Utskrift av radioprogram som sändes i Radio Full Gospel i Alingsås 2006-01-13 av och med Lennart Jareteg

Vad är väckelse, pånyttfödelse, andedop?

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://www.bibelfokus.se/vackelse.


Innehåll Inledning
- I det här programmet skall vi fråga oss: vad är väckelse, pånyttfödelse, andedop och vad är det inte? Jag är medveten om att man kan tycka lite olika här, men jag skall försöka resonera mig fram till vad jag tycker blir ett balanserat och bibliskt svar på varje fråga. Jag har hämtat undervisning främst ur Bibeln men även ur en del böcker av bl.a. Frank Mangs, Emil Gustafsson och Charles Finney. Och det här är ju förkunnare som har stor erfarenhet av ett sant själavinnande och äkta väckelse. Jag har också tagit med en del undervisning från Agne Nordlander som väl är en av Sveriges främsta troende teologer.Vad är väckelse?
- Vår första fråga är då: "Vad är en äkta väckelse i kristen mening"? Ordet väckelse används ju idag ofta så pass slarvigt att den egentliga innebörden urholkats och mer eller mindre gått förlorad tycker jag. Ni som är lite äldre, och som verkligen upplevt äkta väckelse, känner så klart till ordets egentliga innebörd. Men vi som är medelålders eller yngre, har knappast varit med om någon egentlig väckelse, och därför tror jag att förståelsen av vad som är äkta väckelse börjar bli väldigt dålig i vårt land. Så här upplever jag det när jag läser om dom stora väckelserna under 1800-talet och början av 1900-talet. Det som kännetecknande dessa, det var djup syndanöd, omvändelse vid foten av Kristi kors och pånyttfödelse med en fullständig ny inriktning i livet.  Det här ser vi inte mycket av idag – inte ens i dom s.k. karismatiska kretsarna. Och vi pratar inte heller så mycket om den här typen av omvändelser. Ibland kan jag känna att vi kommit till den punkt där vi nu helt tappat kontakten med den sanna, evangeliska väckelsekristendomen.

Jag skall först försöka ge mig på att visa vad som är en falsk bild av väckelse.


Vad som inte är äkta väckelse
- Väckelse är inte bara för att det sker tecken och under. Det kan så klart ske tecken och under när det är väckelse, men det är inte detta som gör väckelse till väckelse. Detta har jag försökt peka på många gånger tidigare i mina radioprogram utifrån bibelordet Matteusevangeliet kapitel 7 i NT, verserna 22-23:

 • "Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: (min anmärkning: Jesus säger det här) Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Här är det ju tydligt att man gjort stora kraftgärningar i Jesus namn utan att överhuvudtaget vandrat efter Jesu vilja. Många efterföljare kommer att ha kallat dessa sammanhang för väckelser, men dom riskerar att dela samma öde som dessa falska förkunnare eftersom detta inte var någon väckelse av Gud. Tecken och under sker även i i andra religioner och ockulta sammanhang. Så väckelse är det inte bara för att det sker tecken och under, kom ihåg det. Det är oerhört viktigt att minnas detta, speciellt i vår maxade tidsålder.

- Det behöver inte heller vara väckelse bara för det kommer massor av folk till dom kristna mötena. Se på dom stora folkskaror som följde Jesus. Orsaken till att dom följde honom var för att han hade gett dom mat i bespisningsundren och gjort andra under. Men det var samma människor som senare sa att Jesus var besatt av en ond ande. Och det var samma människor som senare skrek "korsfäst". Det här gjorde dom därför att dom inte tålde att höra Jesu undervisning. Dom ville gärna se hans under och få del av allt det materiella goda Jesus gav, men utan att försaka något, och utan att omvända sig från sina synder. Vi skall vara vakna över orsaken till varför folk samlas!

- Väckelse är det inte heller bara för att man vid olika tillfällen samlar in stora summor i kollekten. Det kan vara ett tecken på att folk blivit omvända från girighet, men det kan lika gärna vara ett tecken på just girighet. Håll ett brinnande kollekttal om att "Gud kommer att ge dig hundrafalt tillbaka", eller om att "ge så skall du få", eller om att "så in i Guds verk, så skall du få skörda rikligt", så skall du se att det också ger en stor kollekt. Vad som då är orsaken till givmildheten bör man diskutera. Väckelse är det inte! Det är troligast ett kallt beräknande som visar sig.


