Utskrift av radioprogram som sändes i Radio Full Gospel i Alingsås 2005-12-09 av och med Lennart Jareteg

Falska profeter och villoläror

Del 2: Bedrägeriets kännetecken

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. GT=Gamla Testamentet, NT= Nya Testamentet.
Vill du hellre lyssna till detta budskap så kan du göra det via https://bibelfokus.se/falskaprofeter


InnehållInledning
Jag tar i två artiklar upp ett mycket allvarligt ämne, och det är falska profeter och villoläror. Anledningen till att jag tar upp detta ämne beror på att jag mer och mer ser att vi lever i en mycket förrädisk tid, när villfarelser sprids mitt inne i våra kristna församlingar. Många gånger är dessa villfarlelser snarlika sanningen, men ett tränat öga och en vaken ande kan lättare se när villfarelser kommer. Min avsikt med denna text är att bidra till denna vaksamhet. Du bör ha läst del 1 ”Det stora avfallet – det bortglömda tidstecknet” för att få en bättre förståelse av det som jag lyfter fram i detta dokument som är del 2.

OBS! Del 2 har fått ytterligare text samt ett antal länkar till ljud- och videoklipp som inte var med i radioprogrammet. Videoklippen finns samlade i en videospelare längre ner. Läs texten först för att rätt förstå det du ser och hör i klippen.De två grundsanningarna!
Om vi nu skall kunna se vem som verkligen är en falsk profet och vad som är en villolära så är ju förutsättningen den att vi först känner till den rätta läran och sanningen. Summan av Guds ord är sanning står det i Psaltaren i GT. Jesus är Guds ord förkroppsligat, löftet som blev verklighet när Gud steg ner till oss i en mänsklig gestalt. Två grundsanningar i Bibeln som är mycket viktiga att vila en sund kristen tro på är dessa:

 1. vem Jesus verkligen är, det är den första och absolut viktigaste sanningen.
 2. vad vi människor är i relation till Jesus är den andra mycket viktiga sanningen.

I dessa två frågor måste vi stå på sanningens fasta grund innan vi kan granska villoläror och om risken skall vara liten för att bli bedragen av dem.


Vem är Jesus?
Sanningen över alla andra sanningar framkommer väldigt tydligt i Folkbibelns översättning av NT, och det är den att Jesus är Herren! Inte bara herre, utan Herren! Den lilla bokstaven "n " på slutet gör en enorm skillnad. Att Jesus bara skulle vara herre är inte någon speciellt hög bekännelse, för han är inte bara härskare eller någon som bestämmer. Guds namn är Herren, och Jesus är Herren. Han är den samme som Gud Fader Allsmäktig! Det är den högsta bekännelsen! Lyssna vad det står i Bibeln om det här. Vi börjar med 1:a Korintierbrevet kapitel, 12, vers 3 i NT:

 • "ingen kan säga "Jesus är Herren " annat än i kraft av den helige Ande. "

Detta är alltså en insikt som bara kommer av att man fått del av den Helige Ande.

I Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 15-17 i NT står det:

 • "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom."

Jesus är den samme som skaparen alltså. Redan i GT, i Sakarja 12:10 säger Gud om sig själv att det var honom som judarna skulle komma att hänga upp på ett kors:

 •  "Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat."

Gud talar alltså om kommande dagar där judarna vänder om och ser vem det faktisk var som de korsfäste, nämligen Gud själv, när han kom till oss i mänsklig gestalt för ca. 2000 år sen.  Alltså GT:s Gud är den samme som Jesus Kristus. Vi kan se det i ett par Bibelställen till. Vi läser lite ur 2:a Moseboken i GT 33:12-14 först:

 • "Mose sade till Herren: "Se, du säger till mig: För detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Herren sade: "Jag skall själv gå med dig och låta dig få ro. "

Vi skall jämföra detta Bibelställe från GT med vad Paulus säger i 1:a Korintierbrevet 10:1. Där ser vi att det var Jesus Kristus som följde dem i öknen. Herren i GT är alltså den samme som NT:s Jesus Kristus:

 •  "Bröder, jag vill ni skall veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. "

Så sanningen framför alla andra och kristendomens ibland bortglömda hemlighet är den att:

Jesus är Gud, han är Herren! Han är den samme som Skaparen, han är Gud som vandrade med Mose i öknen och samma Gud som även NT handlar om. Jesus är inte en pånyttfödd människa, eller en gudomlig varelse, en läromästare eller enbart en profet! Han är Gud med stort G!

Jesus är inte gud med litet g som vi ser i Bibel 2000. Han är inte bara en vanlig men rättfärdig människa som fått titeln "Guds Son". Guds son används som en förklaring av Gud när han framträdde i mänsklig gestalt. Jag tror faktiskt att detta inte är helt klart för alla dagens kristna, och då finns en risk att bli vilseledd in i villoläror. Det skall du få tydliga exempel på längre fram.


Vad är människan?
Ser vi sedan på oss människor så är det en himmelsvid skillnad på oss och Jesus. Den klassiska och bibliska kristendomen säger så här:

 • att vara en kristen är att vara en helt vanlig människa men att ha Gud boende i oss.

Det är något helt annat än att vara "gudar" eller att vara "gudomliga". Genom sin Helige Ande tar Gud sin boning i den pånyttfödda människans hjärta. Vi blir ett helgat rum, "ett tempel" åt Gud. Och tack vare Jesu död på korset blir vi förklarade rena och värdiga att bli detta tempel. På så sätt får vi del av gudomlig natur, inte på något annat sätt. Lyssna nu på kung Salomos vishet från Predikaren 5:1 i GT:

 • "Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. "

Det är alltså en himmelsvid skillnad på Gud och en människa, på Jesus och en människa. Vi skall vara försiktiga med att tala stora ord om oss människor.

