Utskrift av radioprogram som sändes i Närradion i Alingsås 2007-05-04 av och med Lennart Jareteg

Ett bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och judarna

 Del 3: Jesus – judarnas Konung

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via https://bibelfokus.se/israel_judarna.


InnehållInledning
I en serie med tre radioprogram har jag försökt att vaska fram ett Bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket.

 1. Det första programmet har rubriken "Judarna – Guds förbundsfolk".
 2. Det andra programmet har rubriken "Israel – judarnas nation".
 3. Det tredje programmet är detta, och det har rubriken "Jesus – judarnas Konung". 

I de två föregående försökte jag utifrån Bibeln visa:

 • att judarna fortfarande är Guds folk.
 • att det är de som även är det nya förbundets folk.
 • att nationen Israel är judarnas nation enligt Guds vilja. Och det gäller även för nationen Israel idag.

Vi kristna skall alltså inte förhäva oss, utan ödmjukt inse att vi är inympade i Israel och i Guds folk, och det genom Jesus Kristus. På så sätt är vi också medborgare i Israel och Guds folk.

Jag visade i de två tidigare texterna även på de risker man utsätter sig för om man anammar den s.k. "ersättningsteologin", en villolära som berövar judarna både deras kallelse, deras identitet och deras land. Då kan man gå miste om Guds välsignelse, vilket kan leda till att man successivt glider in i en andlig sömn, precis som Jesus varnat för många gånger. I förlängningen kan detta leda till att man inte alls förstår tidens tecken och de skeenden som äger rum i den yttersta tiden – om man nu lever vid den tiden. Det här låter ju förskräckligt, men det är vad jag ser att Bibeln faktisk säger. Ett bibliskt och rätt förhållningssätt till judarna och Israel, är däremot en "ögonöppnare" som hjälper oss vara vaksamma och att tolka både Bibeln och det profetiska skeendet rätt.

I denna sista text av tre skall jag fortsätta på samma tema, men nu skall vi studera Bibeln utifrån det faktum att Jesus är judarnas Konung. Genom de kristnas inympning i Israel så är Jesus också vår konung. Sedan har ju Jesus lovat att han skall komma tillbaka, och han kommer då som den judarnas Konung och Messias som han i grund och botten är. Du kanske har hört och tror att Bibelns profetior om Jesu återkomst, främst fokuserar på den kristna församlingen som Jesu folk och brud, och att Jesus skall komma och rycka upp församlingen till det s.k. "Lammets bröllop" osv, men riktigt så presenterar inte Bibeln detta. Det skall vi också titta närmare på här. Att förstå att Jesus är judarnas Konung och Messias är också det en ögonöppnare för att läsa Bibeln rätt och för vara andligt vaken och nykter inför allt det som skall hända i den yttersta tiden – en tid som vi förmodligen är på väg in i.Jesus är judarnas Konung
Vi kristna benämner och besjunger ofta Jesus som vår store Kung, och det är inte fel. Men det är inte hela sanningen. Jesus är nämligen först och främst judarnas och Israels Kung. Men genom att vi kristna, genom Jesus, liksom "adopteras" in i Israel så får vi också del i detta kungadöme.

Vi skall se vad Bibeln säger om detta. Vi kan börja med att läsa om när det judiska folket ville få en jordisk kung precis som alla andra folkslag runt omkring dem. Det här var en tid efter det att Gud hade lett judarna in i Kanaans land för att de skulle ta det i besittning. Judarna ville ha bättre lag och ordning och vara lika alla andra folk – som hade ett land och en egen kung. Men Gud, ville inte ha det på det sättet. Judarna är inte som alla andra folk, för de är Guds folk, Israel är Guds nation för judarna, och Gud vill vara deras kung. Vi läser om detta ifrån 1:a Samuelsboken 8:1-7 i GT:

 • "När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: "Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har." Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: "Ge oss en kung till att styra över oss." Och Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: "Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem."

Judarna ratade alltså Gud som sin Kung, vilket måste ha smärtat Gud. Och detta var början på den väg som ledde till fullt avfall från Gud. Trots detta förkastade inte Gud sitt folk, utan han iscensatte en plan som skulle leda till att judarna kunde frikännas från sin skuld och att de sedan skulle ropa och längta efter sin Kung. Och mitt i alltsammans öppnade också Gud en dörr för alla andra folkslag som vill ödmjuka sig under denna ordning. Den första avgörande händelsen i planen var att Gud själv skulle komma till sitt folk för ta itu med syndens makt. Det kan vi läsa om i profeten Sakarjas bok i GT, kapitel 9 vers 9 där det står:

 • "Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna."