Äkta väckelse
- Vad är då äkta väckelse? För att förstå det tycker jag att man måste läsa både Bibeln och gammal väckelsehistoria. Det visar sig då att äkta kristen väckelse är när människor blir väckta från sin andliga slummer. När dom blir väckta över sitt usla, syndiga tillstånd. Väckelse är när människor böjer sig inför Gud i ödmjukhet och lägger ner hela sitt liv inför honom. Och detta kan drabba både den som aldrig tidigare vandrat med Gud och den som varit ett Guds barn en längre tid men som somnat in eller åter igen fastnat i djävulens garn av frestelser och synd. Väckelse är när det förunderliga sker att synden i en människas liv uppenbaras för henne, när hon till följd av detta drabbas av en genomgripande syndanöd, och till en följd av detta ropar ut till Gud om nåd och frälsning! Hon har då kommit så långt på syndens utmattande och förnedrande väg att hon ser ingen annan räddning än Jesus. Hon kanske har prövat andra vägar först, men inget har befriat från synd och skuld. Men nu har Gud öppnat ögonen och hon ser att Jesus är sista och enda chansen. Nu är hon öppen för att Gud får göra precis så som han vill. Allt eget tyckande om hur kristendom skall vara har tappat sitt värde. Detta är äkta väckelse, vad jag kan förstå, och den är grunden till en äkta överlåtelse till Gud med pånyttfödelsens under som följd. Ser vi sådan väckelse idag?


Väckelse sker var och hur som helst
- Även om väckelsen bara omfattar en enda människa så är det väckelse. Det behöver inte ske i ett kyrkorum eller i ett kristet möte. Det krävs inga djupa kunskaper eller någon särskild status, ingen präst eller predikant – även om Gud så klart använder även dom i väckelser. Väckelse kan ske hur som helst, när som helst och var helst Gud önskar att detta skall ske, så länge Jesus upphöjs och äras som den han är. Ibland sker det till och med utan att någon person förmedlar budskapet eller kraften.

- Frank Mangs, Sveriges genom tiderna störste väckelseförkunnare och själavinnare,  berättar i en av sina böcker om hur den finska pietistiska väckelsen började. Det var en helt vanlig julidag i slutet av 1700-talet. Helt plötsligt kom Guds kraft över en skara skördemän när dom var ute på fälten, och den slog dom bedövade till marken. När dom senare vaknade upp var dom så gripna av en förkrossande syndanöd att den grep männen till att under tårar och bön söka nåd hos Gud. Så vi kan inte stänga in väckelsen i några former, då dör den. Gud gör oftast olika från gång till gång, men han går aldrig emot sitt eget ord i Bibeln.


Guds Ande åstadkommer väckelse
- Här passar detta bibelord in: "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren". Vi kan också läsa lite från Hesekiels bok i GT, kapitel 6, verserna 9-10:

 • "De av er som räddas skall tänka på mig bland hednafolken där de är i fångenskap, när jag har krossat deras trolösa hjärtan som vikit av ifrån mig och deras ögon som trolöst skådade efter sina avgudar. De skall avsky sig själva för det onda de har gjort med alla sina vidrigheter. Och de skall inse att jag är Herren."

Här ser vi hur den förnedrande och plågsamma fångenskapen i Babylon för Guds folk ledde fram till en syndanöd där dom t.o.m. avskydde sig själva för allt det onda dom hade gjort. Och dom insåg också i allt detta vem Gud är. Lidande är ofta vägen fram till väckelse. Och väckelse leder fram till en längtan efter syndfrihet och helighet där ett liv efter Guds vilja och hans väg är det viktigaste. Vi kan se detta hos kung David i psalm 86, vers 11 i Psaltaren i GT:

 • "Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn."

- Väckelse i en människas hjärta är ett av dom största undren som kan ske. Därför kan ingen annan än Guds Ande åstadkomma väckelse, och detta sker därför inte i någon annan religion eller i något annat sammanhang än i den sanna, evangeliska kristendomen där Jesus upphöjs som den han verkligen är: Gud själv, kommen i mänsklig gestalt, vår Herre och frälsare och enda vägen till Gud. Väckelse kan aldrig kopieras eller manas fram av människor eftersom det är Andens verk i varje enskilt fall. Man kan inte läsa sig till metoder för väckelse och sedan starta väckelse. Eftersom det här handlar om var vi skall tillbringa evigheten, är det här mer värt än silver och guld, mer värt än framgång och hälsa, mer värt någonting annat. Den som lider av djup syndanöd tänker inte på hur det skall gå med karriären, ekonomin eller hälsan. Det är endast befrielse och frälsning som räknas. Då är det äkta väckelse på gång!