Detta är de två viktigaste sanningarna vi måste stå på om vi skall kunna avslöja falska profeter och villoläror. För det är just dessa två sanningar som all väldens villoläror förvränger, så att Jesus degraderas till mänsklig nivå, och att människan upphöjs till gudomlig nivå, nästan ett omvänt förhållande. Degradering och upphöjelse, det är två nyckelord vi skall ha med oss i detta program. En slags "utjämningsteologi" skulle jag också vilja kalla villfarelsen.Villolärornas ursprung
Om vi skall se på var villolärorna har sitt ursprung så kan vi börja med att studera satans egna avfall, för det är han som ligger bakom alla villoläror. Bibeln säger att han är lögnens fader och ingen sanning finns i honom. Med sina förförelser vill han föra mänskligheten in i samma avfall från Gud som han själv har hamnat i. Vi kan läsa om detta i Jesaja 14:12-14 i GT:

 • "Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ "

Satan ville bli lik Gud och sätta upp en tron åt sig själv på Guds nivå.

Redan i 1:a Moseboken kan vi se hur satan lurar in Adam och Eva i samma avfall med samma synd som han själv begick. Han frestade dem med tanken att bli så som Gud. Men observera att satan, Adam och Eva blev inte som Gud, eftersom det var en lögn. Satan blev utesluten från gemenskapen med Gud i Himmelriket. Adam och Eva blev uteslutna från gemenskapen med Gud i Edens lustgård. Och det är till den situationen som satan vill få även oss: uteslutna från gemenskapen med Gud, både nu och sedan i all evighet

Nu har Gud berett en väg för oss människor från utanförskapet till gemenskapen hos Gud. Och det är frälsningen genom Jesus. Han säger själv att han är den enda vägen till Gud. Så därför går också villoläror ut på att förringa det som Jesus gjort genom sin död och uppståndelse. Villoläror säger ofta att Jesus bara är en väg jämte många andra och man förnekar då att Jesus är Gud och degraderar honom istället bara till en moraliskt fin människa.

Så skall vi kunna avslöja villoläror skall vi hålla utkik efter ett förringande av Jesu gudom jämte människans självförgudning. Alltså det jag tidigare kallade degradering och upphöjelse – en slags "utjämningsteologi". Bibeln kallar ibland detta för "antikrists ande". Lite längre fram skall du se att denna ande finns med som en röd tråd genom historien. Det här är också grunden i det nyandliga och globala nätverket "New Age", men New Age kräver ett helt eget program, så det kan du lyssna och läsa om via http://www.bibelfokus.se/new_age. Men mest bedrägligt är det när dessa villfarelser kommer i Jesus namn. Det är framför allt den faran vi kristna måste vara vakna för.Kännetecken på falska profeter
Vad är då en falsk profet enligt Bibeln? Ja, en definition av en falsk profet, enligt Bibeln, är att de förutsäger saker om framtiden som inte faller in. Här skall vi nu se på en hel del andra kännetecken som kan vara mer förrädiska.

Ordet profetera kan också betyda att undervisa under Guds inspiration. Så falska profeter kan också komma med en falsk lära, som de själva säger är "uppenbarelsekunskap", men som är någon variant på sådan villolära som jag tidigare gått igenom – degradering och upphöjelse.

Men falska profeter har också andra starka kännetecken. Vi skall snabbt läsa flera Bibelord i NT som handlar om detta för att där hitta fler kännetecken som vi skall vara vaksamma på.

 • Matteusevangeliet 24:5: "Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse."

 • Matteusevangeliet 24:24: "Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda."

 • Apostlagärningarna 20:30: "Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida."

 • 2:a Tessalonikerbrevet 2:3 "Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

 • 2 Tessalonikerbrevet 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under."

 • 1:a Johannesbrevet 2:18 "Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss."

Vad fanns här då för tydliga kännetecken på falska profeter?

 1. Jo, dels skall de utgå från Guds församling. De kommer alltså ur den kristna kyrkan.
 2. De skall försöka vilseleda de utvalda, alltså de som är Guds barn och Jesu lärjungar.
 3. De skall komma i Jesus namn, utge sig för att vara profeter, messiasgestalter, Messias eller t.o.m Gud. De utger sig alltså för att vara något mer än en vanlig människa. Ordet Messias betyder "den smorde " och grekiskans ord för messiasgestalter som är "pseudochristos " kan man också översätta till "falska smorda ". De säger sig alltså ha en smörjelse men som är falsk.
 4. Och så utför de falska profeterna stora tecken och under. Men detta är inte ett kännetecken bara på dem, för tecken och under skall ju också utföras av de som tror, alltså Jesu sanna lärjungar. Men det är genom tecken och under som falska profeter lockar Guds barn på villovägar. Det är själva karamellpåsen som får oss att blint följa med de fula gubbarna utan att se faran, speciellt om hälsa, framgång och rikedom är det viktigaste för oss.

Detta är saker vi skall ha för ögonen i jakt på falska profeter. Och att veta det här hjälper oss att titta åt rätt håll.

När vi bibeltroende kristna talar om falska profeter så pekar vi ofta på liberalteologer, såna som förnekar Bibeln som Guds ofelbara ord. Och det är ofta denna typ av ledare vi förfasar oss mest över och lägger mest kraft på att varna för. Och visst är det bedrövligt och hemskt det de står för, men frågan är om det är rätt prioritering?

Jag har blivit övertygad om att vi missar de riktigt farliga falska profeterna om vi satsar all vår uppmärksamhet på liberalteologerna. De är vad jag skulle vilja kalla blinda ledare för redan blinda, och det i sig gör ingen ytterligare skada. Men kanske är det så att en del otroende inte hittar fram till frälsningen pga av liberalteologernas undervisning, och det är så klart väldigt allvarligt, men det skall jag inte ta upp här. För de som redan går på livets väg utgör liberalteologer inte någon större fara. Vi vet så väl vad de står för. Allt är så uppenbart. Det är därför vi slösar för mycket tid och kraft på dessa, tycker jag.

Nu kanske du tycker att detta lät konstigt, men kommer du ihåg de kännetecken på falska profeter som vi tittade på tidigare? Att de utger sig för att vara messias, gud osv och tecken och under sker. Detta saknas hos liberalteologerna. Karamellpåsen finns inte, och då är risken liten att Guds barn följer efter.

