Utskrift av radioprogram som sändes i Närradion i Alingsås 2007-04-06 av och med Lennart Jareteg

Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och judarna

 Del 2: Israel – judarnas nation

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via https:/bibelfokus.se/israel_judarna.


InnehållInledning
I en serie med tre radioprogram har jag försökt att vaska fram ett bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket.

 1. Det första programmet har rubriken "Judarna – Guds förbundsfolk".
 2. Det andra programmet är detta, och det har rubriken "Israel – judarnas nation".
 3. Det tredje programmet har rubriken "Jesus – judarnas Konung". 

I förra programmet försökte jag utifrån Bibeln visa att judarna fortfarande är Guds utvalda folk och att det är de som är förbundsfolket även i det nya förbundet. Vi kristna är av nåd inympade i trädet som är Israel. Jag pratade då även om att den s.k. "ersättningsteologin" – som säger att judarna inte längre är Guds folk – är en villolära som kan leda till att man stöts bort av Gud och drabbas av en förblindelse. Och jag varnade för att en sådan förblindelse kan få ödesdigra konsekvenser, inte minst i den yttersta tiden.

I det här programmet vill jag visa att Israel är judarnas nation och att detta är Guds vilja även för det geografiska Israel som finns idag. Inom ersättningsteologin så säger man att Israel idag inte är ett land, utan är av "andlig" natur och att det är den kristna kyrkan som är Israel. Det geografiska Israel är enligt ersättningsteologin bara ett historiskt misstag. Sedan finns det grupperingar och kyrkor som varit ännu mer exklusiva och hävdat att det enbart är de som är det nya Israel.

I programmet skall jag också peka på vikten av att acceptera judarnas och Israels roll för att man skall kunna begripa Bibelns texter och för att man skall förstå sig på det profetiska skeendet i världen – inte minst i den yttersta tiden. Att se på Israel som judarnas och Guds nation är en "ögonöppnare" för väldigt mycket.

Jag skall redan nu säga att jag inte kommer att gå in så mycket på Israels eller de arabiska folkens anspråk på territorium, inte heller på krigen i mellanöstern eller andra historisk fakta kring Israel. Det vore visserligen väldigt intressant och nyttigt att göra så eftersom det finns så oerhört mycket historiska fakta som aldrig kommer fram i tidningar, radio och TV. Men så är det också så, att mycket ofta står ord mot ord, och då är det så klart svårt att veta vad som är 100% sant och rätt, om man inte själv varit på plats vid rätt tidpunkt. Människor är väldigt sällan rakt igenom sanna, och det gäller även för många teologer och predikanter – vilket jag upptäckt på senare tid. Min utgångspunkt är istället vad vi kan hitta i Bibeln om Guds befallningar gällande Israel och det judiska folket, och hur Gud vill att vi kristna skall förhålla oss till detta. Det måste ju vara det bästa. Därför blir det en hel del bibelord i dessa program. Israel – judarnas nation
Nu skall vi fundera lite kring det här med nationen Israels geografiska återupprättande. Jag hoppas vi alla är överens om att Israel en gång för länge sedan funnits som en geografisk och biblisk nation, allt annat än det är ju historieförfalskning. Men sedan finns det som bekant ett geografiskt Israel sedan 1948 också, och man kan då fråga sig om detta Israel är förutsagt i Bibeln. En del menar att Bibeln tydligt visar att Israel skall återupprättas så som också skedde 1948. Andra menar att det nya Israel bara skall finnas som ett dolt rike i de kristnas hjärtan. Om det skulle vara på det senare sättet, så är tillkomsten av dagens Israel bara en tråkig miss i historien och något som tillkommit utan Guds mirakulösa ingripanden. Men vad säger då Bibeln om det här?

När judarna först kom till Kanaans land
Först kan vi konstatera att judarna en gång för ca. 3250 år sedan slog sig ner i Kanaans land och bildade det första Israel. Inte bara Bibeln utan även allmänt accepterad arkeologi och historieskrivning ger oss besked om detta. Enligt Bibeln gav Gud detta område till judarna och det skulle tillhöra dem för evigt. Det kan vi se i 1:a Moseboken 17:7-8 i GT där Gud utlovar detta område till judarnas stamfader Abraham. Så här står det:

 • "Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud."