Utan tårar, ingen väckelse
- Eftersom väckelse leder fram till djup syndanöd och sedan befrielse från detta, så innebär väckelse ofta både tårar av bestörtning över allt uselt i ens liv, och dessutom tårar av salig glädje över att Jesus förlåter alla synder. Frank Mangs har sagt att "utan tårar, ingen omvändelse" apropå vår tids andlighet. Om det är på det viset, så kan vi fråga oss hur det är med omvändelsen i våra församlingar idag. Och utan omvändelse blir det ingen pånyttfödelse. Och då är det ju riktigt allvarligt. Emil Gustafsson, också en stor väckelseförkunnare i Sveriges historia, sa att "man skrattar sig inte fram till Guds rike".  Han sa också att "en kristen är skön när hon klappar i händerna, men skönast är hon med ett leende genom tårar" – alltså som en förlåten syndare. Här har vi också kännetecken på äkta väckelse.


Hur har Du det med Gud?
- Har du blivit väckt någon gång och fått se din synd och skuld? Gick du i syndanöd och omvändelse till Jesus och korset då? Ja, i så fall skall du kunna vittna om frälsning och en salig glädje. Eller har du aldrig upplevt väckelse och frälsning i ditt liv? Då kanske det är dags att lyssna till vad Guds Ande säger i ditt hjärta just nu. Har du syndat och bär på skuld så känner du detta i ditt samvete, för där talar Gud. Kanske du vanligtvis lyckas hålla samvetet avtrubbat men känner smärtan när man talar om det? Ja, då är det så, att du kommer inte vidare med Gud förrän du lägger ner all din synd inför Jesus och bekänner dessa och ber om förlåtelse av hela ditt hjärta. Då skall han förlåta dig och upprätta dig. Vänta aldrig med din omvändelse om du blivit väckt för då kan du somna in för gott. Vi läser ur psalm 51 i Psaltaren i GT, verserna 3-16, och det här kanske gäller dig?

 • "Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.................Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande."

Vi skall även läsa från psalm 32, verserna 1-5 i Psaltaren:

 • "Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren." Då förlät du mig min syndaskuld."


Vad är pånyttfödelse
- Vad är då pånyttfödelse? Att ha blivit väckt innebär nu inte i sig att äga evigt liv. Men väckelsen leder fram till den avgörande omvändelsen där människan blir försonad med Gud och pånyttfödd. Först då, och endast då, äger du gemenskap med Gud och löftet om evigt liv. Det är detta som vi också ofta kallar för att bli frälst.

- Det är den syndiga naturen i varje människa som skiljer oss från Gud och som gör att vi andligt sett är döda. Och det går inte att fostra en död till att bli levande. Det går inte att skärpa till sig så att man blir levande. Det går inte heller att läsa sig till liv. Det är pånyttfödelse som gäller, och utan den kommer vi aldrig i rätt gemenskap med Gud. Vi kan läsa om pånyttfödelsen i Johannesevangeliets kapitel 3 i NT, verserna 1-7, där Jesus samtalar med den judiske rådsherren Nikodemus:

 • "Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt."

"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike" sa Jesus. Då förstår du att det finns något mer än att bara gilla Jesus, något mer än att bara gå i kyrkan och hålla sig till en lära.

- Pånyttfödelsen är också Andens verk, precis som väckelsen. Ingen annan kan åstadkomma detta. Och pånyttfödelse, liksom väckelse, är helt unikt för den sanna, evangeliska kristna tron. Detta finns inte i någon annan religion. Pånyttfödelsen är troligen det allra största undret som kan ske. Större än väckelsen tycker jag. I pånyttfödelsen planteras ett nytt liv inom dig. Här är berättelsen om när jungfru Maria blev havande med Jesus genom den Helige Ande en fin bild av pånyttfödelsen: när det nya livet planteras inom oss. Jesus tar sin boning i våra hjärtan genom den Helige Ande. Men han gör det bara om du i omvändelse har bekänt dina synder och tvättat dig i Jesu blod som rann för dig från Golgata kors. Då blir du förklarad ren och rättfärdig och uppfyller villkoret för att kunna bli pånyttfödd. Och då skapas ett heligt rum i ditt inre där Guds Ande kan ta sin boning.


