stånd? Den här avfallets ekumenik kommer inte att vara påtvingad eftersom det står att folken beundrar Antikrist. Man tillber honom alltså i ren fascination över vad man tycker är en gudomlig mirakelman och fredsfurste. Kristna som väljer denna väg kommer mer och mer att lämna Bibeln bakom sig, inget annat är ju möjligt. Den här rörelsen är redan mycket stark i världen idag. Just nu pågår en sammanstrålning av alla små vägar för både avfallen kristendom och alla andra religioner, och det blir mer och mer tydligt att denna ekumenik dirigeras av påven och den Katolska kyrkan. Detta är ett oerhört starkt tidstecken som också leder oss in på nästa punkt.
(se mina tidigare program om kristen enhet och ekumenik: http://bibelfokus.se/ekumenik)


Påven ber tillsammans med företrädare för världens alla religioner 1986


Israel och judarnas återflyttning
Som jag nämde inledningsvis så började profetordet i Bibeln verka på allvar igen i och med Israels återupprättande år 1948. Det här är alltså ett av de starkaste tidstecknen vi har i Bibeln som säger att något är på gång. Judarnas pågående återflyttning till Israel är också det ett starkt tidstecken. Det står om detta på flera ställen i GT. Men vi har många fler tecken som har med Israel att göra, och jag skall nämna ett aktuellt och två andra som vi kan vänta oss mycket snart. Vi ser dessa i profeten Sakarjas bok i GT. Vi börjar med att läsa i kapitel 12, vers 3 och 6:

 • "Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. På den dagen skall jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem skall fortfarande trona på sin plats, där det nu ligger. "

Det är Bibelordet beskriver ett starkt Israel som ingen rår på. De som kommer emot Israel får dubbelt igen. Och visst beskriver detta dagens Israel? Vi befinner oss alltså mitt i det här profetiska ordet. Nåväl, vad står det mer? Vi läser en bit till från vers 3:

 • "Och alla jordens folk skall församla sig mot henne."

Hela världen skall alltså vända sig mot Israel. Detta har inte skett ännu, men det är nog inte långt bort. Håll ögonen på det här, för det är ett starkt tidstecken för den allra yttersta tiden. Sedan läser vi i Sakarja 12:10:

 • "Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde."

Här har vi ytterligare ett tidstecken, och det handlar om att alla judar i Israel skall förstå vem Jesus verkligen är: deras Messias och Gud. Och det skall leda till en otrolig landssorg, alltså en genomgripande förkrosselse vars djup världen nog aldrig sett tidigare. Håll ögonen på Israels andliga uppvaknande om du själv vill vara andligt vaken i den yttersta tiden. Efter detta kommer alla världens arméer att vända sig mot Israel, och då kommer Jesus tillbaka. Men det skall jag prata mer om i kommande program.Avfall eller väckelse? Triumf eller förföljelse?
Vi har så här långt tittat på en hel del tidstecken som nog de flesta kan vara överens om. Men nu kommer vi till frågan om avfall eller väckelse i den yttersta tiden. Här finns förkunnelse åt båda hållen, och frågan är vad Bibeln säger.

Många både kända och okända förkunnare undervisar att det skall bli en stor väckelse på jorden i den yttersta tiden. Ibland förkunnas också att Jesu kungarike, eller Jesu triumferande församling, måste upprättas på jorden före det att Jesus kan komma tillbaka. På engelska kallar man denna teologi ibland för Dominion Theology, vilket på svenska blir ungefär herraväldesteologi. Bland förkunnarna hittar vi Rick Joyner, Martin Scott, Brian McLaren mfl. Var i Bibeln hittar de då stöd för läran om ändetidens väckelse och herraväldesteologin? Ingenstans skulle jag vilja hävda, eftersom det inte finns något som helst stöd för detta i Bibeln! Denna typ av undervisning innebär istället allvarliga villoläror, som vi strax skall se, och som leder till en allvarlig ovaksamhet i den yttersta tiden. Väntar man en världsvid väckelse när Bibeln faktiskt talar om avfall och en global falsk världsreligion, då är det risk att man luras med in i denna falska religion. Väntar man på en global triumferande kyrka, är det risk att man med förtjusning kliver in i Antikrists tempel. Bibeln säger klart och tydligt att andligheten i den yttersta tiden kommer att vara mycket förrädisk. För den som då inte studerar Bibeln kommer dessa villfarelser vara mycket tilltalande eftersom lockbetet kommer att vara stora under och tecken. Lägg det på minnet!

Vi skall nu se vad Bibeln säger om det här, och jag hoppas att du då blir övertygad om att dessa ”väldiga apostlar” som Rick Joyner & Co kommer med allvarliga villoläror.