Judarna bröt förbundet, men INTE Gud!
Men nu protesterar du kanske och säger att Gud ju bröt förbundet med judarna och därmed tog ifrån dem landet som de hade fått. Då skall vi minnas två saker: dels att det var judarna som bröt mot förbundet med Gud, och dels att Gud trots det inte ångrar eller tar tillbaka sina gåvor. Inte minst när han lovat dem för evigt. Det kan vi t.ex. se i Romarbrevet 11:28-29 i NT:

 • "I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra."

En första förskingring och återkomst
Nu skall vi konstatera det att Gud genom sina profeter tydlig förutsade att judarna skulle fördrivas ut ur sitt land till fångenskap i Babel. Detta pga av deras olydnad. Men det betyder inte att de förlorade äganderätten till sitt land. Deras återvändande från Babel förutsades ju också. Även här vittnar allmänt accepterad arkeologi och historieskrivning om dessa händelser. Och i Bibeln är händelserna väl dokumenterade.

En andra förskingring och återkomst
Men sedan ser vi en annan intressant sak i Bibeln, och det är att Gud genom sina profeter också förutsade att det judiska folket, efter återkomsten från Babel, skulle komma att fördrivas från sitt land ännu en gång, och denna gång ut till alla jordens folk och länder. Och där slutar inte förutsägelsen, utan det står också att de sedan skulle återföras därifrån. Men det står inte i Bibeln att dessa händelser sedan inträffade. Så just dessa förutsägelser gäller alltså ett skeende efter det att Bibeln skrevs. Vi kan läsa om att judarna skulle spridas ut till och återföras från alla länder på många ställen i GT, men vi skall bara se på två. Vi börjar med profeten Hesekiels bok GT, kap 22:14-16:

 • "Jag, Herren, har talat och jag fullbordar det också. Jag skall skingra dig bland hednafolken och sprida ut dig i länderna. Så skall jag skaffa bort all din orenhet ifrån dig. Du skall bli vanärad inför folken genom din egen skuld. Och du skall inse att jag är Herren."

Och av innehållet i profeten Jesajas bok 11:12 i GT förstår vi också att judarna en gång skulle bli spridda ut över hela jorden och sedan hämtas därifrån av Gud:

 • "Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn."

Det är helt klart att dessa bibelord inte handlar om fångenskapen  i Babel eftersom judarna då i stort sett bara hamnade där. Bibelorden syftar på det som skedde från år 70 och framåt när judarna spreds ut över hela världen och just nu hämtas tillbaka igen.

En annan sak som får oss att förstå att Bibeln talar om två olika återvändanden till Israel är dels att återvändandet från Babel gick lugnt till väga medan återvändandet från jordens alla länder skall bitvis gå våldsamt till. I profeterna Esras och Nehemjas berättelser i GT i Bibeln kan vi läsa om när de första ca. 50.000 judarna återvände från babyloniska fångenskapen. De hade då fått den persiske kungens uppdrag att göra så, för att återuppbygga templet, och han hade t.o.m. utrustat dem för denna uppgift. Detta gick alltså mycket lugnt och ordnat till väga, och judarna kom tillbaka till ett rätt så tomt land. Deras övergivna land låg där och väntade på deras återkomst.

Men profeten Jeremia berättar om att det också skall ske en helt annan typ av återkomst och som är från alla jordens länder. Denna återkomst till Israel ser väldigt annorlunda ut mot det som Nehemja beskrev, så det kan inte vara samma händelse som dessa två profeter talar om. Jeremia skriver att denna senare återkomst skall vara en så stor händelse att den överglänser flykten ut ur Egypten under Mose ledning. Och han skriver att Gud både skall sända människor som fiskar fram judarna ur deras gömställen och jägare för att jaga dem tillbaka till Israel. Vi läser från Jeremia 16:14-18 i GT:

 • "Se, dagar skall komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: "Så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land", utan: "Så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder. Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor. Ty mina ögon ser alla deras vägar. De kan inte gömma sig för mitt ansikte och deras missgärning kan inte döljas för mina ögon. Och först skall jag i dubbelt mått vedergälla dem för deras missgärning och synd, därför att de har orenat mitt land med sina livlösa och vedervärdiga gudar och fyllt min arvedel med sina avskyvärdheter."

Den här texten kan alltså inte handla om judarnas återvändande från fångenskapen i Babel. Det här låter istället som den period som påbörjades ca. 60 år före det att staten Israel bildades 1948 och som kulminerade i Hitlers hetsjakt på det judiska folket. Hitler är ju den absolut värste "jägaren" som vi någonsin skådat. "Fiskarna" som Gud manar fram kan vara alla de som hjälpt judarna att flytta från öststater och andra länder till Israel. Längre fram i Jeremias bok står att judarna skall komma tärda och gråtande till sitt land. Detta återvändande är alltså något helt annat än det välorganiserade återvändande som skedde från fångenskapen i Babel.