Förklarad rättfärdig
- Nu skall du observera en väldigt viktig sak som teologen Agne Nordlander lyft fram på ett bra sätt. I pånyttfödelsen blir du inte gjord rättfärdig utan förklarad rättfärdig. Du blir inte i ett huj perfekt och syndfri när du får del av det nya livet. Du bär fortfarande på synd och det är därför du behöver leva i det vi kallar helgelse. Men Gud ser på dig, tack vare Jesu blod, som om du vore syndfri och rättfärdig. Du blir frikänd trots att du är skyldig. Det är en väldig skillnad på gjord rättfärdig och förklarad rättfärdig. Många undervisar felaktig om detta pga av en gammal felöversättning av NT. Och undervisar man felaktigt om detta kan det leda till mycket ångest och förtvivlan när man trots väckelse och pånyttfödelse ser synden verka i sin kropp. Då är det viktigt att veta hur Gud ser på detta. I Romarbrevet 4:24-25 i NT står det:

 • "Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull."

Det grekiska ordet som här översatts till "rättfärdiggörelse" är "di-kai-oun", och det betyder egentligen "rättfärdigförklarad". Det är ett ord som härstammar från det grekiska rättsväsendet när man förklarade någon frikänd. Alltså är vi förklarade såsom rättfärdiga och frikända trots vår synd, och detta tack vare att Jesus tagit skulden och straffet på sig i vårt ställe och tagit ansvaret på sig att göra oss heliga, att helga oss. Och var och en som tror på detta, tar det till sig och handlar därefter får tillgodoräkna sig det. Att vi förklaras rättfärdiga och inte görs rättfärdiga förklarar alltså varför man kan se synden verka i sina lemmar fast man varit med om pånyttfödelsen. Därför behöver det nya livet i dig växa till, precis som Jesusbarnet i Marias mage, och det gör det genom att du ger det mat. Maten är först och främst att läsa Bibeln. Då trängs det gamla livet i dig undan mer och mer. Det liv du ger mat kommer att överleva. Det du svälter ut kommer att dö.

När satan angriper dig som är pånyttfödd med sina brinnande pilar, så att du frestas och inte kan stå emot utan faller och syndar, då skall du veta, att du trots detta är du förklarad rättfärdig. Gud vill inte att du skall bära på ångest och missmod. Låt dig inte nedslås över att du inte är perfekt, men bekänn alltid dina synder. När du är rättfärdigförklarad gör det att satan inte har någon större anledning att dra ner dig i smutsen och få dig på fall; han har inte längre så mycket att vinna på det. Satan är nämligen avväpnad på sitt starkaste vapen: dödsdomen över dig. Faller du ändå så kan du få förlåtelse och hjälp om du ångrar och bekänner, och du är fortfarande förklarad rättfärdig inför Gud. Och under din vandring med Jesus här på jorden, kommer han att arbeta med dig så att du helgas och blir mer och mer lik honom, mer och mer fri från synd.


Adopterad
- När du blir pånyttfödd blir du adopterad av Gud till att vara hans barn. Vi skall läsa i Galaterbrevet 4:4-6 i NT:

 • "Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!"

Det står här att vi skall få "söners rätt". Det är en översättning som en del tolkar felaktigt och missbrukar så att dom försöker göra som den förlorade sonen, han som tog ut hela sitt arv i förtid för att enbart vräka sig och spendera. Det grekiska ordet i grundtexten för "söners rätt" är "hyotesia" och det betyder att adopteras. Du adopteras av Gud till att bli hans barn. Och en dag, när du blivit fullvuxen och Jesus kommer tillbaka, först skall du få ut hela det himmelska arv som han har utlovat. Här och nu är vi bara utlovade en försmak av det som skall komma. Vi har fått en borgen för det arv som vi en dag skall få. Det glimmar liksom till ibland för att folk skall se att Guds rike finns bland dom redan nu. Och det som glimmar till är inte guldmynt, det är det nya livet i dom pånyttfödda kristna: Guds Ande i oss. Anden är vår borgen för det kommande arvet.


