Utskrift av predikan som Lennart Jareteg höll i Alingsås Pingstkyrka 080406


Vem är Jesus, vad är jag?

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till denna predikan så kan du göra det via http://bibelfokus.se/predikan_080406


InnehållInledning
I går hade vi ett seminarium här då jag pratade om avfall, falska profeter och villoläror. Jag försökte då visa vad avfallets sanna natur är. Efter en del Bibelställen och resonemang så kom vi fram till den här definitionen på avfallets sanna natur:

 • Att utge sig själv för att vara gud eller gudomlig
 • Att förneka att Jesus är Gud
 • Att förneka att Jesus är enda vägen till evigt liv hos Gud
 • Att sträva efter global enhet där Gud i praktiken lämnas utanför

Vänder vi på det här så får vi grunden till en sant och friskt evangelium. Så för att kunna förstå och kunna ta emot det frälsande evangeliet fullt ut, så är det oerhört avgörande att vi förstår vem Jesus är och vad människan är i relation till Jesus – både före och efter pånyttfödelsen. Så därför tänkte jag dela lite mer tankar idag just om det här: vem är Jesus och vad är jag?Om människan
Vi skall ta med ett ord från Predikaren 5:1 som kan göra oss ödmjuka:

 • ”Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få.”

Här tycker jag att Bibeln säger så här till oss: "tänk på det, att Gud är Gud och du är bara en enkel människa. Frestas inte till att ha för höga tankar om dig själv."

Gud har skapat oss från lite jord från allra första början, och om inte Gud skulle upprätthålla livsanden i oss så skulle vi alla falla ner och torka bort och aldrig mer finnas till som människor. Det måste vi begrunda då och då.

Inom de flesta villoläror, inom new age, inom mystik – så väl kristen som ockult mystik – och inom de österländska religionerna säger man att människan är gudomlig i sitt inre. De här grupperna menar därför att frälsning enbart är ett kunskapsproblem. Det gäller liksom bara att komma till insikt om vår inre gudomlighet.

Den högsta önskan för ledarna inom det ockulta nätverket New Age är att så många människor som möjligt skall komma till insikt om sin inre gudomlighet eftersom det påskyndar ankomsten för den kristusgestalt som de väntar på, han som vi kallar antikrist. Det här säger alltså något om hur galet det är att ha den här människosynen. Den är ett kännetecken på avfallets sanna natur. Bibeln säger något helt annat om människan. Så här sa Jesus om vad som finns i vårt innersta. Vi skall läsa i Mark 7:21-23:

 • "Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

Det här är något helt annat än att vara gudomlig i vårt inre som ni ser.

Men då kanske någon säger att när vi kristna blir pånyttfödda, då får vi ju del av gudomlig natur och blir ju då lite gudomliga på insidan. Så säger man ju t.ex. inom trosrörelsen. Det är tyvärr inte en Biblisk syn på pånyttfödelsen. Klassisk, Biblisk väckelsekristendom säger så här om pånyttfödelsen:

När vi tar emot Guds nåd för oss, genom Jesu offerdöd på korset, då blir vi tvättade rena från vår synd och skuld. Vi blir inte genom detta rättfärdiga i vår egen natur, men vi blir förklarade rättfärdiga. Det är en väldig skillnad på att vara rättfärdig och att vara förklarad rättfärdig. Vi skall ta ett Bibelord om detta från Rom 4:24-25:

 • ”Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.”

Här kan man ju få intrycket att vi görs rättfärdiga i pånyttfödelsen. Men teologen Agne Nordlander har redogjort för det här på ett mycket bra sätt. Det grekiska ordet som här översatts till ”rättfärdiggörelse” är di-kai-oun, och det betyder egentligen ”rättfärdigförklarad”.