Vi kan titta på ytterligare en sak som visar att Bibeln talar om två återkomster till Israel. I profeten Amos i GT bok står nämligen att en gång skall judarna komma tillbaka till Israel och sedan aldrig mer bli utspridda igen. Det här kan alltså inte handla om återkomsten från Babel utan en annan och då en sista gång. Det står så här i kap 9:14-15:

 • "Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De skall bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De skall plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag skall plantera dem i deras eget land. De skall inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud."

Till vilket land skall andra återkomsten ske?
Vilket landområde är det då som judarna skall återkomma till? Är det ett nytt landområde eller är det samma Israel som de flydde ifrån för 2000 år sedan? Också det här står tydligt om på flera ställen i Bibeln, men det får räcka med detta ord från Hesekiels bok i GT 20:41-42:

 • "Som en ljuvlig doft skall jag ta emot er, när jag för er ut från folken och samlar er från de länder där ni har varit kringspridda. Jag skall bevisa mig helig bland er inför hednafolkens ögon. Ni skall inse att jag är Herren, när jag låter er komma in i Israels land, det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder."

Som man kan förstå av detta Bibelord så är det alltså till samma landområde som Gud lovade Abraham som judarna även denna gång återvänder till. Alltså till det som var och är Israel – judarnas egna land för evig tid.

Varenda en skall komma tillbaka
En annan sak som framkommer i Hesekiel 39:27-28 i GT är att var enda en i det judiska folket skall föras tillbaka till det återupprättade Israel. Det hände inte efter fångenskapen i Babel och det har inte hänt fullt ut ännu, så den sista återflyttningen pågår just precis i vår tid. Det står så här:

 • "När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fienders länder, bevisar jag min helighet genom dem inför många hednafolks ögon. Då skall de inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hednafolken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där..."

Mirakulösa händelser
Om man bara tillåter sig att fundera en liten smula så förstår man att återupprättandet av dagens Israel måste ha föregåtts av en lång rad mirakulösa händelser, där Gud på ett radikalt sätt gripit in i historien för att möjliggöra detta. Bildandet av dagens Israel är inget som skulle kunnat ske med ett enkelt knäpp i fingrarna med tanke på alla oerhört komplicerade omständigheter. Ser man i den historiska backspegeln så är dagens Israel inget annat än ett enormt stort Guds under. Vi skall också väga in det fantastiska att judarna även fått tillbaka sitt språk – något som ju också hade gått förlorat. Det kan inte heller vara en tillfällighet. Det innebär att de nu återigen är ett folk, med ett språk och ett eget land. Och jag hoppas du kan se att detta är precis vad Bibeln förutsagt och vad som är Guds vilja. Att det sedan händer otrevliga saker i mellanöstern, det är en annan sak. Det hindrar inte Guds plan för judarna och Israel. För Guds plan är inte beroende av om människor gör fel eller rätt.En "tidstermometer"
Nu vill jag lyfta fram en "profetisk tidstermometer" som jag tror blir mer och mer viktig för oss ju mer vi närmar oss den yttersta tiden. Det här nämligen är en termometer som jag tror att Gud vill att vi skall använda får att kunna hålla oss andligt vakna fram till Jesu återkomst. Och jag väljer att säga termometer istället för klocka eftersom vi inte kan säga med exakthet var på den profetiska tidslinjen vi befinner oss. Den här "profetiska tidstermometern" kan man bara använda på den geografiska nationen Israel. Så skall man kunna använda den så måste man ha förstått och accepterat att Guds hela plan för världen kretsar kring nationen Israel och det judiska folket. Annars kommer man förmodligen att avläsa termometern fel och tolka Bibeln och det profetiska skeendet fel. Och det kan vara mycket ödesdigert som vi skall se senare.

Använder vi den här tidstermometern rätt, kan vi t.ex. få en aning om var någonstans vi befinner oss i det profetiska skeende som Bibeln förutsagt. Och när vi hör folk som säger att Jesus troligen kommer under det eller det året, då kan vi kolla med vår termometer och se om det verkar troligt.