Är jag pånyttfödd?
- Hur kan du då veta att du är pånyttfödd? Det är ju inte oviktigt eftersom ditt eviga liv beror på om du är det eller inte. Om en levande gemenskap med Jesus och en strävan att leva efter Guds vilja är det som är i centrum i ditt liv, ja, då är du med all säkerhet pånyttfödd. Men man kan vara intresserad av den kristna läran, dess dogmer, dess ritual och hela dess innehåll utan att för den skull vara pånyttfödd. Det finns ju många som doktorerat på den kristna läran men som inte blivit ett med dess innehåll. Detta kan man kalla för fariseism.

Är du tveksam över din pånyttfödelse så skall du fundera på om du någon gång varit väckt över din synd och om du någon gång gått till Jesus och korset med en uppriktig bekännelse, omvändelse och överlåtelse. Vi kan läsa i 1:a Johannesbrevet 1:8-9 i NT:

 • "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet."

Om du bekänner dina synder, överlåter dig till Jesus och tror på att han skall göra dig rättfärdig så är du frälst. Då har du också fått uppleva den nya födelsen. Vi läser även ur Romarbrevet 10:9 i NT:

 • "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

Här brukar en del förkunnare hävda att det är viktigt att man med munnen uttalar det man vill ha ut av den kristna tron. Typ att om du bara med munnen säger att "Jesus är Herren" så blir du frälst. (Eller om du säger att du skall ha en Mercedes så får du det.) Det är i så fall magi, och på det sättet fungerar den sanna kristna tron naturligtvis inte. Då skulle ju vem som helst kunna bli frälst och få vad som helst utan Guds medverkan. Det är inte klassisk, evangelisk kristen undervisning.

Det här bibelstället innehåller vad man inom teologin kallar för en "parallellism". Paulus säger samma sak två gånger fast på olika sätt för att säga det med eftertryck. Det som menas i detta bibelord, är att om du blivit så ett med evangeliet att du i ditt hjärta uppriktigt tror på det Jesus har gjort, och att du därför helt naturligt har den bekännelsen att Jesus är Herren Gud och herre i ditt liv, ja, då kan du lugnt räkna med att du är frälst. Då är du född på nytt och det är därför du vittnar som du gör, inte pga vad du läst, utan pga vad du känner i ditt hjärta. Då kan du ha den frälsningsvissheten att även du kommer att få vara med i den himmelska saligheten. Gud förkastar aldrig sina barn.

Om du inte upplever att du har denna naturliga, barnsliga tro på evangeliet och denna överlåtelse till Jesus, ja, då kan du be om att Gud väcker ditt hjärta så att du i sann, ödmjuk, syndanöd kan böja dig vid Jesu kors och där ta emot det nya livet.

- Det finns även andra tecken på att man är född på nytt. Om du har fått det nya livet inom dig så glimmar det så klart till då och då, under förutsättning att du ger det mat. Vi kan läsa om Andens frukt, det nya livets doft, i Galaterbrevet i NT. Det här är tecken på det nya livet som skall bubbla fram mer och mer ju längre tid du levt med Jesus som Herre. Dom visar att man styrs av något som är högre än begär och själviskhet, Galaterbrevet 5:22-23:

 • "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."

- Är Guds vilja och andras väl i fokus i ditt liv? Vill du få med dig andra på vägen till himlen? Kan du lyfta huvudet ovanför bekymmersmolnen och sprida en positiv atmosfär omkring dig? Vill du bli mer lik Jesus? Då är du med säkerhet pånyttfödd och kanske rent av ett bra stycke på helgelsens väg också. Men du är inte för den skull mer en himmelens medborgare än någon annan kristen. Det är endast Guds nåd som tar oss dit.Vad är andedop?
- Vad är då andedop? Ja, riktig fart på det nya livet och en rikedom av Andens frukt blir det inte i ditt liv förrän du fått uppleva dopet i den Helige Ande. Eftersom detta är en mycket konkret upplevelse som många kan vittna om, så är andedopet så klart en verklighet. Och det är dessutom en verklighet som Bibeln också lyfter fram som något utöver pånyttfödelsen.

- I början av Apostlagärningarna i NT kan vi läsa om att Jesus lovade sina lärjungar att dom skulle få erfara dopet i den Helige Anden. Läkaren Lukas skriver så här om Jesus i Apostlagärningarna 1:4-5:

 • "Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

- Vi skall veta det att lärjungarna hade upplevt både omvändelse och pånyttfödelse före den första pingstdagen. Dom var alltså redan Guds barn och Jesu lärjungar, men dom saknade den överflödande kraften som skulle driva dom ut att vinna världen. För detta ändamål lovade Jesus dom inte en organisation, metoder eller tekniker, utan han lovade dom en utrustning från höjden. Och före dom hade fått denna utrustning var dom trots allt ganska tafatta och ofarliga. Men sedan hände det. Apostlagärningarna. 2:1-4:

 • "När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala."