Det jag vill peka på är att vi inte tittar åt det håll Jesus och Bibeln sagt att vi skall titta åt. Vi fokuserar fel. Andliga erfarenheter och tecken och under är inte en grund för enhet! Och det är säkert därför som Jesus varnade oss gång på gång. Jag skall just därför i detta dokument försöka fokusera på den typ av förkunnare och villoläror som jag tycker Bibeln säger att vi som är Guds barn skall vara extra vaksamma på.


Hur uppträder falska profeter?
Om vi nu skall se vidare på hur de falska profeterna kan uppträda och hur förrädiskt detta kan vara skall vi läsa ur Matteusevangeliet 7:22-23. Jesus har här precis varnat för just falska profeter och att de kommer utklädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. Han berättar om hur det kommer att bli vid den yttersta domen när han där konfronterar dessa ledare. Du hör att de närapå är lite kaxiga när de skall försvara sig inför Jesus. Lyssna nu om det låter som liberalteologer eller några andra.

 • "Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!"

Observera att de falska profeterna hade gjort stora kraftgärningar i Jesu namn. Visst är det märkligt! Och pga av dessa kraftgärningar så vet vi vilken sorts personer det här handlar om. Det är inte några bleka liberalteologer som bortförklarar tecken och under. Det är kraftgärningarnas artister det här. De har levt så till den milda grad för att visa upp kraftgärningar att de t.o.m. pekar på dessa inför Jesus på den yttersta dagen!!!

Men trots det, så säger Jesus, jag har aldrig känt er! De har alltså inte ens börjat sin tjänst med en äkta omvändelse till Jesus. Ändå har de agerat mäktigt i Jesu namn! Visst är det också anmärkningsvärt! De har kört igång en omfattande verksamhet utan Jesus och utan att ha kommit korsets väg. Detta är också något att hålla utkik efter i undervisningen hos falska profeter. Fokus är på kraftgärningarna, och om korsets väg vet de ingenting och därför hörs det inte någon äkta undervisning om det heller. Vi ser i Matteusevangeliet kapitel 7 skymten av en typ av falska väckelsesammanhang där predikanterna är rovlystna vargar i fårakläder, säger Jesus. Petrus tar också upp detta i sitt andra brev i NT, i kapitel 2, verserna 1-3:

 • "Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er."

Rovlystnad, girighet, habegär är alltså också kännetecken att hålla utkik efter. De kommer att försöka tjäna pengar på Guds folk med andra ord.

Man kan också förstå ifrån Bibelordet i Matteusevangeliet kapitel 7, att i de här falska väckelsesammanhangen har det så klart varit mycket folk. Det drar ju alltid mycket åskådare när det sker eller annonseras ut tecken och under. Och har det nu skett tecken och under – vilket man kanske kan utläsa av bibeltexten – så har det så klart varit en otrolig stämning på de här mötena. Det har upplevts som väldigt laddat och välsignat.

Förstår du då hur riktigt svårt det kan vara att avslöja falska profeter och villoläror om man bara ser på ytan. Vi kan summera detta så här:

 • Tecken och under, stora saliga tillställningar i Jesu namn, mycket folk, är alltså inte några garantier för äktheten. Vi måste istället granska både undervisningen och frukten.

Uppenbarelser, besök från Jesus och änglar
Många gånger dyker villoläror upp som ett resultat av att någon säger sig ha haft besök av Jesus själv eller änglar. Ibland säger man sig bara hört en röst eller så säger man att man fått en särskild uppenbarelse, kanske en profetia. Då skall vi minnas ett ord ifrån Bibeln. Det är från 2:a Korintierbrevet 11:13-15 i NT:

 • "Sådana som de, är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten."

Man brukar referera till bl.a. detta Bibelord för att peka på att satan kan komma utklädd till Jesus eller som en Guds ängel.  När förkunnare hävdar upplevelser av detta slag skall vi vara mycket försiktiga, för i Bibeln kan vi se att besök av det här slaget är väldigt ovanligt. Det finns så klart de som fått besök av Jesus och änglar på riktigt, men de brukar inte försöka tjäna pengar på det. Och besök av det här slaget hör till det absolut ovanliga.


Sammanställning: kännetecken på falska profeter
Nu har vi plockat fram en hel del viktiga kännetecken på de falska profeter som Jesus och Bibeln främst varnar för samt grunderna i alla stora villoläror. Jag skall sammanfatta dessa en gång innan vi tittar på en del exempel på kända falska profeter:

 • Falska profeter förutsäger saker om framtiden som inte faller in.
 • Falska profeter kommer ur Guds församling. De ser ut som kristna personer.
 • De kan agera i Jesu namn.
 • De kan göra tecken och under för att locka med dessa.
 • De kommer att locka och vilseleda Guds folk.
 • De kan utge sig för att vara Jesus, Messias, messiasgestalter eller gud. Det betyder också att de kanske pekar på en särskild smörjelse men som är falsk.
 • De har inte kommit korsets väg och därför hörs inte någon undervisning om detta.
 • De fokuserar på sina kraftgärningar.
 • De är giriga rovlystna vargar som är ute efter anhängare och till syvene och sist pengar.
 • De falska profeterna kanske hänvisar sin undervisning till påstådda möten med Jesus eller änglar. Eller så säger man att man fått sin undervisning som uppenbarelser från Gud.
 • Deras undervisning har ingredienser av "utjämningsteologi " där Jesus degraderas till mänsklig nivå, kanske till en pånyttfödd människa, och där människan upphöjs till gudomlig nivå.


Exempel på rörelser som fört villolärorna vidare
Nu skall vi se på en del varnande exempel där vi hittar dessa kännetecken och "villfarelsens röda tråd". Om vi först tittar lite på några av 1800-talets falska profeter så skall vi se att det inte är helt olikt dagens falska profeter, skillnaden är bara den att i dag stämmer de ofta in på hela listan av kännetecken ovan. Och det är otäckt.

