Utskrift av radioprogram som sändes i Radio Full Gospel i Alingsås 2006-12-15 av och med Lennart Jareteg

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till det nyandliga
smörgåsbordet  New Age

 Del 2: "Jakten efter framgång, hälsa och lycka"

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via http://www.bibelfokus.se/new_age.

Några textavsnitt var inte med i radioprogrammet. Dessa är markerade med blå text.
 Inledning
Denna text är den andra av tvåpå samma tema. Min avsikt med de två radioprogram som låg till grund för dessa två texter var att ge en djupare förståelse om vad som ligger bakom New Age och varför det är fullständigt fel att som kristen äta från detta "andliga smörgåsbord". Jag vill med de fakta och det resonemang som jag presenterar här, ge dig som kristen just ett Bibliskt förhållningssätt till allt det som New Age idag står för. Är du inte kristen som läser detta, så är min förhoppning den att du skall bli så pass upplyst och omskakad att du söker dig till Jesus. Utan honom förmår du inte att stå emot all den ondska och villfarelse som väller över oss i vår tid.

Du bör ha läst del 1 ”Gestalten tar form” för att få en bättre förståelse av det som jag lyfter fram i detta dokument. I del 1 berättade jag om teologin och historien bakom New Age. Jag berörde då bl.a. vad som planeras i de innersta kretsarna inom New Age. Jag lyfte fram bevis för att det är lucifer – satan alltså – som man tillber i deras innersta kretsar. Jag pekade också på hur New Age-profeternas läror starkt påverkade Adolf Hitler till att bli den messiasgestalt som han blev. Ockultism, hemliga läror och ordensväsenden var de absolut starkaste krafterna bakom Hitlers djävulska diktatur. Det finns mycket skrivet om detta. Och med dessa kunskaper i bagaget förstår man vad det ockulta uppvaknandet i världen idag kommer att leda till. Och då förstår man också hur allvarligt det är om man endast nosar lite på de rätter som New Age och andra ockulta nätverk erbjuder från sitt smörgåsbord. Här är verkligen den avgörande frågan var någonstans du söker efter välsignelse. Är det inte hos Gud så lever du troligen väldigt farligt.

Inom New Age finns en medveten taktik att med förföriska erbjudanden locka vardagssvensson in i sitt nät, för att sedan successivt initiera, inviga och transformera sina offer så att de blir förberedda för den nya tidsålderns nya världsordning och den världsledare som man vill insätta som regent över hela jorden. Han som Bibeln kallar för antikrist. Vi skall utgå från ett Bibelord i 2:a Timoteusbrevet i NT, kapitel 4, verserna 3-4. Det står så här:

 • ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen...” (NT 81).

Här är ett perfekt material för New Age att bearbeta, för den här typen av människor slår dövörat till för sanningen och lockas hellre av andra smaskigheter. Och vad är det som vanligen lockar folk? Jo, det handlar om att man vill höra fascinerande läror och spådomar om hur man blir framgångsrik och vacker, läror om hur man blir lycklig och rik, hur man kan komma ifrån lidanden, bli frisk och få ett hälsosamt liv, spådomar om framtiden osv. Och då söker man sig till den ene läraren, mästaren, pedagogen eller terapeuten efter den andre, i stället för att söka sig till Gud, han som skapat allt det äkta goda. Finns det då några risker med det? Ja, det står så här i 2:a Korintierbrevet i NT, kapitel 11, vers 14:

 • ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten.”

Söker du inte hjälp hos Gud så är satan beredd att serva dig med allt vad du söker efter – i alla fall tills han fått dig i garnet. Allt verkar så ljust och bra i början. Sedan, när du väl är fast, så är inte alla dessa fantastiska nyupptäckter så roliga längre. Då börjar den nedbrytande processen som gör att du kommer allt längre från Gud och allt längre in i mörker, missmod, rådlöshet och depression. Satan utnyttjar vår nyfikenhet och vårt begär efter framgång, hälsa och lycka, och han utnyttjar vår svaga karaktär. Ett av hans mest kraftfulla verktyg i våra dagar är New Age, och hans drivkraft är denna: missar vi Guds frälsningserbjudande genom Jesus, då är vi evigt förlorade! Då har satan än en gång triumferat över Guds avbild: människan. Han har inget att förlora, för han själv är redan dömd. Han kan bara fördärva och fördärva ännu mer. Och det förrädiska är alltså, att han kommer förklädd.