Varför andedop?
- Vad är då andedopet till för? Vi kan läsa i Apostlagärningarna vad Jesus sa om detta i 1:6-8:

 • "När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?" Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Vi ser i den här bibeltexten att lärjungarna ville ta upp stora frågor om Israels återupprättande med Jesus. Men svaret Jesus gav dom var i princip detta: "fäst inte för stor vikt vid sådana frågor. När ni fått uppleva andedopet då skall ni bli mina vittnen utöver hela världen. Det är det vässäntliga". Jag tycker det här bibelordet säger väldigt mycket om varför vi skall söka andedopet gåva. Det är för att få kraft till att vittna om Jesus så som han vill. Det är inte för att få njuta häftiga, andliga upplevelser så som det ofta presenteras i våra dagar: att man skall ramla omkull, drabbas av gapskratt och skakningar eller att man skall låta som olika djur. Ja, så illa är det i en del sammanhang. När man blir andedöpt på riktigt rustas man till tjänst för Gud, man drabbas av en kärlek till alla människor och stumma läppar börjar predika om Guds frälsning.


Vad som INTE är andedop!
- Inom trosrörelsen i USA har man fört fram något som man kallar "holy drunkness", det betyder heligt fylleri. Detta har även tagits till Sverige via en en amerikansk trospredikant vid namn Rodney Howard Browne. Denne Rodney Howard Browne har t.o.m. kallat sig själv för en "holy ghost bartender", alltså en helige ande-bartender, som bjuder på gratis drinkar. Det är rena hädelsen som jag hoppas att du förstår. Den som först förde fram denna villolära var den inom trosrörelsen mycket upphöjde Kenneth Hagin. Du kan se detta i ett av hans möten i ett videoklipp i videospelaren nedan. Den här läran har han hittat på utifrån Apostlagärningarna 2 där det står att några åskådare hånfullt sa om dom andedöpta lärjungarna att dom hade druckit sig berusade på sött vin. Och så resonerar dessa amerikanska förkunnare så: att om några nu tyckte att det såg ut som om lärjungarna var berusade, då måste dom ha varit det också, fast av Helig Ande(!). Och så raglar dom omkring, skakar, hoppar, skriker och krälar på golvet i dessa möten.

- Rodney Howard Browne är en av Hagins alla lärjungar. Hur det vanligen ser ut i Rodneys möten kan du se i ett videoklipp i videospelaren nedan. När du ser och begrundar det du ser i videoklippet, fundera då noga på var i Bibeln det finns stöd för detta beteende! Var hittar du att den Helige Ande fick människor att falla handlöst, kastas runt på golvet, gapskratta och skrika? Ingenstans! Och om det inte är den Helige Ande som verkar i dessa möten, vilken ande är det då??? Med tanke på dom villoläror som dessa förkunnare för fram, så kan det inte vara den Helige Ande! Liknar det inte mest händelsen i Markusevangeliet 9:20 där en ung pojke kastades på golvet av en ond ande?

 • Jesus sa: "För honom till mig!?” Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga"

- - Videospelare med videoklipp - -
Titta och på dessa klipp och fundera över ifall du känner igen Bibelns Helige Ande i videoklippen. Var det så här som lärjungarna och Jesus uppträdde? Hittar du överhuvutaget något stöd i Bibeln för detta beteende? Var inte avsikten med den Helige Ande att vi skulle få kraft så att vi kunde gå ut i världen och vittna om honom (enligt Apostlagärningarna 1:6-8)? Om det inte är den Helige Andes verk som vi ser i videoklippen, vilken ande är det då??? Fundera över det!

För Macintosh

Kenneth Hagin

Rodney Howard Browne

För Windows

Kenneth Hagin

Rodney Howard Browne

Via min sida http://www.bibelfokus.se/falskaprofeter finns undervisning om falska profeter och villoläror samt fler mycket avslöjande videoklipp.


Men nu måste vi själva läsa i Apostlagärningarna kapitel 2 och se vad Bibeln berättar om vad som egentligen hände den första pingstdagen. Vi läser från vers 5-13.

 • "Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galiléer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien (jag hoppar över lite här) vi som är kretenser eller araber – vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla av sött vin."