Mormonerna
Som du kanske vet var det en ung man vid namn Josef Smith som startade det som i folkmun kom att kallas Mormonerna. Han kom ur en evangelisk väckelse runt år 1820. Denne Josef Smith predikade att Gud hade varit en vanlig människa men sedan utvecklats till att bli den gud han är idag och att han bor på en annan planet som heter Kolob. På samma sätt skall människan bli gudomlig och komma upp på samma nivå som Gud själv. Josef undervisade också att det finns en mängd olika gudar i universum. Han var intresserad av magi, så han försökte säkert framkalla tecken och under med detta. Var började då alltsammans? Jo, han säger sig fått besök av en ängel som kallade sig Moroni. Denne ande förmedlade läror som mormonerna står för än idag. Vi ser alltså degradering av Gud och upphöjelse av människan. Via änglabesök sade han sig fått ta emot uppenbarelser från Gud. Vi ser undervisning som inte stämmer med Bibelns sanningar, och då måste vi fråga oss vem som kom förklädd i dessa änglakläder?


Jehovas vittnen
Det var Charles Russell som startade Jehovas Vittnen i slutet på 1800-talet. Han kom ur den reformerta kyrkan. Russell sa själv att han fick en rad änglabesök och att han fick ta emot uppenbarelser direkt från Gud. Inom Jehovas vittnen sägs också att de äldste fått ta emot undervisning från änglar. Vad fick de då för undervisning? Jehovas vittnen har en egen översättning av Bibeln. I deras t.ex. Johannesevangelium 1:1 står det:

 • "I begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var en gud "

Observerade du skillnaderna och att det står gud med litet "g "? Alltså att Jesus bara var en gud bland andra gudar. För att få stöd för denna villfarelse så vände sig Jehovas vittnen till ett spiritistiskt medium vid namn Johannes Greber som med hjälp av meddelanden från andevärlden hjälpte till med Jehovas vittnens bibelöversättning. Charles Russell undervisade också att Jesus i himlen var den samme som ärkeängeln Mikael. Han kom sedan till jorden som en vanlig människa. När han uppstod efter sin död så var detta en pånyttfödelse, och den skedde bara andligen. Jesus är hos Jehovas vittnen alltså inget mer än en pånyttfödd människa som inte existerar kroppsligen. Vi ser alltså även här degradering av Jesus. Och då måste vi fråga oss vem det är som kommer förklädd som en ängel när han talar till Jehovas vittnens ledning? Vi skall komma ihåg att Jesus är Gud, och han behöver inte bli född på nytt.


Christian Science/Kristen vetenskap
På 1870-talet startade Mary Baker Eddy den ockulta och gnostiska rörelsen Christian Science. Hon kom ur den reformerta kyrkan. Under en sjukdomstid sade hon sig ha fått ta emot en uppenbarelse från Jesus, vilken ledde fram till denna rörelses bildande. Christian Science undervisar att bara det andliga är det verkliga och att det fysiska och det materiella skall man inte ta intryck från. Sjukdomar t.ex. är bara illusioner som botas med andlig kunskap. Denna typ av villfarelse kallas sedan gammalt "gnosticism", och det var den som den unga kyrkan också fick fajtas mycket hårt med för nästan 2000 år sedan. Jag tar med Mary Baker Eddy här eftersom hennes läror starkt påverkat den amerikanska trosrörelsens störste teolog Essek W Kenyon, som i sin tur Kenneth Hagin (se nedan) tagit det mesta av sin undervisning från. Essek W Kenyon gick nämligen på ett universitet som hade anknytning till Christian Science och han har medgett att deras lära påverkade honom mycket. Kenyon kom så småningom fram till villoläran om att Jesus dog andligen, blev född på nytt, och att vi är helt jämlika med Jesus. Här har du också ett exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan – en bit av "villfarelsens röda tråd", antikrists ande, som löper genom historien.


Moon-kyrkan
Nu skall vi hoppa fram lite till mitten av 1900-talet, och där hittar vi Moon-rörelsen. Den grundades 1954 av koreanen Sun Myung Moon. Han kom ur en metodistväckelse i Korea. Moon säger att Jesus visade sig för honom 1935. Jesus skall då ha sagt att Moon skulle fullgöra det uppdrag som Jesus misslyckades (!) med. Precis som Jehovas vittnen så omfattas även Moon-rörelsen av den falska läran att Jesus blev född på nytt. Moon har också själv utropat sig till messias och hans fru har fått titeln Kristi brud (känner du igen den läran?). Alla troende par i Moon-rörelsen som gifter sig kan också nå upp till messiasstatus. Moon-rörelsens huvudmål är en enda världsreligion där Moon är den store ledaren. Här har du ytterligare ett exempel på degradering av Jesus och upphöjelse av människan – en bit av den röda tråden, antikrists ande, som slingrat sig ytterligare ett stycke fram i historien.Exempel på falska profeter under kristen täckmantel
Inom den del av kristenheten som på svenska kommit att kallas "trosrörelsen" eller "framgångsteologin" finns idag ett stort antal förkunnare som jag genom många års studier, bön och bibelläsning kommit fram till är fullfjädrade falska profeter och villolärare – och riktigt farliga sådana! Det borde egentligen inte vara så svårt att komma fram till detta för alla sanna kristna, men pga att villfarelsen långsamt smugit över oss under täckmanteln att vara den högsta graden av andlighet, så har många av oss förblindats eller blivit rädda för att tänka åt det här hållet. Men jag är idag övertygad om att Gud nu manar sina profeter och väktare att blåsa i basunen och peka på den villfarelse som dessa förkunnare smittat ner snart hela Krist kropp med! Guds profeter har aldrig haft i uppdrag att profetera om framgång och lycka. Guds profeter skall varna för avfall!

Trosrörelsens teologi
Den teologi som trosrörelsen byggt upp – och som all förkunnelse om fullständig hälsa, rikedom och framgång vilar på – är i stort sett den samma för alla förkunnare inom rörelsen. Denna teologi är en mycket allvarlig villfarelse. Kortfattat säger den så här: Adam var i lustgården Guds avbild och jämlik med Gud. Han var Gud manifesterad i köttet. Han var insatt att råda som en gud här på jorden. När Adam syndade överlämnade han makten till satan som nu är denna världens gud och regerar på jorden. Adam begick högförräderi, säger man. Och eftersom Gud hade överlämnat all makt på jorden till Adam, så kan inte Gud ingripa. Gud iscensatte därför en plan för att föra människorna tillbaka till deras gudomliga status, och det sker genom Jesus. Här görs riktigt allvarliga tillägg till Bibelns undervisning, genom vilka människan upphöjs till gud. Precis så som satan vill få oss att sträva (falla). Genom den makt människan tillskrivs via pånyttfödelsen, skall hon genom att tala "trons ord" i auktoritet befalla satan att släppa allt det som sägs tillhöra den pånyttfödda människan. Bön till Gud är inte rätt väg här; det är "andlig krigföring" och att tala i auktoritet som gäller. Detta är alltså den teologi som all annan undervisning inom trosrörelsen grundars sig på. T.ex. att det du "talar ut i tro" kan du få, och att alla Guds löften finns tillgängliga att "plocka ut i tro" här och nu.