Den som kom ridande in i Jerusalem på en åsna var Jesus. Av detta förstår vi att Jesus är den samma som GT:s Gud och att han är judarnas Konung. Att sedan judarna – under avfallets tid – har vänt sig till andra gudar och kungar, det är inget problem för Gud. Gud har även räknat med detta i sin plan. Och Jesus är - trots avfallet - judarnas Konung.

Vi kan också se hur Gud markerade att han är judarnas Konung när han i Jesu gestalt hängde på korset. Mitt för deras ögon hängde judarnas egen Gud och Kung, genomborrad av kraftiga spikar, krönt med en törnekrona, och hans blod utgöts där för deras synds skull. Högst upp på korset hängde en skylt som Pontius Pilatus hade låtit hänga upp med texten: "Jesus från Nasaret, judarnas Konung". Det var så klart Gud själv som ordnade så att just den profetiska texten blev skriven på korset. Det var inget misstag. Men judarna var ändå så förblindade att de inte begrep vad de såg. Profeten Jesaja profeterade om detta långt innan det hände, att "de skall se men inte förstå".

Gud är allsmäktig och misslyckas inte med sina planer. Så det var inget misstag i planeringen som skedde när judarna var delaktiga i korsfästelsen av Jesus. Det var förutsagt av profeter i Bibeln, och nu styr Gud sin plan lika säkert vidare, fram mot slutet där judarna blir så ödmjukade att de bekänner sitt stora övertramp och ropar efter sin Kung och Gud. Profeten Sakarja profeterar om detta på ett dramatiskt sätt i sitt 12:e kapitel där Gud säger genom Sakarja: "då skall de se upp till mig som de genomborrat, och på den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem". Så står det i Folkbibelns översättning och i alla de vanligaste engelska bibelöversättningarna t.ex., dock inte i Bibel 2000. Men den bästa översättningen är just att Gud säger att "de skall se upp till mig som de genomborrat". Så av den texten förstår vi också att GT:s Gud och Jesus är den samme. Det är en oerhört viktig grund för en sund kristen tro!

Sista delen i Guds plan för judarna innebär att han kommer till sitt folk som den Kung han är. Då kommer han efterlängtad till ett helgat folk som befinner sig i djup nöd. Det skall vi se mer på strax.

Skall vi nu tolka Bibelns ibland svåra texter rätt, då måste vi förstå att Bibelns fokus är på folket, landet och konungen, och dessa tre är: judarna, Israel och deras Konung Jesus. Vi kristna är en liten kvist som blivit inympade på det äkta trädet som är nationen Israel. På sätt är vi medborgare i Israel, och på sätt är Jesus är vår frälsare och Kung, men det är via judarna och deras förbund med Gud som vi får del av detta. Läser vi Bibeln med dessa glasögon, då tror jag att vi kan hålla oss andligt vakna och nyktra. Och tar man till sig detta så blir det oerhört mer intressant att följa med i hur allt utvecklar sig i världen.Två kungar skall komma
Nu tänkte jag ge lite tankar kring Jesu återkomst och Antikrists framträdande. Det här handlar om två kungars och messiasgestalters ankomst. Den ene är himmelens och jordens gode Skapare. Den andre är rätt igenom ond och falsk. Det är alltså inte oviktigt vem man väljer att följa. De flesta av oss känner ju till att Jesus har lovat att återkomma i den yttersta tiden, men kring hans ankomst finns en mängd olika villoläror. En del av dessa villoläror gör oss allvarligt ovaksamma på det som Jesus varnat för, andra villoläror gör oss helt andligt onyktra. Det förrädiska med Antikrist är att han kommer som en karismatisk messiasgetalt som de ovaksamma kommer att förföras av och de andligt onyktra kommer att hälsa med öppna armar. Det är därför viktigt att läsa vad Bibeln säger, begrunda detta noga och att vara vaksam.