Om detta handlar detta dokument, och jag skall sätta fokus på sådant som har ett sken av att vara ljus, men som kan leda oss in i evigt mörker. Min avsikt är att avslöja vem som ligger bakom många av de erbjudanden om framgång, hälsa och lycka som vi möter i vår vardag. Jag kommer att ta dig med bakom kulisserna på yoga, meditation, akupunktur, homeopati och Feng Shui. Jag skall också säga något om astrologi och positivt tänkande. Jag kommer också att berätta om hinduismens sanna natur eftersom mycket av den nyandlighet vi ser i dag har sitt ursprung hos hinduiska läromästare.Guds första budord
En mycket bra utgångspunkt för min kritik mot alla dessa nyandliga terapier som t.ex. yoga och meditation, men även vidskeplighet och skrock, är det första utav Guds tio budord:

 • ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

Detta budord är ett förbud mot avgudar. Det är främst givet till dem som redan har valt att följa Gud och det säger att man inte får ha någon ytterligare gud jämte Herren Gud. Vad är då en avgud som man har, samtidigt som man dyrkar Herren Gud? Jo, det är helt enkelt allt sådant som man söker hjälp från och förtröstar på vid sidan av Gud och som därmed får mitt tack och lov. Fundera själv på vad du berättat för dina vänner om vad som hjälpt dig med din hälsa, med dina sömnproblem, vad som gör dig mentalt stark eller vad som kittlat ditt andliga sökande. Du kanske prisade yogan som du precis har börjat med, den undergörande homeopatmedicinen som någon tipsade om, kristallterapin som din massör gav dig, akupunkturen som du fick på sjukhuset eller så prisade du den skrock som du för säkerhet skull följer. Det är troligt att det här är avgudar enligt första budordet. Det är därför viktigt att titta bakom kulisserna på sådana här nyandliga företeelser, för det finns en ond makt som vill snärja oss och få oss att förtrösta på avgudar istället för på Gud. Denna onda makt vill få dig som redan är kristen allt längre bort från din skapare och Herre så att du till slut faller ur nåden och går evigt förlorad. Är du idag inte en kristen, då är den ondes avsikt att snärja dig så pass mycket att du aldrig någonsin kommer att hitta fram till Guds nådatron för att få den nödvändiga befrielsen och frälsningen för ett evigt liv.Hinduismen
Om man kikar bakom kulisserna på nyandliga företeelser så hamnar man snabbt i hinduismen – den indiska religionen. Mycket inom New Age är sprunget ur hinduiska tankebanor. Jag skall därför belysa några saker inom hinduismen.

Kärnan i hinduismen är själavandringen: det ständigt pågående kretsloppet av död och återfödelse. Detta kallas reinkarnation. Karma, vilket betyder ungefär gärningar är det som styr i vilken varelse man återföds i. Hinduismen är därmed en religion som till 100% bygger på egna gärningar. I västvärlden ser många invånare reinkarnationen som något spännande och positivt. Men i Indien ser man reinkarnationen som en förbannelse. Hela samhället är egentligen förslavat under denna lära. Därför har det inom hinduismen uppstått en mängd olika religiösa riter och metoder som går ut på att försöka bryta detta osaliga kretslopp av död och återfödelse, där yoga och meditation är två sådana metoder. Det finns i Indien tusentals självutnämnda guruer som tjänar stora pengar på att vägleda alla de som trälar under dålig karma och fruktar för nästa återfödelse. För att inte evigt bli kvar inom reinkarnationens kretslopp, kämpar dessa stackars människor för att bryta kretsloppet. Deras hopp är att jaget skall upplösas och förenas med det stora gudomliga tomrummet. Detta tomrum innebär att bli allt och ändå ingenting, kan man säga, genom att bli ett med det gudomliga världsalltet Brahman. Enligt hinduismen är Brahman både skaparen och det skapade. Brahman är allting och allting är Brahman.

Bibeln ger inget stöd för reinkarnationstanken. ”En gång skall vi dö och sedan dömas” står det i Hebreerbrevet 9:27 i NT. Jesus reinkarnerade inte efter sin död, han uppstod i samma kropp. På samma sätt kommer en gång alla människor att återuppstå i samma kropp, en del till dom andra till evigt liv. Och när Jesus kommer åter till jorden så kommer han i samma kropp. Han reinkarnerar inte i en annan kropp eller varelse.

I västvärlden har många av hinduismens populariserade metoder antagit en skepnad av att vara filosofiska och vetenskapliga, men det är helt felaktigt. De är i grunden religiösa övningar som bygger på hinduiska teorier om hur människan skall komma upp till en gudomlig nivå där döden inte finns mer. Därmed vilar hinduismen på samma frestelse som Adam och Eva utsattes för i Edens lustgård: ni kan bli så som Gud, och ingalunda skall ni dö. Från Bibeln förstår vi att den grövsta synd människan kan begå är när människan själv försöker bli gudomlig. Det är syndens ursprung! Därför uppstår det också gång på gång genom världshistorien läror och religioner som lockar till denna självförgudning. Varför då? Jo, förstår man det ödeläggande i att anamma sådana läror, ja, då vet man att det är ormen från Edens lustgård, satan, som ligger bakom detta. Han vet vad som kan kasta människan in i evig död och förgängelse och det är hans enda mission.