Sedan kommer ytterligare allvarliga tillägg till Bibeln när det gäller Jesu försoningsverk. Här säger trosrörelsen att försoningen inte skedde på korset utan i helvetet där Jesus plågades av onda andar i tre dagar och tre nätter. Under den här händelsen förlorade Jesus sin gudomliga ande och blev ett med satans natur. En förkunnare uttrycker det så här, att "Jesus blev genomrutten". När tortyren i helvetet sedan var över, säger man att Jesus blev född på nytt i sin ande. Han blev på så sätt den första människan som gick denna väg och han öppnade så vägen för oss till att bli precis som han. Detta gör att dessa predikanter säger att vi är Kristus eller att vi är gudar. Men samtidigt har man ju faktiskt sagt att Jesus var en vanlig människa som kunde dö andligen och sedan födas på nytt. Den återkommande degraderingen av Jesus. Man våldför sig alltså på Bibelns sanning att Jesus ÄR Gud, att han inte kan dö andligen och därför inte behöver bli född på nytt.

Trosrörelsens förkunnare
Inom trosrörelsen finns ett stort antal förkunnare som stämmer in på vart enda ett av de kännetecken som jag tidigare ställde upp i en lista, och då är det hög tid att stöta i basunen! Inom denna rörelse finns förkunnare som Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Benny Hinn, Roberts Liardon, Charles Capps, Rodney Howard Browne, John Avanzini, Paul Crouch, Morris Cerullo mfl. Alla dessa stämmer in på att:

 • de profeterar om saker som inte faller in.
 • de kommer ur den kristna kyrkan.
 • de agerar i Jesu namn.
 • de gör tecken och under som lockar stora skaror.
 • de lockar framför allt Guds folk till sig (till avfall!).
 • de utger sig för att vara gudar och Kristus.
 • de säger sig ha en alldeles särskild smörjelse.
 • deras förkunnelse fokuserar på kraftgärningar istället för korset.
 • pengar och framgång är det som kanske allra mest är i fokus i deras rörelser.
 • de säger att de antingen mött Jesus eller mött änglar som förmedlat undervisning, eller så har de fått uppenbarelser och profetior med ny undervisning.
 • och slutligen undervisar de en utjämningsteologi där Jesus degraderas till en pånyttfödd människa och där människan upphöjs till gudomlig nivå.

Håller du inte med? Vänta skall du få se! Jag skall börja med att lyfta fram ett antal avslöjande citat från kända och populära förkunnare, så att du får se att dessa undervisar och gör precis på det sätt som är kännetecknande för falska profeter och villolärare. Om du tycker att detta bara är lösryckta citat från "fina" kristna förkunnare, så vill jag göra det klart, att sådana citat inte går att hitta hos Guds sanna tjänare. Det här är grumliga källor som citaten kommer ur! Längre ner finns också avslöjande videoklipp där du kan se på frukten av förkunnelsen.

Kenneth Hagin
Kenneth Hagin anses vara den store "Pappan" till den moderna trosrörelsen, därför kallas han ofta för "Dad Hagin". Hagin lever inte längre, men de flesta av dagens trosförkunnare har någon koppling till honom. Det var t.ex. efter att Ulf Ekman gått på Kenneth Hagins bibelskola i USA som Ekman startade Livets Ord, vars undevisning starkt präglas av både Kennyons och Hagins läror. Jag kommer därför att ge lite extra utrymme för Hagin i denna text.

Kenneth Hagin säger själv att han fått sin undervisning genom direkta möten med Jesus. Trots detta är mycket av undervisningen i hans böcker exakta plagiat ur böcker som Essek W Kenyon skrivit (se avsnittet ovan om Christian Science när det gäller Kenyon). Det finns flera avslöjande bevis för denna plagiering att ta del av. Du kan t.ex. läsa om detta i det engelska dokumentet på http://www.mtio.com/articles/bissar51.htm.

Du skall nu få del av några citat från Hagins undervisning som tydligt visar på de villfarelser som Hagin smittat en stor del av Kristi kropp med.

Hagin om att vi är "såsom Gud", vi är Kristus:

 • "Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi ÄR Kristus."
  Från boken "Word of faith"

 • Vi har blivit satta på Majestätets högra sida. Allt har blivit lagt under våra fötter."
  Från boken "Den troendes auktoritet"

Här upphöjs alltså människan till gudomlig status, vi blir "såsom Gud", och vi blir utlovade en tron på Guds nivå, precis såsom satan lockade med och såsom han själv ville ha det – om du minns bibelorden.

Hagin om att Jesus dog andligen och fick satans natur (JDS-läran, "Jesus died spiritually"):

 • "andlig död betyder mer än att vara skiljd ifrån Gud. Det innebär också att ha satans natur... Jesus smakade döden, den andliga döden.... Man kommer aldrig till insikt om auktoriteten i Jesu Namn förrän man förstår detta faktum: Nere i de lidandes fängelse – nere i själva helvetet – tillfredsställde Jesus rättvisans krav för var och en av oss, eftersom han dog i vårt ställe... under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Jesus att detta bröt hans och Faderns gemenskap fullständigt. Varför behövde Jesus födas? För att bli som vi är; separerad ifrån Gud. Han smakade den andliga döden för varje människa"
  Från boken "The Name of Jesus", 1981

Hagin om att Jesus blev född på nytt:

 • "Jesus var den första personen som någonsin fötts på nytt"
  Från "How Jesus Obtained His Name", Tulsa; Rhema, ljudkassett #44H01

I de två citaten ovan ser du att Hagin skiljer kraftigt på Gud och Jesus. Jesus degraderas till något annat än Gud när Hagin säger att Jesus blev ett med satans natur och att han sedan föddes på nytt. Hagins undervisning är på kollisionskurs med Bibelns undervisning. Jesus är enligt Bibeln ett med Gud, han ÄR Gud. Gud kan inte bli ett med satan, och Gud behöver inte bli född på nytt. Jesus predikade i dödsriket, han var inte fängslad där. Återigen kan vi identifiera antikrists ande som dyker upp i historien, som en röd tråd. Och återigen sker det mitt i Guds församling och i Jesu namn. Är du tillräckligt vaken för att se detta?