Se på fikonträdet
Hur funkar då det här? Jo, vi måste ställa in skärpan rätt först. Ett fel vi gör när vi läser Bibeln, är att vi har på oss "kristendomsglasögon", trots att kristendom inte är ett bibliskt begrepp. Jesus startade ju ingen ny religion. Och det gör att vi kanske missförstår många texter i Bibeln, inte minst texter om yttersta tiden. Vi får i sådana fall fel utgångspunkt och fel perspektiv!

Som jag visade i mitt förra program så är det judarna som är Guds förbundsfolk. Hela Bibeln är centrerad kring det judiska folket. Det finns ingen övergång till kristendom i Bibeln, utan den talar om en inympning av hednafolken – genom Jesus - in i det äkta trädet som är Israel. Men hednafolket behöver dosk inte göra som judarna och följa deras Lag/Torah. Och som jag försökt visa i det här programmet är Israel judarnas nation. Vi bör alltså bli mer fokuserade på judarna och Israel. Läser vi Bibeln med de glasögonen, då tolkar vi både Bibeln och det profetiska skeendet mycket bättre.

På flera ställen i Bibeln används "fikonträdet" som en bild av Israel. Vi kan bl.a. se detta i profeten Hoseas bok i GT, kap 9:10 där Gud säger så här:

 • "Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd"

Och i profeten Joels bok i GT, kap 1:6-7 säger Gud så här:

 • "Ty ett hednafolk har dragit upp över mitt land, ett mäktigt folk som ingen kan räkna, med tänder som ett lejon och kindtänder som en lejoninna. De har ödelagt min vinstock och förstört mitt fikonträd..."

I NT kan vi läsa om Jesus och fikonträdet. Vid ett tillfälle så förbannade han ett fikonträd eftersom det inte bar någon frukt. Det var troligen en profetisk handling och bild av det judiska folkets kommande öde. Vid ett par andra tillfällen använde Jesus fikonträdet som en liknelse när han talade. Vi skall se på två sådana tillfällen. Det första tillfället är när Jesus talar om fikonträdets knoppning. Han sitter då ensam med lärjungarna på Oljeberget och talar med dem om yttersta tiden, "då allt i skriften skall gå i uppfyllelse" – som det står i Lukasevangeliet 21:22 i NT. Det handlar alltså om den absolut yttersta tiden som vi fortfarande väntar på. Och när det gäller frågan om när detta skall hända så säger han så här i Matteusevangeliet 24:32-33 i NT (1917 års översättning):

 • "Ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få sav och löven spricka ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni ock veta att han är nära och står för dörren."

Det andra tillfället där Jesus använder fikonträdet som en liknelse är i liknelsen om vingården, och det är ganska uppenbart att det här också handlar om det judiska folket. Vi läser från Lukasevangeliet 13:6-9.

 • "En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det."

Så ifrån Bibeln kan man då förstå ett antal saker angående fikonträdet:

 1. För det första så är fikonträdet en bild av Israel och det judiska folket.
 2. För det andra så har Gud låtit en förbannelse drabba det judiska folket som gjort att trädet har varit förtorkat, dött och utan vare sig knoppar, blad eller frukt. Det gamla förbundet är inte aktuellt längre, och det går inte att hämta några välsignelser ur det. Det nya förbundet tillhör visserligen judarna, men judarna har ännu inte tagit till sig detta och har alltså inte en källa med levande vatten att ösa ur.
 3. Det tredje vi kan förstå är att Gud har bestämt en tid när det judiska folket och Israel skall börja blomma och ge frukt. Han vårdar dem likt en trädgårdsmästare, och han vet att blomningen skall komma tillbaka.
 4. För det fjärde kan vi förstå det, att när livet börjar återvända till fikonträdet, när knopparna börjar synas, då går vi in i den yttersta tiden, när allt i skriften blir uppfyllt. , skall hela Israel bli frälst.

På det här sättet utgör det judiska folket och Israel en grund för den "tidstermometer" som vi kan använda för att få en aning om var någonstans i det profetiska skeendet vi befinner oss. Hur avläser man då denna tidstermometer? Jo, det gör man genom att se på fikonträdet Israel, och sedan stämma av det vi ser med Bibelns texter.

Var befinner vi oss i tiden?
Var befinner vi oss då på den profetiska tidsskalan idag? Ja, en sak som redan skett och som Bibeln förutsagt är att nationen Israel skall återuppstå i närheten av den yttersta tiden. Det finns ju många tydliga bibelställen om detta (Jeremia 16:14-18, Hesekiel 11:41-42 i GT). Men jag läser inget av dessa nu för den här händelsen har ju uppenbarligen redan hänt. Och vi befinner alltså efter denna händelse på tidsskalan.