En mycket känd guru i Indien är Sai Baba. Det som han säger om sig själv avslöjar på tydligaste sätt vad hinduismen står för. Han har sagt så här: ”Jag är gud. Min kraft är gudomlig och har ingen gräns. Det finns inget naturligt eller övernaturligt som kan stoppa mig eller min mission”. I Indien upphöjs alla guruer till gudar. Och det är endast dessa som kan förmedla gudomlig vishet. Som vanlig hindu är man därför beroende av en guru för sin egna andliga utveckling. Det räcker inte med att läsa de religiösa skrifterna.

I det här sammanhanget kan det vara intressant att lyssna till vittnesbördet från en indisk före detta guru som heter Rabi Maharaj. Rabi växte upp i en familj där fadern var hinduisk präst och guru. Familjen var därför av hög kast och högt ansedd. Rabi blev med tiden själv guru och han sysslade mycket med både meditation och yoga. Folk kom och knäböjde inför hans fötter och gav honom gåvor för att de skulle få en bättre karma för nästkommande liv. Men trots detta välstånd kände Rabi en allt mer tilltagande tomhet i sitt inre, och han kände sig oerhört ensam trots att han bodde i en familj med 14 medlemmar. Han sökte ännu mer intensivt i de hinduiska skrifterna, han övade ännu mer yoga och meditation, men det gjorde honom bara ännu mer förvirrad. Genom yogan fick han erfara psykedeliska syner som man kan likna vid de hallucinationer man får av vissa sorters narkotika, berättar Rabi. Till slut stängde han in sig i flera dagar på sitt rum för att försöka hitta sanningen. Just då kom en ung kristen kvinna och berättade för honom om Jesus och om att Gud älskade honom. Det här såg han (tack och lov!) som en vägledning, och efter att han lämnade sitt liv i Guds händer och tog emot förlåtelse och frälsning genom Jesus, så blev hans liv helt förvandlat. All tomhet och ensamhet försvann. De psykedeliska synerna upphörde. Plötsligt visste han varifrån han kom, vem han var, och vart han var på väg. Framtiden såg plötsligt mycket ljus ut. Gurun blev en kristen när han såg den kärlek och det meningsfulla liv som Gud ville ge honom.  Det är därför intressant att höra vad Rabi har att säga om hinduismen och yogan. Han säger så här i ett reportage om New Age: ”Yoga är hinduismens innersta kärna. Det finns ingen hinduism utan yoga och ingen yoga utan hinduism, och det hinduismen ger, det är idel tomhet och hopplöshet” enligt denna Rabi Maharaj, en före detta guru.


Hinduismens mission i Väst
När man granskar de nyandliga terapierna och metoderna skall också känna till hinduismens aggressiva missionsarbete. År 1966 samlades ledarna för hinduismen till en kongress. Där planerades att välden skulle missioneras. Redan år 1979 konstaterade sedan en talesman för den hinduiska världskongressen att: ”Hinduismens mission i väst har krönts med en fantastisk framgång. Hinduismen är på väg att bli en världsledande religion och slutet för kristenheten närmar sig”.  Och år 1981, sa den indiske ledaren för Transcendental Meditation att: ”Vår uppgift är att utmana den utspridda demonen som ligger bakom kristendomen”.

Hur sker då denna hinduiska mission? Jo, enligt den hinduiska missionsorganisationen ”Vishva Hindu Parishadså är yoga- och meditationslärarna i väst deras främsta missionärer. Flera före detta yogalärare, som idag är kristna, säger samma sak: att den hinduiska missionen sker genom att sprida intresset för yoga, meditation, etc och att lärare i väst nästan aldrig vet om att de utnyttjas av de hinduiska ledarna. Vi kan avsluta denna lilla genomgång av hinduismen med ett Bibelord från profeten Jesajas bok i GT, kapitel 2, vers 6:

 • ”Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande

[Tillagt innehåll börjar]

Taoism (daoism)
Den kinesiska taoismen är grunden för många i dag populära terapiformer som akupunktur, akupressur, feng shui och andliga kroppsövningar som qigong (chigong).

Många har uppfattat taoism som enbart en livsfilosofi. Detta är inte helt korrekt eftersom taoismen utvecklats till att bli en komplex religion med offergåvor till andeväsen, trolldom, exorcism, spådom och bruk av magiska amuletter med mera. Bakgrunden är dock en filosofi där tao anses vara en opersonlig princip som styr hela universum.