Hagin om att vi skall begära det vi vill ha av satan:

 • "För det första – och detta kommer att hjälpa dig – bed inte mer om pengar. Begär vadhelst du behöver. Du skall säga. 'Satan, ta dina händer från mina pengar' för det är Satan som hindrar dem att komma till dig. Begär det du behöver för det finns nere på jorden och Satan har den mesta kontrollen, därför att han är denna världens gud. Säg: 'Satan ta dina händer från mina finanser.' Säg sedan: 'Gå ut tjänsteandar och se till att pengarna förs till mig. Sänd ut tjänsteandarna för att hämta in det du behöver.
  ...änglar, som är goda andar, är också på jorden. Om du säger till dem att de skall se till att pengar kommer till dig, då kommer de att gå och influera människor att göra gott – på samma sätt som de onda andarna influerar människor att göra ont."
  Från Livets Ords Nyhetsbrev, Augusti 1986

Här ser du att vi uppmanas att sluta be till vår Herre och istället börja tilltala satan när vi behöver något. Satan tillskrivs all makt på jorden och att vara gud på jorden. Vem tror du vill ha det på detta sätt? Tänk efter två gånger! Detta är återigen en rent satanisk lära som Hagin kommer med här, serverad via Livets Ords nyhetsbrev! "Jag har fått all makt i himlen och på jorden", sa Jesus! Det är istället Bibelns sanning (Matt 28:18).

Vi uppmanas i Hagins undervisning att säga: "Ta dina händer från mina pengar!" Men som du ser i slutet på citatet så kommer pengarna från vanliga människor som påverkas av tjänsteandarna som man skall skicka ut. Är deras pengar verkligen mina pengar? Är inte det stöld att säga och önska så? "Du skall inte ha begär till din nästas..." står det i ett av budorden. Bibeln uppmanar oss istället att kungöra alla våra önskningar och behov för Gud när vi ber (Fil 4:6).

Hagins "andliga fylla"
Kenneth Hagin har också fört fram något som man kallar "holy drunkness", vilket ungefär betyder "heligt fylleri". Du kan se när Hagin lanserade denna villfarelse i ett av videoklippen i videospelaren längre ner. Den här läran har Hagin hittat på utifrån Apostlagärningarna 2 där det står att några åskådare hånfullt sa om de andedöpta lärjungarna att dom hade druckit sig berusade på sött vin. Och så resonerar dessa amerikanska förkunnare så: att om några nu tyckte att det såg ut som om lärjungarna var berusade, då måste de ha varit det också, fast av Helig Ande(!). Och så raglar de omkring, skakar, hoppar, skriker och krälar på golvet i dessa möten.

Hagins ande förs vidare
Från Kenneth Hagin har läran om "heligt fylleri" gått i arv till en annan trospredikant i USA vid namn Rodney Howard Browne (se nedan). Brown tog sedan med sig denna "smörjelse", som man kallar det, till John Arnott i Toronto Airport Christian Fellowship (se nedan). Där startades sedan det som kom att kallas "Toronto blessing" dvs "Torontovälsignelsen". "Helig fylla" har även tagits till Sverige och Arken bibelskola utav självaste Rodney Howard Browne.


Rodney Howard Browne - Guds bartender?
Rodney Howard Browne är en av Hagins alla lärjungar. Browne är kanske den som allra mest fört fram läran om "heligt fylleri" och dessutom det som kallas för "holy laughter" dvs "heligt gapskratt". Han har t.o.m. kallat sig själv för en "holy ghost bartender", dvs en "helige ande-bartender", som bjuder på gratis drinkar. Det är rena hädelsen som jag hoppas att du förstår. Du kan se hur det vanligen ser ut i Rodneys möten i ett av videoklippen i videospelaren längre ner. När du ser och begrundar det du ser i videoklippet, fundera då noga på var i Bibeln det finns stöd för detta beteende! Var hittar du att den Helige Ande fick människor att falla handlöst, kastas runt på golvet, gapskratta och skrika? Ingenstans! Och om det inte är den Helige Ande som verkar i dessa möten, vilken ande är det då??? Med tanke på de villoläror som dessa förkunnare för fram, så kan det inte vara den Helige Ande! Liknar det inte mest händelsen i Markusevangeliet 9:20 där en ung pojke kastades på golvet av en ond ande?


John Arnott och Torontovälsignelsen
En av de mest bisarra yttringar jag sett av den "smörjelse" som utgått från Kenneth Hagin är det som skedde/sker runt omkring den s.k. Torontoväckelsen som startade i Toronto Airport Christian Fellowship. Här kastas folk runt omkring på golvet, folk skakar och utstönar de mest underliga läten och gapskratt. Man t.o.m. låter och beter sig som olika djur!!! Man ylar som vargar, man skäller och kryper runt på alla fyra som hundar, och man gal som tuppar mitt i offentliga möten och från predikstolen. Man t.o.m. kopplar hundkoppel på dem som kryper omkring som hundar bara för att få folk att skratta ännu mer. Tror du mig inte så titta på videoklippet i videospelaren längre ner.

Vill den Helige Ande att vi i Jesus namn kryper omkring på golvet som hundar i koppel eller gal som tuppar i predikstolen? Skulle inte människan råda över djuren och tjäna Gud med värdighet och med Andens frukter synliga för vinna våra medmänniskor? Andens gåvor som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Galaterbrevet 5:22)! Är det Andens frukter som du ser i videoklippet?