Jesus kommer - men inte först!
Jesu roll är att vara både överstepräst, profet och kung. Vi vet att Bibeln förutsade att Jesus först skulle komma fattig, ridande på en åsna och dö på ett träkors. Då kom han i sin roll som överstepräst och profet för att bringa försoning för all synd och peka på Vägen. Judarna missade alltså detta eftersom de hellre ville tro att Messias skulle komma som en mäktig kung och slänga ut romarna. På sätt och vis trodde de rätt, men det var "tajmingen" som var fel. Gud hade dessutom låtit en förblindelse komma över judarnas hjärtan på grund av deras avfall från honom, och det blev den främsta orsaken till att de inte såg Jesus och begrep att han var och är Messias.

Men Jesus skall som sagt komma tillbaka. Men, skall han komma ridande på en åsna också denna gång? Skall han komma som en "fredsmäklare"? Nej, vid sin återkomst kommer Jesus i sin roll som Kung och härskare, med makt att döma och förgöra – precis så som judarna ville se honom första gången. Han har sagt att när han kommer tillbaka så kommer han på himmelens skyar, och då skall han ta kål på Antikrist och hans arméer som dragit upp mot Israel för att utrota alla judar. Det är alltså fullt maktutövande det handlar om vid Jesu återkomst. Vi skall läsa ett rejält stycke från 2:a Tessalonikerbrevet i NT, kapitel 2, vers 1-12:

 • "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

Denna text säger bl.a. att före det att vi kristna skall samlas hos Jesus, så skall det ske ett stort avfall och att Antikrist skall träda fram. Som jag nämnde i förra texten, så kommer judarna i den yttersta tiden att omvända sig till Jesus. Det kommer att vara väckelse i Israel vid den tiden, i vart fall i dess senare skede. Avfaller gör man ju från tro, och avfallet som den här texten talar om sker därför i kristenheten. Vi ser i texten att på grund av detta avfall har Gud låtit en villfarelse, en "förblindelse", komma över dessa avfälliga kristna. Och den här förblindelsen leder till att de inte ser vad Jesus varnat för och istället tar emot "den laglöse" – alltså Antikrist – som väldens räddare.

Jesus varnade inte för att vi skulle missa hans återkomst, för den skall ju alla se enligt vad han själv sagt. Nej, det som Jesus varnade för var dels andlig sömn, och dels falska profeter och messiasgestalter. Han varnar oss alltså för att vi genom ohörsamhet mot hans ord, blir öppna för att välkomna falska profeter och messiasfigurer som inte håller sig till Guds ord; de kommerm att vara laglösa – glöm inte det! Den främste av dessa falka messiasgestalter blir den sista tidens Antikrist – en karismatisk men demonisk ledargestalt som kommer att styra över hela världen. I avfall från Guds Ord och under andlig förblindelse kommer alltså många tidigare kristna att ta emot just Antikrist som den återvändande Jesus.

Jag tror att orsaken till att Jesus sa att han kommer tillbaka i en tid "när man minst anar det", beror på att de flesta på jorden då redan tidigare har tagit emot Antikrist som messias. Då lever folk i vad de tror är den messianska tiden, och då väntar de ju inte alls på någon ytterligare messias. Många kristna tror dessutom idag att vi liksom skall bygga ett Gudsrike här på jorden i den yttersta tiden. Därför anar de inget alls om Jesu ankomst, och överraskningseffekten blir därför enorm när han väl kommer! Detta skulle väl kunna vara "när man minst anar det"!?

Oviljan att lyda Gud bland de avfälliga kristna leder till att de begår en oerhört grov försyndelse mot Gud, när de tar emot Antikrist som den återvändande Jesus. Förra gången var det de avfälliga judarna som stod för en motsvarande försyndelse. Men denna gång kommer judarna inte att ta miste, eftersom de i den yttersta tiden kommer att omvända sig till Jesus och bli frälsta. Så därför blir troligen judarna det främsta vittnet mot Antikrist. Det är ett av de viktigaste skälen till varför vi måste hålla koll på "fikonträdet" Israel. Och det gör vi bäst om vi förstår att judarna fortfarande är Guds förbundsfolk, som skall omvända sig till honom i den yttersta tiden, att Israel är deras nation och att Jesus är deras återvändande Kung. Så se på fikonträdet! Där fikonträdet blommar, där landar Jesus. Där aset (Antikrist) ligger, där landar gamarna (de avfälliga)!

Antikrist kommer
När det nu gäller Antikrist, vill jag lyfta fram ett par saker som gäller vår förståelse av vem han är och vad han kommer att göra. När vi tänker på Antikrist så tänker vi ofta på en världshärskare som skall förfölja de kristna, men det är inte hela sanningen. Varför vi tänker så beror på att vi läser Bibeln med "kristendomsglasögonen". Men har vi fattat Israels och det judiska folkets roll rätt, så kan vi förstå Bibeln betydligt bättre. Med det i ryggen så skall vi nu göra en liten "språkstudie".