Det är ett ord som härstammar från det grekiska rättsväsendet när man förklarade någon frikänd. Alltså är vi förklarade såsom rättfärdiga och frikända trots vår synd, och detta tack vare att Jesus tagit skulden och straffet på sig i vårt ställe och tagit ansvaret på sig att göra oss heliga. Och var och en som tror på detta, tar det till sig och handlar därefter får tillgodoräkna sig Jesu rättfärdighet!  Att vi förklaras rättfärdiga och inte görs rättfärdiga förklarar alltså varför man kan se synden verksam i sin kropp fast man varit med om pånyttfödelsen.

Så sådana är vi efter pånyttfödelsen. Hur är det då med det här att vi får ta del av gudomlig natur som ju Bibeln faktisk säger? Jo, när Gud, i vår pånyttfödelse ser Jesu rättfärdighet i oss, så tar han sin boning i oss genom sin Helige Ande. Vi blir alltså inte gudomliga i oss själva, men vi blir bärare av det som Gud lägger i oss. Vi skall läsa från 1 Kor 6:19:

 • "Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?"

Gud bor alltså i oss genom den Helige Ande. Det är vi får del av gudomlig natur. Men observera att det inte är vi som äger detta. Efter vi blivit pånyttfödd så äger vi inte ens oss själva, står det ju här. Jesus gav sitt liv för oss, och vi ger vårt liv till honom.

Jag skall ta en sista sak om den pånyttfödda människan. Vi skall läsa i Gal 4:4-6:

 • ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: ”Abba! Fader!”

Här står att vi skall få ”söners rätt”. Det här är en egentligen en missvisande översättning från grekiskan och därför undervisar en del om att vi har våra rättigheter minsann. Vi har rätt till hela arvet här och nu. Man försöker alltså göra som den förlorade sonen som tog ut hela sitt arv i förtid.

Det grekiska ordet i grundtexten för ”söners rätt” är hyotesia och det betyder att adopteras. Vi adopteras av Gud till att bli hans barn. Och en dag, när vi blivit fullvuxna och Jesus kommer tillbaka, skall vi få ut hela det himmelska arv som han har utlovat. Här och nu är vi bara utlovade en försmak av det som skall komma. Det glimmar liksom till ibland för att folk skall se att Guds rike finns på jorden. Och det som glimmar till är inte guldmynt, det är det nya livet i de pånyttfödda kristna. Guds Ande i oss.

Så här har du vad jag tycker är en Biblisk syn på den pånyttfödda människan.

Vi är bara människor och kommer aldrig att bli något annat. Vi är inte gudomliga på något sätt. Genom pånyttfödelsen blir vi förklarade rättfärdiga och då kan vi få bli bärare av det gudomliga genom att den Helige Ande tar sin boning i oss. Men det betyder inte att vi skall söka oss inåt för att möta Gud där, så som mystikerna gör. Nej, det betyder att vi får ett flöde av liv som strömmar ut ur oss för att vinna andra för Jesus. Och genom att vi adopteras till att bli Guds barn vi får en barnaskapet ande som lyfter blicken till vår store Far i himlen och ropar Abba Fader! Så vill jag leva mitt kristna liv eftersom jag tycker det är Bibliskt och helt klart mest avspänt och befriat från både gärningslära och prestationer.Vem Jesus är
(Jag skall flika in här att jag skrivit en text om Jesus som sann Gud och sann människa där jag mycket ingående går igenom Jesu gudomlighet. Läs gärna den för en mer övertygande bild i detta ämne. Länken är http://bibelfokus.se/Jesus_som_Gud )

Det villoläror många gånger vill åstadkomma är att degradera Jesus från hans unika gudomlighet. Man säger att han är en pånyttfödd människa, en läromästare i högen jämte Buddha, Muhammed och alla de andra. Man säger att Jesus bara är en gud bland många andra gudar osv.

Redan här vill jag avslöja det största mysteriet av alla inom den kristna tron. Och det här har Gud dolt lite grann eftersom han vill att endast de som söker sanningen skall hitta denna fantastiska sanning. Och det är att Jesus är Gud. Han är den samme som Fadern. Det här är också treenighetens mysterium, som kanske inte är så mystiskt egentligen. Det handlar om tre olika sätt som Gud uppenbarar sig på. Tre olika personligheter i en och samma person.