Väckelse och andeutgjutelse bland judarna i den yttersta tiden
I profeten Joels bok i GT, kapitel 2, finns ett Bibelord som ofta lyfts fram för att peka på att Bibeln utlovar en stor väckelse i den yttersta tiden. Men skall man förstå det Bibelordet rätt måste man läsa hela Joels bok och dessutom lite ur profeten Sakarjas bok i GT. Gör man det förstår man att det här handlar om Guds utvalda folk, judarna. Lägg det på minnet, det här handlar om det judiska folket! Genom profeten Joel varnar Gud sitt folk, judarna, för den Herrens dag som skall komma, då han drar samman hedningarna till strid mot Israel. Det samma sägs i Sakarjas bok. Israel beskrivs av Joel som ett förtorkat land utan liv, som då är en bild av judarnas andliga tillstånd. Fiendens oerhört effektiva och kraftfulla armé närmar sig Israel och Gud manar judarna till omvändelse så att de inte skall gå förlorade. Här står om klagan, jämmer och säcktyg vilket är bilder för sann förkrosselse och omvändelse, alltså början till en äkta väckelse. Sedan står det i Joels bok att Gud lovar sända både säd och regn, vilket är bilder för när Gud sänder sin Ande till väckelse och andeutgjutelse. Vi ser i Sakarjas bok 12:9-12 att denna väckelse leder till att judarna upptäcker att Jesus är deras Messias, som vi såg tidigare:

 • "På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig"

I Sakarja 13:1 ser vi hur Gud ger de omvända judarna en källa av levande vatten:

 • "På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.”

Det är precis denna tid som beskrivs i profeten Joels bok 2:28-32:

 • "Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar."

Bibeln förutsäger avfall i den yttersta tiden
Jag tycker alltså att det är mycket tydligt att det är i Israel, bland judarna, som det sker en väckelse i den yttersta tiden, inte i världen runt omkring. Jesus sa ju att: "Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst.”

Vid Noas tid fanns det bara åtta personer som var lydiga mot Gud. Resten levde i utsvävningar och ondska. Samma förhållanden skall det uppenbarligen vara strax före Jesu återkomst. Och för att välden skall hamna i den situationen så måste det så klart ske ett stort avfall. Det hindrar inte att en del människor kan komma till tro i den yttersta tiden, det måste vi fortsätta att arbeta för. Men Bibelns huvudbudskap om det här är att det skall ske ett stort avfall från den sanna kristna tron. Det är nämligen detta som möjliggör Antikrists framträdande. Den ande som är verksam för att få till stånd detta avfall är Antikrists ande. Det är denna ande som vi nu ser växa sig allt starkare i sina aktiviteter runt om i världen. Det är denna ande som lockar kristna till att lämna bibeltroheten till förmån för villoläror av olika slag. Det här är mycket tydligt förutsagt i 2:a Tessalonikerbrevet i NT där Paulus talar om avfallet i bestämd form, så det måste handla om något extra ordinärt, ett avfall i hästväg! Vi skall läsa 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-8:

 • ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Vi kan förstå, att Antikrist kunna träda fram så måste den sanna tron utsläckas genom ett stort avfall. Då lämnar Guds Ande sitt tempel – vilket är vi kristna – och så kan Antikrists ande sätta sig i detta tempel istället. Då är marken beredd för Antikrist i egen hög person att träda fram i ljuset. Nu skall jag nämna något som jag tycker är både mycket intressant och mycket skrämmande. När man studerar vad det ockulta nätverket New Age säger om vår tid, så är det precis en spegelvänd bild av det här Bibelordet. Inom New Age sägs man nämligen, att skall deras kristusgestalt - Kristus Maitreya som han kallas - kunna träda fram, så måste först alla människor förstå att de själva är gudomliga. Detta är den transformation eller förvandling av mänskligheten som behövs för att bereda vägen för deras Kristus Maitreya, säger de inom New Age. Denna transformation måste dessutom nå över ett särskilt tröskelvärde, säger de, vilket i praktiken betyder att New Age-tron måste uppnå en absolut majoritet för att Kristus Maitreya skall kunna framträda. Flera framstående läromästare inom New Age anser att det är bäst att eliminera (!) alla de människor som inte vill acceptera att "de själva är gudar". Det kan ju också vara ett sätt att uppnå majoritet. Så tänkte som bekant en herre med en liten fyrkantig mustasch.