NT:s ord "Kristus", som härstammar från grekiskan, motsvaras i GT av "Messias", och det härstammar från hebreiskan. Båda orden har samma innebörd. Messias betyder egentligen "den Smorde". Och i Israel smorde man den som skulle bli kung med olja, så Messias syftar alltså på den smorde Kungen som judarna väntar på. Att säga "Messias" är därför det samma som att säga "judarnas smorde Konung".

Ordet "antikrist", härstammar från grekiskans "anti Christos" som betyder "emot Messias" eller "istället för Messias". Så att säga "antikrist" är därför det samma som att säga "emot judarnas Konung" eller "istället för judarnas Konung". Lägg det på minnet en stund. För med det här i tankarna kan det vara intressant att t.ex. läsa vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev i NT, kap 2, vers 22:

 • "Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist" (1917-års översättning):

Johannes säger här att "den är Antikrist som förnekar att Jesus är Kristus". Med tanke på hur central messiastanken var i judendomen vid Johannes tid, och vår lilla språkstudie här, så kan man undra om det Johannes ville få fram, inte var det här: "den är Antikrist som förnekar att Jesus är judarnas Konung". Den som gör så styrs alltså av Antikrist ande, eller är Antikrist, enligt Johannes. Pröva denna tanke i vart fall.

Att förneka att judarna är Guds folk, att nya förbundet är judarnas förbund och att förneka att Jesus är judarnas Konung kallas också för "ersättningsteologi". Det är alltså en teologi som har något av samma natur som Antikrist ande. Så akta dig för ersättningsteologi i alla former! Den dyker idag upp i alla möjliga sammanhang och samfund. Jag anser alltså att det finns stora risker med att anamma ersättningsteologin. Då riskerar man att i det långa loppet drabbas av den villfarelse som Paulus skrev om, som gör att man i förblindelse låter sig förföras av Antikrist under och tecken, så att man tror att han är den återvändande Jesus.

I det här perspektivet är det lättare att förstå hur Antikrist kommer att framträda. Han skall utge sig för att vara messias, och då måste ju de som tar emot honom som en messias också ha väntat på en messias. Men det är inte judarna som tar emot honom i den absolut yttersta tiden, för då har ju de tagit emot Jesus som sin verklige Kung och Messias – eller är mycket nära att göra det (se text 2 av desssa tre om Israel). De som Antikrist däremot kommer att vilseleda är de som också väntar på Messias ankomst, men som inte tror att messias är judarnas konung. De har avfallit från Bibelns ord, och istället blivit så förförda av Antikrists karismatiska ledarskap och briljans att de inte ser att de tar emot den som kommit "istället för judarnas konung" – alltså anti Christos, anti Messias. Hängde du med i dessa tankegångar? Detta är ju helt klart tillspetsat, men det är är ändå ett resonemang utifrån Bibeln och då är det värt att pröva om det kan förhålla sig så här. Det är i vilket fall som helst inte helt oviktiga saker.

Nu skall jag också säga det att det är ju inte bara judar och kristna som väntar på en messias. Alla som blivit invigda i t.ex. New age väntar på sin messias. Även inom Islam väntar man på sin messias. Och det som dessa grupper har gemensamt med många avfälliga kristna och ersättningsteologer är att de tror att judarna är förtappade. Det är därför rimligt att tro att dessa grupper redan är väl förberedda för att ta emot han som enligt Bibeln kommer "istället för judarnas konung" – alltså anti Christos.Lammets bröllop
Om man förstått judarnas särskilda roll i Guds plan, då kan det vara lämpligt att fundera kring det här med Lammets bröllop och det s.k. uppryckandet av de kristna. Det är två händelser som Bibeln talar tydligt om, men när det gäller dessa ting finns det i kristna sammanhang läror som jag ser som väldigt tveksamma och – vi kan även kalla det för väldigt kristendomsfixarade – där man tappat bort Bibelns fokus på judarnas centrala roll. Det är läror som har sina rötter i olika exklusiva kristna grupperingar som alltid varit starkt drivna av ersättningsteologi. T.ex. Katolska kyrkan, Plymouthbröderna, olika Adventistiska rörelser och även Jehovas vittnen och Mormonerna mfl. Vad dessa grupper alltid hävdat är att det är de kristna – i värsta fall endast de egna medlemmarna – som är Guds utvalda folk. Judarna och nationen Israel har inte längre någon betydelse. De kristna är det nya Israel. Och eftersom dessa grupperingar då skalat bort judarnas centrala roll, så handlar det s.k. uppryckandet enbart om att samla de kristna, till det möte med Jesus som kallas för Lammets bröllop. Lammet är Jesus och bruden är den kristna församlingen – i värsta scenariot enbart de egna medlemmarna. Det man också hävdat inom flera av dessa grupperingar är att uppryckandet av de kristna skall äga rum före det att Antikrist träder fram och före det att världen drabbas av den sista tidens plågor. I och med denna lära har man skapat en gräddfil för de kristna som är väldigt tilltalande, men frågan är hur bibliskt detta är?