Tao sägs ha funnits innan universum blev till. Ordet tao (eller dao) betyder ”vägen". Taoisten måste följa denna väg och ge naturens krafter utrymme att styra livets utveckling för att kunna leva i harmoni med kosmos. Två krafter är centrala inom taoismen, yin och yang. Yin står för det mörka och kalla, passiva och kvinnliga. Yang står för det ljusa och varma, aktiva och manliga. Växelverkan mellan de två ger världen framåtskridande. Taoisten skall därför söka balans mellan yin och yang i sitt liv. Det är här som andningstekniker, meditation, diet och kroppsövningar som qigong kommer in i bilden. En annan kraft inom taoismen är qi (chi) som betyder andning och livsande. Söker man hälsa och framgång är det flödet av qi man skall främja. Då är det feng shui som står till buds, en teknik där man genom geomanti (konsten att spå med hjälp av jordens tecken) försöker hitta harmoni med qi.

Hur skall man då som kristen förhålla sig till taoism? För en kristen finns ingen annan väg än Jesus. "Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" sa Jesus. En sann kristen kan inte vandra Jesu väg och taos väg samtidigt. De leder åt olika håll.

[Tillagt innehåll slutar]Yoga

När jag ser mig runt i min vardag, så tycks yoga nu vara den mest populära bland alla terapier och metoder med österländskt ursprung. Intresset väcks genom löften om att man blir av med stress och får mental kraft och skärpa. Man utövar därför yoga både på arbetsplatser och på gym. Yogan finns ibland även med som ett inslag i barns skolidrott. Känner man till dess religiösa grund så förstår man att det handlar om något mer än kroppsövningar och avslappning. Rabi Maharaj, den före detta guru som jag citerade tidigare, säger vidare om yogan: "Yoga leder oundvikligen människor till hinduismen. Påståendet att yoga inte är religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag."

Yoga handlar inte enbart om olika kropps- och andningsövningar som många tror utan handlar främst om meditation. Yoga betyder ungefär ”att sammanfogas”, och det man skall sammanfogas med är Brahman: det gudomliga världsalltet i hinduismen. Yogan avser att sätta personen i en slags trans och därmed dra sinnet upp mot sammanfogning med Brahman. Detta skall man uppnå med yogans olika meditationsövningar, och man använder sig då av andningsövningar, olika ställningar och mantran till stöd för meditationen. Även om det sällan sägs rakt ut, så är alltid ett mantra namnet på en hinduisk gud som skall upprepas gång på gång.

Yoga härstammar ifrån myterna om den Indiske guden Shiva som kallas för yogans herre. Shiva är den destruktiva guden inom hinduismen och förknippas med ormens kraft. Därför avbildas ofta Shiva med ormar i håret eller runt andra delar på kroppen. Shivas ormkraft kallas för Kundhalini. Med hjälp av kundahlinikraften skall man i yogan bryta ner den egna viljan, känslorna, sinnet och andra själsliga och andliga blockeringar. Målet är att uppnå en sådan hög grad av tomhet, att reinkarnationscirkeln till slut bryts och man blir ett med Brahman. Som kristen bör man haja till när ormen och ormkraften upphöjs på det här sättet. Här kan man ana vem som ligger bakom dessa läror.

Den andliga faran med yoga blir tydlig när man hör vad en före detta yogalärare säger om sina upplevelser i yogaövningarna. Hon säger att hon fick känslan av att själv vara gud. Rabi Maharaj berättar att han i sina yogaövningar ofta hade otäcka övernaturliga upplevelser med resor till andra världar och möten med utomjordiska varelser. Sådana upplevelser är ofta orsaken till att man i Indien kan se helt mentalt förvirrade västerlänningar som slaviskt följer någon guru. Inkörsporten har varit vanlig västerländsk yoga eller meditation enligt Rabi Maharaj. Det finns alltså en psykisk och andlig fara med yoga och meditation, som jag skall berätta mer om längre fram.

Under täckmanteln av att vara vetenskaplig och medicinskt korrekt, så har yogan t.o.m. blivit accepterad inom kyrkor, samfund och på teologiska seminarier. Men de som vet vad som ligger bakom yoga och vad den kan leda till ser yoga som en trojansk häst i våra församlingar! Se det därför som din uppgift att rulla ut den här hästen ur alla sammanhang där du är med.Meditation
Meditation liknar på många sätt yoga men saknar de speciella kroppsövningar som kännetecknar yogan. Det finns många olika sorters meditation, men i grunden handlar det om religiösa övningar som härstammar från hinduism eller buddhism. Grundtanken är att meditation skall hjälpa människan att frigöra sig från den materiella världen och reinkarnationens förbannelse, för att till slut försvinna in i det gudomliga kosmos.

Guruer i Indien säger att all kunskap redan finns inom oss och att genom meditation får man kontakt med sitt undermedvetna: sin inre gudomliga natur. En del guruer säger att vi inte ens behöver studera eller läsa böcker för att bli upplysta, det gäller bara att via meditation och deras vägledning komma i kontakt med det stora eviga och universella medvetandet för att bli vis. Dessa guruer föraktar intellekt, förstånd och känslor och pekar istället på att man med hjälp av meditationen skall gå den ”inre kunskapsvägen” som de säger. Man skall söka kontakt med "den inre vägledaren", "vår inre guide" eller "vår inre ängel", undervisar man.