Kenneth Copeland
Kenneth Copeland är en av de främsta ledarna för den amerikanska trosrörelsen i dag. Han är en direkt lärjunge till Kenneth Hagin. Nedan följer ett antal kända citat.

 • "Adam var inte underordnad Gud. Orsaken till att Gud skapade Adam var hans önskan att reproducera sig själv. I Edens lustgård gjorde han det. Adam var så lik Gud som det går att bli. På precis samma sätt som Jesus då han kom till jorden sa Adam: "Om du har sett mig, har du sett Fadern". Adam i Edens lustgård var Gud manifesterad i köttet..."
  Från "Following the Faith of Abraham I", Kenneth Copeland, 1989, ljudband #01-3001

 • "Du har inte en gud inom dig, du ÄR en. Du måste inse att du inte är andligt schizofren - hälften Gud och hälften satan – du är helt och hållet gud."
  "The Force of Love" ljudband, Kenneth Copeland, 1987

Kenneth Copelands fru Gloria Copeland skriver så här i en bok:

 • "Efter att Jesus blev gjord till synd blev Han tvungen att födas på nytt. Alltså är Jesus en pånyttfödd man."
  Från Gloria Copelands bok "Gods Will"

Kenneth Copeland har dessutom sagt – precis som mormonerna – att Gud bor på en annan planet och att jorden är en liten kopia av den planeten (!). På samma sätt är vi kopior av Gud, enligt Copeland.
Från "Following the Faith of Abraham I", Kenneth Copeland, 1989, ljudband #01-3001
Alltså den återkommande upphöjelsen av människan till gudomlig nivå.

I det videoklippet i videospelaren längre ner kan du höra och se Kenneth Copeland säga att Jesus är en människa som blivit pånyttfödd från synd, sjukdom och demoner (!). Men det står inget i Bibeln som stödjer denna undervisning. Kom ihåg det, att Jesus ÄR Gud, Han kan inte bli ett med synd och demoner, och Han behöver inte bli född på nytt! Och människan kan inte bli "såsom Gud". Vi ser i Copelands undervisning samma lögner som satan förmedlade till Adam och Eva i lustgården.


Benny Hinn
Benny Hinn är idag den helandeförkunnare inom trosrörelsen som kanske drar mest folk till sina möten. Hela fotbollsarenor fylls. Han är en direkt lärjunge till Kenneth Hagin. Nedan följer ett antal kända citat:

 • "Jag ÄR en liten messias som vandrar på jorden."
  Från "Praise-a-Thon" program on TBN 6 November 1990

 • "Säg inte till mig att du har Jesus. Du ÄR allt det som Jesus var, är och skall bli."
  Från "Our Position in Christ #2--The Word Made Flesh" [Orlando, FL: Orlando Christian Center, 1991], ljudband #A031190-2

 • "Ibland önskar jag att Gud skulle ge mig ett helige ande-maskingevär så att jag kunde skjuta huvudet av er."
  Detta sa Benny Hinn live i TV-kanalen TBN som ett hot direkt riktat till sina kritiker. Titta på videoklippet "Kritiker hotas och varnas" i videospelaren längre ner om du inte skulle tro mig.

Du ser den återkommande upphöjelsen av människan till gudomlig natur, precis det som satan lockade med i Edens lustgård "ni blir såsom Gud". Dessutom ser du en aggressivitet mot alla kritiker som inte på något sätt andas Jesu sinnelag.

Den smörjelse som Benny Hinn säger sig ha, säger han att han fick genom att besöka Kathryn Kuhlmans grav, hon som alltså var en av USA:s mest kända helandeförkunnare. Den Bibliska vägen att bli smörjd i Helige Ande och få del av hans gåvor är inte att besöka gravar, det kan du vara säker på. Det är andra sammanslutningar som brukar syssla med sådant!

Via länken nedan kan du lyssna på flera av Benny Hinns uttalanden. Han uttalar där flera falska profetior som aldrig inträffat. Han har sagt att Castro skulle dö under 90-talet med åtföljande väckelse på Cuba, att Gud skulle utrota alla homosexuella i USA någon gång mellan 1994-95. Där finns hotelser mot de som kritiserar Benny Hinn så att deras barn skall drabbas. Och så säger han att Jesus skall framträda i fysiskt i sina möten. Lyssna på detta via http://media.bibelfokus.se/audio/benny_hinn.mp3 .

Du bör också titta på ytterligare ett videoklipp med Benny Hinn och fundera över om det är den Helige Ande som verkar hans massmöten. Känner du igen den Helige Ande och syftet med den Helige Ande från din Bibel? Hittar du över huvudtaget något av den här typen av företeelser i din Bibel? Är korset och omvändelsen i centrum? Titta på videoklippet i videospelaren längre ner.


Morris Cerullo
Också en känd förkunnare inom trosrörelsen i USA. Ett citat räcker:

 • "När jag står här, broder, så är det inte Morris Cerullo du ser, det är Gud du ser, det är Jesus du tittar på."
  Från "The End Time Manifestation of the Sons of God," Morris Cerullo World Evangelism ljudband 1

Det här är att tala stora ord och att rekommendera sig själv vill jag lova.


Avslöjande och skrämmande videoklipp

Titta gärna på videoklippen nedan och fundera över ifall du känner igen Bibelns Helige Ande i klippen. Var det så här som lärjungarna och Jesus uppträdde? Hittar du överhuvutaget något stöd i Bibeln för detta beteende? Var inte avsikten med den Helige Ande att vi skulle få kraft att gå ut i världen och vittna om honom (enligt Apostlagärningarna 1:6-8)? Är inte Andens gåvor kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning? Var finns talet om korset, om förkrosselse och omvändelse? Om det inte är den Helige Andes verk som vi ser i videoklippen, vilken ande är det då??? Fundera över det!

 1. Benny Hinn
 2. Kenneth Copeland
 3. Kenneth Hagin
 4. Rodney Howard Browne
 5. "Toronto blessing"
 6. Samma yttringar som i ockulta rörelser
 7. Kritiker hotas och varnas

Hur kan det gå så snett?
Hur kan det då gå så snett som vi ser i dessa videoklipp? Jo, det är nog på det sättet, att avviker vi från sanningen, är vi inte noga med sanningen, så kommer Gud att låta villfarelser få makt över oss. Det ser vi ett exempel på i 2:a Tessalonikerbrevet, 2:9-12 i NT. Villfarelse leder till allt större villfarelse om man inte omvänder sig.