En person som starkt förde fram denna lära om ett tidigt uppryckande på 1800-talet var en ledare inom de exklusiva Plymouthbröderna. Han hette John Nelson Darby. Och därför har denna lära ibland fått namnet darbyism. Men det som är märkligt är att denna lära även spridit sig i olika former in i frikyrkliga kretsar där man i övrigt inte (ännu) har fallit för ersättningsteologin. Och då måste man ju fråga sig detta: vad grundar man då denna kristendomsfixerade tro på? Var i Bibeln har man hittat detta klart och tydligt? Eller har det bara gått i arv mellan olika populära predikanter som inte varit så noga med saningshalten? Moderna kristna kanske har fått denna tro från filmen Som en tjuv om natten eller från bokserien Lämnad kvar (Left behind)? Men är denna darbyism verkligen biblisk? Det tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på.

Jag har sökt i Bibeln på orden bröllop, brud, brudgum osv, och jag ser ingenstans att det står att den kristna församlingen är Lammets brud. I Matteusevangeliet 9:15 kallar Jesus sina lärjungar för brudgummens vänner. I Lukasevangeliet 5:34 kallar han dem för bröllopsgästerna. I Matteusevangeliet kapitel 25 så kan vi se oss kristna som tärnor som skall medverka på ett bröllop. Och i Matteusevangeliet kapitel 22 så berättas om att inbjudan till bröllopet gick ut till alla möjliga, men brud kallas vi inte där heller.

Det enda stället där det står om Lammets bröllop och Lammets brud är i Uppenbarelseboken i NT. I kapitel 21:2 står det om den heliga staden, det nya Jerusalem som en brud, och i kapitel 19:7-8 står om Lammets bröllop och hans brud som gjort sig i ordning. Brudens skinande vita kläder är de heligas rättfärdighet. Det här är den rättfärdighet som Gud gett åt dem som omvänt sig till honom. Och det är de som klär det nya Jerusalem i vitt, precis som den vita klädseln på en brud. Det står även om detta i Jesaja 49:18 i GT. Och läser vi i Jesaja 62:3-4 så är det också väldigt tydligt vad som är Lammets brud, alltså Guds brud. Gud säger så här om Jerusalem och Israel i den texten:

 • "Du skall vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprydnad i din Guds hand. Du skall inte mer kallas "den övergivna", ditt land skall inte mer kallas "ödemark", utan du skall heta "min käraste" och ditt land "den äkta hustrun". Ty Herren har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man."

Eftersom judarna, Israel och Jerusalem är så oskiljaktiga, så kan man med rätt stor säkerhet säga att Lammets brud är det pånyttfödda Jerusalem och Israel som blivit smyckat med det omvända och helgade judiska folket när de alla finns samlade i Jerusalem och Israel i den yttersta tiden. Och till detta Lammets bröllop är alla Jesu sanna lärjungar från de andra folken inbjudna; de som hållit fast vid Jesus, och genom hans nåd blivit inympade i Israel.

Ifrån Sakarja kapitel 12-14 i GT och Uppenbarelseboken kapitel 19-21 i NT så förstår vi att mötet mellan Lammet och hans brud sker precis i samband med att Jesus kommer tillbaka och räddar sin brud undan Antikrists arméer. Vi skall nu se lite mer på tidpunkten för bröllopet och hur de inbjudna gäster kommer att transporteras dit.Uppryckandet
Vi kan nu lite bättre fundera över det här med uppryckandet av den kristna församlingen eftersom Lammets bröllop verkar vara när Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. Som vi skall se så står darbyismen på väldigt ostadig mark.