I västvärlden tror många att meditation är neutrala avslappningsövningar, men det är en skev uppfattning. Meditation är framför allt en andlig övning. För många år sedan klippte jag ut en artikel från Göteborgs Posten. Där kunde man läsa om vad överläkare Bo G Johnson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg ansåg om meditation och yoga. Huvudrubriken på artikeln var ”Meditation kan leda till psykisk sjukdom”, och det var alarmerande fakta som han kom med. Överläkare Bo G Johnson hade i sitt dagliga arbete upptäckt att meditation och yoga i många fall hade lett till svåra psykosliknande tillstånd där medicin inte hade någon effekt. Han tog i artikeln särskilt upp ett fall som han hade följ på nära håll och som gällde en 27-årig man som hade provat på avslappning med hjälp av s.k. "chakrameditation" också kallad "kundalinimeditation". Killen var studerande och hade inga sociala eller missbruksproblem. Efter att bara sju gånger ha lyssnat på en kassett med meditationsövningar sökte han akut hjälp för egendomliga psykiska problem. Under en övning hade han plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, sa Bo G Johnson.

Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Killen hade syner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville bita honom i ansiktet. Det här tillståndet kunde den unge mannen inte påverka själv på något sätt. Efter några dagar övergick det i en ny fas där han upplevde hur en mörk substans trängde in i hans kropp, och det här gav honom akut dödsångest. Han vaknade också varje natt av att onda väsen attackerade honom. Bo G Johnsom berättade att killen lades in på den psykiatriska kliniken, men att medicinerna inte hade någon som helst inverkan på honom.

Överläkare Bo G Johnson har sedan träffat flera personer med samma erfarenheter. Några hade kvar dessa otäcka upplevelser så länge som 14 år efter att de slutat meditera. Nu kanske du säger att: ”Ja, men det var ju den farliga chakrameditationen som gjorde den 27-årige killen sjuk”. Men då skall du veta det, att en av patienterna endast hade sysslat med vanliga avslappningsövningar, men hon upplevde också dessa attacker från ormar.

Jag tror inte heller s.k. "kristen meditation" eller "jesusmeditation" är något som vi skall syssla med. För mig är det är som att säga att det finns kristet knark eller kristen ockultism. Ingenstans i Bibeln finns något som handlar om meditation, så det är helt sprunget ur andra religioner. Att rabbla Jesu namn som ett mantra är inte det sätt som Jesus vill att vi skall be på. Varken hans namn eller Bibelord skall användas som mantran, får då närmar vi oss det som vi kallar för magi. Vår relation till Gud skall vara som ett barns relation till sin mamma eller pappa. Hur skulle du uppleva det om din dotter satt i ett transliknande tillstånd och bara upprepade ditt namn om och om igen istället för att umgås med dig på ett naturligt sätt? Utifrån överläkare Bo G Johnsons berättelse kan man förstå att riskerna med meditation är så stora att ingen borde syssla med det, oavsett vad det är för typ av meditation.

Om du nu har upplevt att yoga eller meditation har hjälpt dig i livet så vill jag citera läkaren Samuel Pfeiffer för dig som säger så här om alternativmedicinen: ”Vad hjälper det en människa om hon kan glädja sig åt den bästa hälsa, men tar skada till sin själ?”. Är du ute efter kroppsövningarna i yogan, så sök dig till neutral gymnastik där du inte riskerar din evighet. Är du ute efter mental hälsa, så sök dig till Jesus. Är du ute efter avslappning, så ta en bönepromenad i skogen eller lägg dig och lyssna på klassisk musik. Sedan är det viktigt att konstatera att vi som kristna inte är utlovade ett liv utan problem. Det är tvärtom så att lidanden många gånger har en mening i våra liv. Det ser vi bl.a. i Apostlagärningarna, kapitel 14, verserna 20-22 i NT:

 • ”Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.”

Vad skall vi då göra när vi möter dessa lidanden. Det kan vi läsa om i Jesajas bok i GT, kapitel 50 vers 10, samt kapitel 30, vers 15:

 • ”Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.”

 • ”Genom stillhet och förtröstan blir ni starka”

Det bästa för både kropp och själ är att invänta Guds lösning på alla problem vi har. Och då skall jag säga det till dig att jag själv inte lever ett liv utan prövningar och sjukdom. Men jag vill trots det i det yttersta hålla greppet om dessa Bibelord och be att Gud skall stärka mig till att vara trofast Honom genom alla mörka dagar.Akupunktur
Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod som bygger på den dualistiska teologin där man tror att allt tillkommit och upprätthålls av de två motsatta krafterna yin och yang. Genom stick med nålar kan balansen mellan yin och yang manipuleras så att önskad effekt erhålls, menar man. För länge sedan använde de kinesiska akupunkturläkarna även örter, massage, amuletter och trollformler vid behandlingen. Spiritism och astrologi var också inslag i dessa läkares behandling. (Var observant på bilden för yin och yang som du ser här till höger, den dyker upp lite varstans idag.)