Efter det att Israel har återuppstått, vad skall hända då? Jo, det kan vi bl.a. läsa om i det 12:e kapitlet i profeten Sakarjas bok i GT. Jag läser några utvalda delar där:

 • "vers 2: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring... vers 3: Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne... vers 6: På den dagen skall jag låta Juda stamfurstar bli som brinnande fyrfat bland ved och som flammande facklor bland halmkärvar, så att de förtär alla folk runt omkring, både åt höger och åt vänster. Men Jerusalem skall fortfarande trona på sin plats, där det nu ligger."

Här tycker jag att vi landar rakt ner i nutiden. Tycker du inte att det här låter likt så som det är med Israel i dag? De flesta är ju emot Israel, men israelerna är starka och ger dubbelt igen.

Att alla världens länder skall bli emot Israel skulle man kunna se som ett enat FN som agerar mot Israel. FN representerar ju i stort sett alla världens länder, och det finns ju ingen annan stat som FN behandlar så orättvist som just Israel. Genom åren har det höjts rop att just FN skall agera mot Israel, även militärt. Så vi bör ha ögonen på det här.

Vad skall då komma efter detta, efter där vi är nu? Jo, det kan vi läsa om i Sakarja 12:10- och framåt.

 • "Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset. Landet skall sörja, var släkt för sig …På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet…"

Det här är frågan om en äkta väckelse i Israel med en stor förkrosselse i grunden. Det är vid denna tidpunkt som judarna förstår att Jesus är deras Messias, och det leder till en enorm förkrosselse över vad de gjorde med honom för 2000 år sedan. Väckelsen beror inte på judarnas egna gärningar, fromhet eller godhet. Kom ihåg det när man fördömer de tuffa Israelerna. Det här händer för att Gud har bestämt så! Den här stora väckelsen i Israel har inte skett ännu, och det är först en kort tid efter den, som Jesus kommer tillbaka. Därför tror jag att vi har ett antal år kvar till att Jesus återkommer.

Innan denna totala väckelse kommer över Israel så skall man kunna se att det börjar knoppas på fikonträdet.  Det är något som vi kan hålla utkik efter i vår tid. Så se på fikonträdet, håll ögonen på Israel och det judiska folkets andliga utveckling. Då håller du dig själv lättare andligt vaken.

En sak som vi sett tidigare i Hesekiel 39:27-28 i GT är att alla judar skall föras tillbaka till det återupprättade Israel. Detta är också en sak som återstår före det att Jesus kommer tillbaka. Så använder vi tidstermometern och ser på fikonträdet så är detta ett tidstecken att invänta och vara vaken på.Avfall och väckelse - samtidigt!
Nu skall vi se med en liten annorlunda infallsvinkel på Israels frälsning. Som vi sett så skall det bli en heltäckande väckelse i Israel i ändens tid. Samtidigt kommer vi att få uppleva ett stort avfall bland de kristna enligt 2:a Tessalonikerbrevet 2:1-3 i NT:

 • "När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda,...... Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, [Antikrist] öppet träda fram"

Före det att vi får möta Jesus måste ett avfall ske och Antikrist träda fram, står det här. I en del Biblar står det "det stora avfallet". Avfaller gör man från tro på Gud, så det här handlar om ett stort avfall i den kristna kyrkan. Detta kan ju inte handla om judarna, för de skall vakna upp andligen vid den här tiden som vi sett tidigare. Så samtidigt som judarna tar emot evangeliet i fullt mått, sker det ett stort avfall från den kristna tron ute i världen. Det här sker när alla judar samlats till Israel. Och judarna blir därmed det starkaste vittnet mot Antikrist i den yttersta tiden. Ser vi på fikonträdet på rätt sätt så är detta också ett tidstecken att invänta och vara vaken på.

Bibelläraren Sven Reichmann har tagit upp det här på ett väldigt intressant sätt i en av sina böcker. Han säger ungefär så här: De allra första kristna var ju judar allesammans. Och alla de tre tusen som kom till tro på den s.k. "första pingstdagen" var också judar allesammans. Men så här var det bara till en början. Från runt år 135 e.kr. finns ingen mer dokumentation om några Jesus-troende judar. De försvann liksom då. Så när de sista judarna fördrevs ut ur sitt land år 135 av kejsaren Hadrianus, då lämnade också evangeliet Israel och judarna. Och samtidigt som de spreds ut över hela världen, så spreds också evangeliet ut bland hedningarna. Det verkar hänga ihop på något märkligt sätt.