OBS! Jag vill först göra en sak klar för dig, och det är att jag absolut tror på att det skall ske ett uppryckande av de kristna. Några har misstolkat mig här. Den avgörande frågan är när det kommer att ske. Det är detta som vi måste vara noga med och se vad Bibeln har för budskap att ge oss, för det handlar om vår vaksamhet och uthållighet i den yttersta tiden.

När man pratar om att Jesus skall komma "som en tjuv om natten", skall man inte tolka det som om Jesus skall smyga sig in i världen och rycka bort de kristna. Bibeln säger att när Jesus kommer skall alla höra och se det. I Jesu liknelse om de tio tärnorna säger ju Jesus att "Vid midnatt hördes ett rop: se brudgummen kommer!" Med tanke på att Jesus sagt till oss att vaka och be, så vill han med liknelsen om tjuven på natten fokusera på det andliga sovandet före hans ankomst, precis som i liknelsen med de tio tärnorna som somnade i väntan på brudgummen.  Har du somnat in i din tro, så kan du få uppleva Jesu ankomst "som en tjuv om natten". Lika oväntad blir hans ankomst. Lika omedveten om vad som är på gång är du då. Då kommer du att vara blind för vad Bibeln faktiskt säger och för det profetiska skeendet. Då kommer Jesus när du minst anar det. Men håller du dig andligt vaken, så kommer du att se att fikonträdet börjar knoppas, och Jesu ankomst upplever du då inte som en oväntad tjuv om natten. Det skriver också Paulus:

 • 1 Thess 5:4 "Men ni, bröder, lever inte i mörker [andlig sömn, förblindelse] så att den dagen kan överraska er som en tjuv."

Som man kan se i bl.a. Uppenbarelseboken kapitel 19 i NT så kommer Lammets bröllop först efter Antikrists framträdande och efter den s.k. vedermödan. I 2:a brevet till Tessalonikerna, kapitel 2 i NT säger även Paulus, att när det gäller att vi skall få möta Jesus, så skall först Laglöshetens människa, undergångens son – alltså Antikrist – träda fram.

I Matteusevangeliet kapitel 24 verserna 29-31 står om hur det blir när Jesus kommer tillbaka. Han kommer efter den sista tidens svåra nöd, det som brukar kallas för "vedermödan". Då skall han tecken synas på himlen – som en blixt från öster till väster – och då, just då, sänder han ut sina änglar för att samla in de utvalda från alla jordens väderstreck. Det är inte judarna som hämtas in då eftersom de redan tidigare samlats från alla väderstreck till Israel, det handlar så klart om alla kristna. Det står så här:

 • "Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra."

Uppryckandet av oss kristna sker alltså i samband med att Jesus kommer på himmelens skyar fullt synligt, till Israel för att rädda det judiska folket undan världens alla arméer och total förintelse. Jesus kommer då i sin härlighet står det, och det syftar troligen på alla de kristna som kommer med honom. Så uppryckandet är ingen gräddfil för de kristna utan en övernaturlig transport ner till Israel, för de inbjudna som tackat ja, och för att de där nere skall få vara med om Lammets bröllop. Och på vägen dit får man möta Jesus i skyn. Det här är liksom Guds sätt att sköta logistiken utan att behöva skaffa flyg, båt- och tågbiljetter för miljontals människor. Det blir ett i alla avseenden övernaturligt uppryckande, för så står det ju i Bibeln!