Akupunktur är därför ursprungligen inte någon vetenskaplig metod, utan en religiös och filosofisk metod med stora inslag av vidskeplighet och fantasier om förhållandet mellan kosmos och människans kropp. Några säkra vetenskapliga förklaringar till akupunkturens effekter finns inte än i dag, men det finns belägg för att den kan ge smärtlindring. De flesta västerländska utövarna av akupunktur tar avstånd från den traditionella religiösa läran, men hävdar ändå ofta att effekterna inte kan förklaras enbart med den retning som nålarna ger. Man erkänner därför att det finns något mer där bakom. I Sverige används akupunktur främst för smärtlindring, men det finns även naturläkare som behandlar det mesta, från fotsvett och magbesvär till hösnuva och drogberoende.

En specialist på akupunktur vid namn Dr C. Schnorrenberger, säger att: "Akupunkturens enastående effekter kommer akupunktören till del bara om han rättar sig efter de ursprungliga föreskrifterna som vilar på de uråldriga principerna". Andra forskare menar att akupunktur handlar om att väcka och kontrollera den kraft som motsvarar kundahlinikraften (ormkraften), precis som man gör i t.ex. kundahliniyoga. Jag hoppas att du utifrån denna lilla genomgång förstår att akupunktur inte är fullt så neutralt som man kan tro. Det finns helt klart ockulta inslag som gör att man bör avstå från akupunktur enligt min mening.Homeopati
Många sätter likhetstecken mellan homeopati och örtmedicin vilket är fullständigt fel. Det samma gäller tron att homeopati har att göra med s.k. ögondiagnostik. Det är istället så att homeopater kanske ibland kombinerar sin behandling med någon örtmedicin och kanske gör en inledande ögondiagnostik för att ställa diagnos.

Homeopati är en vidskeplig föreställning om att ”bota lika med lika”. Har patienten huvudvärk så skall denna botas med något ämne som normalt ger upphov till huvudvärk. Men metodiken är den att man späder ut en blandning med detta ämne i en sådan omfattning att det till slut bevisligen inte finns en enda molekyl kvar av detta ämne. Men man menar att spädningsgraden är själva finessen med homeopatin. Därför finns det olika spädningsgrader definierade. Man börjar med att tillverka en grundlösning bestående av ett gram av det aktiva ämnet och 99 gram vatten. Första spädningsgraden är att ta 1 ml av grundlösningen och tillsätta 99 ml vatten, ibland tar man 9999 ml vatten. Sedan upprepas samma spädningsprocedur till olika nivåer. Tolfte graden anses vara bra för akuta problem. Trettionde spädningsgraden anses vara bra vid kroniska sjukdomar. Ju högre grad av spädning ju starkare blir det homeopatiska preparatet menar man – konstigt nog. Vid själva blandningsprocessen skall också kosmisk kraft tillföras preparatet genom skakningar eller bankningar. Det här är en vanlig föreställning inom New Age där man tror att kosmisk kraft kan överföras med olika metoder.

Homeopatins skapare var tysken Samuel Hanemann som föddes 1755. Han hade ett dokumenterat intresse för mystik, ockultism och österländskt tänkande, och detta intresse odlade han inom frimurarna, där han var medlem redan i unga år. Ju mer man fördjupar sig i homeopati ju mer inser man att homeopati bygger på österländsk filosofi. Begrepp som gång på gång återkommer är att komma i harmoni med världsenergin och med överjordisk vishet, osv. Hanemann kallade Jesus för "ärkesvärmaren" och utsåg istället kinesen Konfucius till den mänsklighetens välgörare som för oss direkt till Gud. Men vi vet att Jesus själv sa att ”Jag är sanningen och Livet, ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Jag hoppas att den bakgrund jag gett dig här till homeopatin, gör att du känner att detta är inte är något som man bör syssla med. Homeopati handlar alltså inte om örtmediciner och det är inte vetenskapligt. Homeopati är rent kvacksalveri och ockultism.[Tillagt innehåll börjar]

Feng shui och currylinjer
Feng shui är en blandning av spådomskonst och magi som härstammar från Kina och som också grundar sig på taoismens lära om qi och krafterna yin och yang. Feng shui bygger också på den gamla kinesiska filosofin om att allt är uppbyggt av fem element: trä, eld, jord, metall och vatten. Inom feng shui finns en föreställning om att jorden är överdragen av osynliga men kraftfulla energilinjer, "currylinjerna". En del är gynnsamma andra är ogynnsamma. Skall man uppleva ett positivt flöde av qi, som ger harmoni och framgång i livet, måste man balansera krafterna yin och yang, och detta kan göras genom att rätta livet efter hur currylinjerna förhåller sig till ens tillvaro. För att lokalisera currylinjerna använder man sig av en slagruta eller en "feng shui-kompass". Dessa linjer styr sedan hur man placerar allt från hus och trädgård till hur man möblerar och hänger upp tavlor. Till exempel skall man inte ha en toalett i fel del av huset för då kan äktenskapet spolas bort. Man skall inte ha en rak väg fram till entrén för då pekar det olycksbringande giftpilar mot hemmet. Att ha tavlor med rätt bilder och färger leder till rikedom.