Det här gör att Jesu korsdöd inte var vilken död som helst. Det var ingen vanlig människa som spikades upp på korset. Tänk er in i det här, att han, den ende Guden i och utanför hela universum, han som skapat allt och äger allt och alla, han klev ner till sin skapelse, i en mänsklig kropp för att ta vårt straff på sig. Det är kärlek över all kärlek. Och när Gud besökte oss på det sättet, såg vi inte att det var Gud som kom. Så vi anklagade honom för hädelse, piskade och hånade honom och spikade upp honom på ett kors. Och lät honom dö där. Men i all sin vishet lät Gud just den korsdöden bli till människornas frälsning, för alla dem som tar emot detta. På samma sätt är det många gånger idag. Man ser inte vem Jesus är. Så därför vill jag lyfta fram några Bibelord som tydligt visar på vem Jesus är.

I Apostlagärningarna 20:28 står det att det var Guds blod som friköpte oss. Vi ser där att Gud och Jesus är den samme. I Svenska Folkbibeln står det så här:

 • "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

I Bibel 2000 ser man hur översättarna genom att lägga till ett ord gör Jesu gudom mer diffus. Där står det: "…som han har vunnit åt sig med sin sons blod." Ordet "son" finns inte i grundtexten. Rätt översättning skall vara "som Gud köpt åt sig med sitt eget blod". Det gör att man kan se att Gud och Jesus är ett.

Vi skall se att Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet 1:15-16:

 • "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

Jag hörde att vår Svenske Kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Snabbt som ögat svarade han ”Vem annars?”. Jag tycker vi kan tacka Gud för vår Kung för det rakryggade och trosstarka svaret.

Redan i Sakarjas bok i GT ser vi att Jesus och Gud är den samme. Vi skall läsa från Sakarja 12:10:

 • ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat"

Det syns inte på samma sätt om du läser i Bibel 2000, men jag tror det är så här som SFB översatt det som det skall översättas. GT:s Gud säger alltså att judarna skall se upp till MIG som de genomborrat. Visst viskar detta till oss att det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och lät sig korsfästas som ett felfritt offerlam?

Sist skall vi titta på några Bibelord som visar vem det var som gick med judarna 40 år i öknen. Vi läser lite ur 2:a Moseboken i GT 33:12-14 först:

 • "Mose sade till Herren: "Se, du säger till mig: För detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Herren sade: "Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro. "

Vi skall jämföra detta Bibelställe från GT med vad Paulus säger i 1:a Korintierbrevet 10:1. Där ser vi nämligen att det var Jesus Kristus som följde judarna i öknen.

 • "Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. "

Här ser vi också att Herren Gud i GT alltså är den samme som NT:s Jesus Kristus.Avslutning
Skall jag nu summera vem Jesus är så blir det så här:

Jesus är Gud, han är Herren! Han är den samme som Skaparen. Det var Gud som vi människor korsfäste tackvare vår ovilja att söka sanningen om honom. Jesus är den Gud som vandrade med Mose i öknen. Jesus är inte en pånyttfödd människa, eller en gudomlig varelse. Han är inte en läromästare eller enbart en profet! Han är Gud med stort G, men han är samtidigt människa! Jesus är Messias/Kristus, sann Gud och sann människa förenade i samma gestalt.

Ta till dig det här, det kan vara ett bra skydd och värn mot många villfarelser i vår tid. Och med den här synen på Jesus så blir Jesus så otroligt mycket större än en kompis. Vi får visserligen kalla honom vän, men han är också vår Gud, och honom skall vi visa all respekt. Låt oss inte korsfästa honom en gång till!


Lennart Jareteg - 2008-07-22


Sidans adress: http://media.bibelfokus.se/docs/vem_ar_jesus_vad_ar_jag.html