Det här med tidpunkten för vårt uppryckande framkommer även i andra texter som Paulus skrivit. I Romarbrevet 11 i beskriver Paulus hur judarnas avfall blev till hedningarnas frälsning. Men att när väl judarna omvänder sig till Gud så skall det leda till liv från de döda. I 1:a Tessalonikerbrevet skriver Paulus att denna första uppståndelse gäller för dem som dött i tron, och den sker i samband med alla kristnas uppryckande till Jesus. Och i Paulus första brev till Korintierna 15:51-52 i NT säger han att detta sker i samband med att den sista basunen ljuder. Jesus sa att när han kommer fullt synlig i makt och härlighet skall en basun ljuda, det ser vi i Matteusevangeliet 24:30-31 i NT. Någon mer basun kommer det inte efter detta. Om det nu var vid den sista basunens ljud som vi skulle bli uppryckta, enligt Paulus så sker uppryckandet alltså efter det att judarna omvänt sig och precis i samband med att Jesus kommer fullt synlig. Det här är vad jag kan se som mest bibliskt och logiskt. Och med det här synsättet får vi också rätt ordning på vår teologi om vi jämför den med ordningen i avslutningen på profeten Sakarjas bok och Uppenbarelseboken.Jesu återkomst
Hur blir då denna oerhört stora händelse när Jesus kommer tillbaka? Jesus säger så här om sin återkomst i Matteusevangeliet 24:27: "Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara". Det här kan man tolka som att alla människor på jorden skall kunna se hans ankomst. Vi kan av Bibelns olika texter förstå att precis innan Jesus kommer så skall alla länders arméer ha dragit upp mot Israel för att i en stor attack göra slut på det judiska folket, för gott. Allt detta sker under Antikrists ledning. Han har tänkt radera ut det sista stora problemet: de oböjliga judarna som inte vill tillbe hans bildstod! Det här blir så klart en enorm världshändelse utan jämförelse, och vi kan lätt förstå att alla jordens folk sitter bänkade vid TV-apparater, mobiler, datorer och liknande mediaburkar för att se på när detta sker. Precis då kommer Jesus tillbaka på himmelens skyar, tillsammans med miljontals lärjungar bakom ryggen. Och eftersom allting sker i direktsändning – "som en blixt från öster som syns ända borta i väster" – så kommer så klart alla att se detta. Jesu återkomst kommer säkert att synas på många andra sätt också, men min poäng är att alla hedningars ögon är riktade mot Jerusalem exakt vid den här tidpunkten, och inga andra än de andligt vakna anar det minsta om Jesu ankomst. Föreställ dig vilken chock alla får när Jesus kommer! Inte undra på att alla knän skall böjas! Om det inte är i ödmjukhet så är det i förfäran.

När det gäller de här sakerna som uppryckandet och Lammets bröllop osv, så är rätt tro inte en frälsningsfråga, men det är en vaksamhetsfråga. Hur tror du det blir med vaksamheten och förberedelsen om man tror att man skall bli uppryckt - före Antikrists tidsålder, men att det inte är sant?? Om man tror tvärtom, att vi inte skall blir uppryckta före Antikrists tidsålder, så är inte det allvarligare än att man får vara med om en väldigt positiv överraskning, om man nu skulle ha fel i sin tro. Så var noga med vad du sätter tro till! Se vad som står i Bibeln och bilda dig en egen uppfattning. Jesus har lovat att den Helige Ande skall vägleda oss i vårt sökande efter sanningen, så det är inte farligt att läsa Bibeln på egen hand – om man är beredd att ödmjuka sig under sanningen.Allvarsord!
Om den här bilden som jag tecknat av den yttersta tiden är sann och korrekt, så är det så klart vanskligt om du inte förstått eller accepterat Guds plan för judarna och deras nation Israel. Det är då stor risk att du inte ser vad som är på gång i världen. Det är stor risk att du är blind för Antikrists förrädiska framträdande. Slår du följe med honom är du så gott som förlorad.

Så släng undan ersättningsteologins glasögon när du läser Bibeln och ser på det profetiska skeendet! Då prickar du säkert rätt i tolkningen av texterna och skeendet.

Liten vägledning för att bli Guds barn och vila i hans beskydd

Om du vill, så kan du bli medborgare i Israel redan här och nu genom att du överlämnar ditt liv till Jesus och lever livet så som han vill att du skall leva det. Då behöver du inte oroa dig för den yttersta tiden. Då kan du i frimodighet lyfta blicken när du ser tidens tecken. Du kan be enkelt – men du skall be i full ärlighet. Ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare. Nedan har du en liten vägledning i hur du kan överlåta ditt liv åt Gud och ta emot erbjudandet i hans Evangelium:

 • Jesus, jag vill att du skall få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag gjort och tänkt mycket som varit helt mot ditt Ord och dina bud. Förlåt mig för alla mina synder och all min skuld. Gör mig till ditt barn och gör mig till en medborgare i ditt Israel. Jag önskar att bli en inympad kvist i det äkta trädet som är ditt förbundsfolk. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av Antikrists alla irrbloss, tecken och under. Döp mig i din Helige Ande så att jag får den vishet och vägledning som jag behöver. I mig själv förstår jag ingenting och jag kan ingenting göra åt min frälsning och min evighet, så gör du allt åt mig, min Herre och Gud.

Må Gud välsigna dig!

/Lennart