- Här ser vi att lärjungarna alltså inte krälade omkring på marken och stönade, så som dom amerikanska förkunnarna vill att vi skall göra. Lärjungarna predikade, och det gjorde dom om Guds väldiga gärningar på språk som dom inte själva behärskade. Dom var helt nyktra och helt i balans. Det var endast några bespottare som sa att lärjungarna hade druckit sig berusade av sött vin. Och detta sa dom för att håna och ta avstånd. Bespottarna ville inte ta emot väckelsebudskapet. Den stora folkskaran däremot, dom blev gripna av den predikan dom hörde.


Ett äkta andedop
- Ett äkta andedop leder till andra människors syndanöd och frälsning. Tänk på att det var tre tusen som blev frälsta i Jerusalem redan samma dag som lärjungarna upplevde sitt andedop. Betänk också att väckelsen i Jerusalem inte startade när Lasarus blev uppväckt från de döda. Den startade inte heller när den lame mannen eller blinde mannen blev botade. Tecken och under är inte grunden till väckelse. Väckelsen startade efter att Gud hade tänt sin eld i lärjungarnas hjärtan, genom dopet i den helige ande, och dom sedan började predika evangelium frimodigt på olika språk. Det ledde inte till ovationer eller applåder. Det ledde till att åhörarna fick så som ett stygn i hjärtat, står det. Synden avslöjades och dom kände en svår syndanöd. Det var så det blev en äkta väckelse så som Gud ville ha det! Det är ett sådant andedop som vi skall söka!

- Vi kan också se i Apostlagärningarna att lärjungarna efter en kort tid började uppleva förföljelse från den avundsjuka, religiösa aristokratin. Troligen kom då missmod och fruktan över lärjungarna, och dom upplevde då påfyllning av den Helige Ande. Efter gemensam bön hände detta att dom på nytt fylldes av den Helige Ande. Påfyllning är alltså något vi kan behöva då och då, även om vi fått erfara andedopet tidigare. Men andedopet är liksom grunden.

- En annan anledning till att vi skall söka andedopet är den som står om i Johannesevangeliet 14:26 i NT:

 • "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er."

Vi får alltså även andens gåva för att hålla tankarna fästa vid Jesus och det han sagt, så att vi kan ha rätt fokus och håller oss till, och växer till i sanningen.


Hur får jag del av andedopet?
- Hur kommer då andedopet? I Apostlagärningarna ser vi att andedopet kom på många olika sätt. Ibland via apostlarnas handpåläggning och ibland utan någon annan människas medverkan. Det skedde också på vitt skilda platser. Precis som med väckelse och pånyttfödelse så är andedopet Guds Andes verk, och vi råder inte över det här. Vi kan inte mana fram andedop. Vi kan inte utlova eller påannonsera att det skall ske dop i Helig Ande vid särskilda tider och platser. Det sker endast när Gud har beslutat om det, och förutsättning är så klart att man är född på nytt. Det Gud har utlovat är att vi skall få Anden om vi ber om det. Vi läser i Lukasevangeliet 11:13 i NT:

 • "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

Det var Jesus som sa det här. Så är du pånyttfödd men känner att du inte har den överflödande kraften så kanske du inte har fått uppleva dopet i den Helige Ande. Du är ingen andra klassens kristen bara för det. Du är bara som en gäst på en bjudning som sparat på din gräddbakelse en stund. Så be så skall du få uppleva andedopet i sinom tid, trots att du inte är perfekt. Du är ju redan, som vi tidigare såg, förklarad rättfärdig, och då skall du få ta emot den Helige Ande om du med rätt motiv önskar det. Det kanske finns en förutsättning till som du skall få höra om strax.


Talande erfarenhet
- Avslutningsvis skall jag berätta om hur det gick till när dom stora väckelseförkunnarna Finney, Moody och Mangs blev andedöpta. För i deras upplevelser ser vi att andedopet inte följer någon särskild form eller lag och att det innebar något som jag tycker att vi tappat bort.