Men lyssna nu till något intressant: i takt med att den första stora judiska återflyttningen till Israel organiserades i slutet på 1800-talet, så uppstod också den moderna Jesustroende rörelsen inom judendomen. Och i takt med att allt fler judar flyttar tillbaka till Israel, så ökar antalet Jesustroende judar. Samtidigt sker en tillbakagång för evangeliet i de länder som varit kristna en längre tid.

Så dels börjar detta likna knoppningen på fikonträdet, och dels börjar vi se det avfall bland de kristna som vi läste om i 2:a Tessalokinerbrevet. När judarna nu återvänder till Israel, så återvänder liksom evangeliet till Israel. För när Bibeln talar om väckelse i ändens tid, så handlar det om judarnas frälsning. Det här måste man läsa med rätt glasögon. Och när alla judarna till slut blir frälsta, så har evangeliet förmodligen blivit så svagt ute i övriga världen att det är därför som Antikrist först då kan träda fram öppet. Då har alla hinder röjts ur vägen. När ljuset går upp över Israel, då faller ett tungt mörker över den övriga världen. Detta är också något att vara observant på redan i vår tid!Israel - det starkaste vittnet mot antikrist
Om nu Israel blir det starkaste vittnet mot Antikrist, pga av sin omvändelse till Jesus i den yttersta tiden, vad kommer det då att innebära för Israel? Jo, Antikrist kommer att dra upp mot Israel och inta Jerusalem tillsammans med alla jordens länder i ett sista försök att utplåna judarna fullständigt. Men det blir också det sista han gör efter sina – vad jag kan förstå – sju år som både politisk och andlig ledare över alla jordens länder. Det kan vi läsa om på flera ställen i Bibeln, men vi skall fortsätta att läsa från Sakarjas bok, kap 14 vers 1-5 i GT.

 • "Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni skall fly ner i dalen mellan mina berg, ty dalen mellan bergen skall sträcka sig till Asel. Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig."

Här gör tydligen Israel inte längre något större motstånd. Och det beror troligen på att de före detta har blivit frälsta allesammans. De har då blivit så ett med sin Messias att de går korsets väg, precis som han gjorde. Och precis då, när judarna nått fram till den fullständiga förkrosselsen och ödmjukheten, då kommer Jesus tillbaka och räddar dem! Men denna gång kommer han inte på en åsna. Nu kommer Jesus så att alla ser det, och han kommer med sin fulla makt och sin fulla härlighet! Direkt vid sin ankomst förgör han både antikrist och alla de soldater som har dragit upp mot Israel. Och därefter inrättar Jesus det s.k. Tusenårsriket där han själv skall vara Kung över jordens alla folk i tusen år. Först därefter kommer den slutliga domen, vad jag kan förstå.Allvarsord!
Om den här bilden som jag tecknat av den yttersta tiden är sann och korrekt, inser du då vad allvarligt och ödesdigert det kan vara om du inte förstått eller accepterat Guds plan för nationen Israel och det judiska folket? Det är i sådana fall stor risk att du inte ser var världen befinner sig. Och det är stor risk att man är blind för Antikrists förrädiska och lockande framträdande. Underordnar du dig honom är du så gott som förlorad.

Så se på fikonträdet Israel med rätt glasögon! Det är min allvarliga uppmaning till dig. Då är chansen stor att du prickar rätt i tolkningen av bibelordet och det profetiska skeendet och risken mindre att du dras med i Antikrists korståg mot Guds förbundsfolk, judarna.

Liten vägledning för att bli Guds barn och vila i hans beskydd

Om du vill vila i Guds beskydd och ledning i allt det här, så kan du be så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Jesus, jag vill att du skall få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag gjort och tänkt mycket som varit helt mot ditt Ord och dina bud. Förlåt mig alla mina synder. Gör mig till ditt barn och gör mig till en medborgare i både det himmelska och det jordiska Israel. Jag önskar att bli en inympad kvist i det äkta trädet som är ditt förbundsfolk. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av Antikrists alla irrbloss, tecken och under. Döp mig i din Helige Ande så att jag får den vishet och vägledning som jag behöver. I mig själv förstår jag ingenting och jag kan ingenting göra åt min frälsning och min evighet, så gör du allt åt mig, min Herre Jesus och Gud.

Må Gud välsigna dig!


/Lennart