Denna typ av skrockfull tro kan leda till ett liv förslavat under mödan att få ett positivt flöde av qi. Oron gör att feng shui blir herre över livets alla områden. Ur Bibelns perspektiv är det här frågan om avgudadyrkan. Sysslar man med feng shui så ger man den makt och ära istället för Gud. Något annat än Gud har blivit herre över ens liv. Som Guds barn kan vi få leva befriade från all sådan här bundenhet. Vi får istället gå till vår kärleksfulle Gud och Far med alla våra behov och vila i att Pappa vet bäst har allt under kontroll.

När det gäller alternativmedicin och nyandliga terapier tycker jag att man skall ha den generella hållningen att bara för att något fungerar så är det inte säkert att det är bra att använda sig av det. Ibland kan det vara frågan om en placeboeffekt, men ibland är det frågan om ockulta krafter. När vi blir nyfikna på någon undergörande metod så skall vi fråga oss om det finns kopplingar till ockultism och spådomskonster. Finns det sådana kopplingar skall vi absolut inte prova på dessa metoder. Även om det kan vara till synes oskyldigt i början så leder den här typen av företeelser ofta till ett allt större intresse av sådant som erbjuds från det smörgåsbord som står uppdukat inom New Age. Och rätt som det är så är man fast och behärskad av dessa läror och krafter. Vi måste väga vårt eviga väl mot det förrädiskt positiva som nyandlighet och alternativmedicin har att erbjuda eftersom det kan föra oss bort från Gud.

[Tillagt innehåll slutar]Astrologi och horoskop
Nu skall jag bara säga något kort om astrologi och horoskop. Många tror i dag att astrologi är något som fungerar och därför läser man gärna horoskop. Vi skall då läsa vad Gud säger om detta i Bibeln. Vi läser från 5:e Moseboken i GT, kapitel 4, vers 19:

 • ”Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem.”

Oavsett om du upplever att astrologi fungerar eller ej, så kan du inte vara ett Guds barn och samtidigt låta dessa spådomskonster ha inflytande över ditt liv. Du måste välja en väg.Positivt tänkande, visualisering och självläkedom
Inom New Age finns en stark föreställning om att det materiella här på jorden bara är en illusion, och att allt det onda som vi upplever också bara är en illusion. Därför menar man att det endast handlar om att tänka positiva tankar för att få ett bättre liv. Precis så undervisar också många guruer inom hinduismen.

I vårt samhälle idag marknadsförs en mängd olika terapiformer som just tjänar denna lära om positivt tänkande. Tanken styr vad du får, menar man. Du skall bara tänka och försöka "visualisera": alltså se framför dig det du vill ha. Tänker du positivt, blir livet positivt. Tänker du på en frisk kropp, så blir din kropp frisk. Tänker du på pengar, så blir du rik. Det här innebär att man förandligar människans jordiska situation där valet helt och hållet är hennes egna. Man är själv gud och avgör vad som är bra och dåligt och vad man vill ha och inte vill ha. Detta är grunden i undervisningen om positivt tänkande inom New Age.

Konsekvensen av den här läran är att alla fattiga och lidande människor bara tänker fel tankar. Det är deras eget fel att livet ser ut som det gör. Tyvärr förekommer de här tankarna också i vissa kristna kretsar, men det är helt obibliska tankegångar. Den här läran om positivt tänkande, visualisering och självläkedom är inget annat än ett sätt att rättfärdiga överflöd eller strävan efter överflöd, och det är en hån mot de som lider och är fattiga. Det handlar om konsumism, egoism och habegär, och det går tvärt emot Bibelns budskap om att offra sitt egna för att hjälpa de som har det sämre. Där är Jesus den enda fullkomliga förebilden.Avslutning
Som jag skrev tidigare har jag förståelse för dig som lider och oroar dig på olika sätt. Men jag tror att vi begår ett stort misstag när vi söker snabba lösningar och inte låter prövningarna verka det som de skall verka. Då missar vi Guds lösning på våra problem, och vi jagar istället fram i livet som osaliga andar. Och då möts vi av en ond makt som alltid är beredd att ge oss frestande, snabba lösningar. Denna onda makt vill leda oss bort från sanningen och in under inflytandet av "onda andars läror", som Bibeln kallar det. Jag hoppas och ber att vi alla istället skulle försöka leva med den Bibliska inställningen att denna väldens lidande inte på något sätt motsvarar den enorma härlighet som skall uppenbaras och bli vår hos Gud i evigheten. Sätter vi vårt fokus på det himmelska, blir bekymren här på jorden inte lika stora, och vi blir inte lika lätt lurade i väg på villovägar.