Charles Finney 
- Vi börjar med Charles Finney som anses som en av USA:s största väckelseförkunnare genom alla tider. Han arbetade vid den här tiden som advokat. Efter en tids djup nöd i sin själ så upplevde Finney ett möte med Jesus på sitt kontor. Han var då helt ensam där. Mötet gjorde honom fullständigt förkrossad. Han bara la sig ner på golvet och grät högt som ett barn. Efter en stund flyttade sig Finney in i ett annat rum. När han skulle slå sig ner fick han där uppleva ett mäktigt dop i den Helige Ande. Utan att förvänta sig detta, utan att han visste vad det var, och utan att han hade hört någon berätta om andedopet så föll Guds Ande över honom. Den kom som våg på våg av kärlek, som pulserande elektricitet. Han grät högljutt i jublande glädje. Och efter denna upplevelse så började Charles Finney att vinna människor för Gud på ett helt övernaturligt sätt. Han sedan fick vara med om att föra hundratusentals människor till frälsning och välsignelse.

Dwight L Moody
- Nu skall jag berätta om D L Moody, som också anses som en av USA:s största väckelse-förkunnare genom alla tider. Han hade arbetat som förkunnare en tid, men kände ett bråddjup av tomhet inom sig. Vid ett tillfälle traskade han New Yorks gator upp och ner samtidigt som han ropade till Gud över tomheten i sitt inre. Så plötsligt, mitt i folkvimlet, utgöt Gud sin Ande över Moody. Han rusade då till en bekant och fick låna ett rum för att vara helt ensam med Gud. Där fortsatte Gud att genomtränga Moody med sin Helige Ande. Efter denna upplevelse fick han en kärlek så stor att han ville omfamna hela världen och bära fram den till sin Frälsare. Han blev efter detta, jämte Finney, den störste själavinnaren USA någonsin haft.

Frank Mangs
- I vårt land är det ju Frank Mangs som varit vår största själavinnare. Även han upplevde en period av djup nöd och tomhet i sitt inre, trots att han hade arbetat som väckelseförkunnare i sex år redan. Han upplevde också att han saknade den överflödande kraften att föra dom nyvunna själarna hela vägen fram till Gud. Ju mer han bad till Gud över sin tomhet, ju mer tom blev han. Och detta var Guds avsikt, säger Mangs, för Gud ville tömma honom för att kunna fylla på. En gång när han var på väg till en mötesserie på Öckerö ropade han till Gud att om han inte fick uppleva en förnyelse genom Guds Ande så skulle han sluta att predika. Så plötslig, i ett bönemöte i ett vanligt kristet hem på Öckerö, så föll Guds Ande över Frank Mangs, utan att någon hade lagt händerna på honom. Han upplevde hur Guds kärlek strömmade genom var enda atom i hans kropp. Efter denna upplevelse av andedopet fick Mangs en helt ny kraft i sitt verk för Gud.


Tomhet kanske en förutsättning för ett äkta andedop?
- Vi ser att det som Finney, Moody och Mangs fick uppleva var något lite annorlunda än det man ser av andedop idag. Och om det nu är som det står i Bibeln, att Gud ger av sin Ande utan att mäta, så skall vi inte tro att dom här herrarna fick något alldeles särskilt som inte vi kan få. Här finns flera viktiga gemensamma nämnare som också stämmer in på lärjungarna i Jerusalem. Före upplevelsen befann dom sig i djup nöd där dom ropade till Gud att han skulle fylla deras tomma inre. När Guds Ande sedan kom genomströmmades dom av en ofattbar kärlek och kraft. Dom fick en ny kärlek till sina medmänniskor och en helt ny ladding i deras förkunnelse. Dom blev Jesu vittnen på ett helt nytt sätt. Själavinnandet var det som kom i fokus.

Kanske var det så med dessa förkunnare, att dom var alldeles särskilt tomma, och därför kunde Gud fylla på alldeles särskilt mycket. Kanske är det tomhet vi skall söka först??? Den stora väckelsen i Wales för länge sedan, den börjad just med att några få personer hade som sin främsta önskan och bön att Gud skulle "böja dom", alltså ödmjuka dom, tömma dom på deras egna jag. Sedan kom Guds Ande med en väldig kraft.

- Det här har fått mig att fundera över vad som är ett äkta andedop. Kanske vi alla har något mer att sträcka oss efter. Jag vill be dig att fundera på och be över detta. Jag tror det är väldigt viktigt för både oss själva och vårt land.Helgelsen då?
- Jo, det fattas en fas i den kristnes vandring i det här dokumentet, och det är den som handlar om helgelse. Men eftersom jag gjort ett helt program om enbart helgelsen så hänvisar jag till det. Du kan lyssna till programmet via http://www.bibelfokus.se/okenvandring

Gud välsigne dig!


Lennart Jareteg - 2007-08-26