I det här kan vi förstå vad avfall innebär. Ursynden i Edens lustgård var just att människan ville bli ”såsom Gud”. Men i en sund kristen tro är människan inget annat än människa, och Jesus Kristus är Gud den Allsmäktige som kommit i mänsklig gestalt. Så när kristna börjar tro att människan är gudomlig, och att Jesus bara är en sådan gudomlig människa som gått före oss andra för att visa vägen, så är det alltså den värsta typen av avfall. Så det som Tessalonikerbrevet kallar avfall, är det som New Age kallar för uppenbarelse och transformation. Den som Bibeln kallar för Antikrist är den som New Age kallar för Kristus Maitreya. Enligt Bibeln är Kristus Gud i mänsklig gestalt. Inom New Age är kristus bara ett ämbete som i princip vem som helst kan uppnå. Den största bekännelsen i den kristna tron är att säga till Jesus: du är Gud och Kristus Messias. Den största bekännelsen inom New Age är att säga till sig själv: Jag Är gud, Jag Är Kristus. I den absolut yttersta tiden kommer det bara finns två grupper av troende säger Uppenbarelseboken. Den överlägset största gruppen kommer att vara den som tillber Antikrist. Den lilla gruppen kommer att vara den som tillber Jesus Kristus. Så därför blir det så, att där Guds Ande inte finns, kommer Antikrists ande att flytta in, utan att be om lov. På samma sätt blir det med de som avfaller från en äkta kristen tro. Det kommer inte att finnas några neutrala personer i den absolut yttersta tiden vad jag kan se i Bibeln.

Vad ser vi just nu då i kristenheten? Är det väckelse eller avfall som är på gång? Det vi ser är detta avfall som jag precis beskrivit, vilket alltså är ett oerhört alarmerande tidstecken! Idag finns det enormt många sammanhang där man undervisar att vi är som gudar. Inom trosrörelsen, med många församlingar i Sverige, är detta en grundläggande undervisning. (se mitt dokument om 10 villoläror i trosrörelsen för mer info: http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen)

Inom den kristna mystiken – som snart finns i alla samfund - säger man att man upptäcker det gudomliga i sitt inre när man sysslar med kontemplation och meditation. Man säger också att Gud finns i allt, vilket kallas för panenteism. Detta är inte en Biblisk lära. Wifrid Stinissen, som kan ses som en förgrundsgestalt för den kristna mystiken i Sverige, har sagt följande som pekar på denna förrädiska självförgudning:

 • "Men du är mer än en utsida och en insida. Det finns ett tredje element, nämligen själens centrum. Det är där du är Guds avbild, där du är besläktad med Gud, 'gudomlig'."
  (Stinissen, Wilfred, Natten är mitt ljus 1990, s. 10f.)

I den Katolska kyrkans katekes artikel 460 står det ordagrant:

 • ”Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.”

I de tre nämnda sammanhangen, trosrörelsen, den kristna mystiken och Katolska kyrkan, ser vi exakt den förenande självförgudningslära som New Age försöker sprida mer och mer för att deras Kristus Maitreya skall kunna träda fram. Och då är det säkert ingen tillfällighet att dessa tre sammanhang idag är några av de starkaste krafterna i den ekumeniska rörelsen. Det här är början på det stora avfallet som Paulus talade om, och det här är ett mycket starkt tecken på den yttersta tiden!


Robert Ekh på Livets Ord säljer Maria-statyer

Vi skall läsa några ytteröigare Bibelord som tydligt visar på avfall i den yttersta tiden. vi börjar med 2:a Timoteusbrevet 4:3-4 i NT:

 • "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."

1:a Timoteusbrevet 4:1-3 i NT:

 • "Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.”

2 Petrusbrevet 2:1-3 i NT:

 • ”bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.”

Matteusevangeliet 24:11-12 i NT:

 • "Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta."

Uppenbarelseboken 14:3-8 i NT:

 • "Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: 'Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det'. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet"
Alla dessa Bibelord ger en samlad bild av den yttersta tidens andlighet, och de talar enbart om avfall, tyvärr. De Bibelord som talar om väckelse handlar om judarnas andliga uppvaknande, inte världen runt omkring Israel.


Summering
Jag har försökt visa på ett antal tidstecken som tydligt signalerar att vi står inför den yttersta tiden och att det är hög tid att ta Jesu alla varningar på allvar. Det är ingen ljus bild som Bibeln ger oss av tiden som nu kommer. Men vi vet, att Antikrists rike på jorden är en kortlivad föreställning, troligen bara sju år. I slutet av den perioden kommer Jesus tillbaka, och då skall det bli ett fridsrike på jorden i tusen år innan han slutligen upprättar en ny himmel och en ny jord där hans lärjungar skall få bo i evighet. Framtiden är alltså oerhört ljus i jämförelse med den korta tid av mörker som vi nu tyvärr står inför.

Lever du i trohet till Jesus och Bibelns Ord kan du se hoppfullt på denna framtid. Be då om att få vara uppfylld av och döpt i hans Ande så att din tro kan bevaras frisk och sund hela vägen fram till målet som är Jesu återkomst.

Är Jesus inte din Herre och Gud idag, så är det bara så enkelt som att gå ner på knä, i ärlighet bekänna alla dina synder för honom och överlämna hela dig och ditt liv i Jesu händer. Låt sedan Jesus vara den högsta regenten i ditt liv. Då kan du också ha detta hopp om en ljus framtid som inte är särskilt långt borta.


/Lennart


Sidans adress: http://media.bibelfokus.se/docs/yttersta_tiden1.html