Min avsikt med de här två dokumenten om New Age har varit att varna dig för den planlagda förförelse som kommer ifrån New Age-nätverkets innersta kretsar. Jag har velat göra dig uppmärksam på att många av de nyandliga företeelser som vi ser i vårt samhälle idag inte är så oskyldiga som många tror. De är i realiteten New Age-nätverkets tentakler ut till vardagssvensson för att snärja henne och honom in i de ockulta läror som skall förbereda människorna till att ta emot och hylla den världsledare som man vill sätta på tronen. Han är den politiska och religiösa diktator som Bibeln kallar för Antikrist. Det förrädiska är att han kommer som en fredsfurste och kristusgestalt och att han kommer före Jesu återkomst.

Jesus uppmanar oss gång på gång i NT att vaka och be och att se till att inte låta oss bli vilseledda. Dessa uppmaningar kräver ett viljebeslut och ett aktivt handlande från vår sida om vi skall kunna hålla oss vakna och invänta Jesu återkomst. Och skall du kunna se till att inte bli lurad, måste du kunna din Bibel. Därför ger jag inga mängder av boktips i det här dokumentet, för det viktigaste är att du läser Bibeln. Så jag avslutar därför mitt budskap till dig med ett Bibelord som utgör en av Jesu alla varningar, och det är ifrån Matteusevangeliet i NT, kapitel 24, verserna 23-27. Lägg noga märke till hur Jesu återkomst kommer att se ut, för på det sättet kommer inte Antikrist. Vänta alltså på det som Jesus sagt. Det står så här:

 • ”Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är samlas gamarna. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.”


Liten vägledning till befrielse, rening, överlåtelse och gemenskap med Gud

Upplever du nu, efter vad du läst i de två texterna om New Age, att du orenat ditt liv med någon av dessa nyandliga terapier eller metoder, och att du vill göra dig fri från detta, så ta tag i det riktigt ordentligt. Du kanske upplever bundenhet och ofrid, kanske du känner dig villrådig, kraftlös och längtande efter att komma närmare Gud utan att nå fram. Kanske du har förlorat gamla vänner och gemenskap. Om du skall komma in i en sund kristen tro, in i trons vila, och in i ett gott och avspänt förhållande till vår Gud och Skapare, så kan du inte behålla en enda liten smula från det ockulta smörgåsbordet. Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån!

Gör så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har sysslat med! Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara och ett evigt liv! Tacka Jesus för det!
 • Avsäg dig "i Jesus namn" allt som du lärt och tagit in av ockult undervisning, metoder och beteenden. Kasta bort all litteratur, alla kristaller, tarrotkort, lyckobringande saker etc som har med det ockulta att göra. Be Jesus att få börja om från noll.
 • Avsäg dig all gemenskap med och inflytande från människor som lett dig in på det ockultas territorium.
 • Plocka aldrig åter upp något – om endast en smula – från det ockulta smörgåsbordet. Tillskriv inte dessa läror något enda av din andliga utveckling. Gud använder sig inte av falska profeter. Han delar inte utrymme med onda andars läror. Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor. Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter.
 • Be Jesus om förlåtelse för att du lyssnat till lögner och inte älskat sanningen i allt.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar dig från all orenhet, all skuld och all synd.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar och skyddar från alla onda andemakter.
 • Bekänn Jesus som din frälsare, Herre och som Gud.
 • Befall "i Jesus namn" alla onda andar att lämna dig och ditt hem och att aldrig mer återvända.
 • Överlåt hela ditt liv till Jesus där han får fritt utrymme att vara din Herre och Gud.
 • Tacka Jesus för att du hos honom nu får den förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom som du längtar efter och tacka för att det är hos honom som du får ett löfte om evigt liv. 
 • Be att Jesus fyller dig med sin Helige Ande till vägledning och beskydd.
 • Be Jesus att han via den Helige Ande vägleder dig in i hela sanningen.
 • Börja att läsa Bibeln! Om du är "marinerad" av Guds Ord så genomskådar du lätt villoläror och andra avsteg från Bibelns undervisning, och du byggs samtidigt upp till en stabil och mogen, kristen människa.
 • Sök dig så småningom till gemenskap med kristna syskon.
 • Tacka Jesus för att du nu får komma in i trons vila och ett gott förhållande till honom.

Jesus älskar dig!


Lennart / BibelFokus.se