 • "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten."

I fallet med förkunnarna i exemplen ovan och många fler i deras krets, så har de i något skede börjat att avvika från Bibelns sanningar. De har inte prioriterat sanningen. De har inte tagit till sig och ödmjukat sig under bröders förmaningar och tillrättavisning. De har valt att fortsätta på osanningens och orättfärdighetens väg. Och utefter den vägen har Gud låtit allt grövre villfarelser komma över dem. Och nu är de så långt ifrån sanningen att man ser yttringar som mer och mer liknar yttringarna i de ockulta rörelserna. När det gått så här långt kan vi tyvärr inte längre se dem som bröder i tron. De tillhör inte längre Kristi kropp, för den Helige Ande kan inte dela rum med "onda andars läror". De tjänar nu det syfte som det står om i 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2, att avfall och laglöshet bereder vägen för den laglöse – antikrist!


Dra ut från dem!
Om det nu är så att du gillar någon av de förkunnare som jag tagit upp ovan, så är det dags att du vaknar upp och ser hur riktigt allvarligt det här är. Det här är vår tids stora avfall och en förberedelse till det stora avfall som skall komma i ändens tid. Är det då förståndigt att dricka ur dessa grumlade källor? Vill du fortsätta att följa dem som Gud låtit villfarelser få makt över? Det som jag presenterat för dig här är ju bara ett litet skummande på ytan. Det finns så oerhört mycket mer avslöjande information i form av ljud- och videoklipp och citat från böcker och predikningar att ta fram! Saker är inte rätt bara för att du gillar det. Sammanhang är inte rätt ute bara för att de lockar till skratt. Nej, sök dig till källor med klart vatten! Håll dig till förkunnare som håller sig till Bibelns hela budskap och som är noga med sanningen. Dra ut ifrån dessa falska profeter!Exemplet Knutby
Nu kanske du undrar varför jag tagit så många exempel ifrån USA. Och det beror på att dessa falska profeter har påverkat kristenheten i vårt land oerhört mycket. Jesus har sagt att vi skall se på frukten för att avslöja dem. Jag skall därför ta ett exempel ifrån Sverige där vi skall se på just frukten, och då skall vi titta på vad som hände i Knutby. Församlingen i Knutby är nämligen barn av vår tids avfall. Knutby är också ett varningsskott i vårt land.

Så här har jag kunnat läsa mig till att det hela utvecklades. 1985 blev Kim Wincent anställd som föreståndare för en liten utdöende pingstförsamling i Knutby. Under en studietid på Livets Ord mellan 1987-88 blev Kim Wincent väl insatt i och indoktrinerad av lärorna från bl.a. Kenneth Hagin och Essek Kenyon, den amerikanska trosrörelsens två största teologer. Jag tror att man med fog kan säga att detta gjorde honom andligen blind, och det ledde till att han 1993 anställde den auktoritära Åsa Waldau som pastor. Hon tog sedan snabbt över ledarskapet.

Därefter lockades Helge Fossmo till församlingen som också blev pastor. Med sig i bagaget hade Helge samma förödande teologi som Kim Wincent tagit in. Tittar man på Helge Fossmos privata hemsidor på Internet från slutet av 90-talet (som går att leta upp i det s.k. http://web.archive.org/) så hade han där länkar till flera av de amerikanska förkunnarna som jag nyss nämnde. Du kan se det här. Helge Fossmos teologiska läggning kan vi då vara rätt så säkra på. I den här miljön fick Åsa Waldau vad hon sa var en profetia om att hon var "Kristi brud" (samma villfarelse som i Moon-rörelsen alltså) och som är offentligt publicerad och har namnet "Tirsa-profetian". Du kan se ett utdrag ur den här och här. Den har stora inslag av erotik där Jesus säger att han vill komma och ha samlag med Åsa. Detta är "utjämningsteologi" där Jesus degraderas och smutskastas och skillnaden mellan Jesus och oss människor raderas ut. Öppnar man sig för antikrists ande kan vad som helst hända, och det gjorde det också.

Vad blev då frukten i Knutby? Andens frukt är: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning (Galaterbrevet 5:22 i NT). Frukten i Knutby blev att två personer sköts ihjäl, en blev skottskadad, en sitter på livstid i fängelse, en fick psykvård, andra medlemmar är åtalade för misshandel, äktenskap sprack, barn blev föräldralösa och många, många personers uppriktiga tro på Jesus smulades sönder genom andligt haveri och utbrändhet. Men Åsa Waldau fick vara med i TV, uppmärksammades för sin bok, gav konserter, och leder väl fortfarande samma församling! Personligen tror jag inte att händelserna i Knutby enbart beror på olika personers dåliga moral. Händelserna är frukten av församlingens djävulska teologi. Den följde samma röda tråd som återfinns i de flesta villoläror. Alla i ledarskapet i Knutby-församlingen kanske inte har ett juridiskt ansvar för vad som hände, men de har alla ett andligt ansvar.

Här kan du läsa en mycket intressant (profan) artikelserie om händelserna i Knutby, ur ett kriminalperspektiv:
http://www.magasinetparagraf.se/knutby

Känner du till kristna äktenskap som kraschat, brinnande kristna som slocknat, lysande kristna talanger som gått in i mörker osv, så kan orsaken till detta vara att de tagit in liknande förödande teologi. Att upptäcka detta och avsäga sig hela denna teologi kan leda dessa människor tillbaka till befrielse och en trons vila.Frimurarna
I exemplen som vi har gått igenom hör vi att det finns en röd tråd av villfarelse som förenar alla villoläror i deras grundsatser. Jag skall nämna ett sammanhang där denna röda tråd funnits med i hundratals år, och det är i frimureriet. Betänker man deras långa historia och inflytande i världen så är det här mycket intressant. Frimurarna är en ockult rörelse där man i de högsta graderna i USA får lära sig att Guds namn är Lucifer. Men detta är inget som man skyltar med varken till allmänhet eller till bröderna i de lägre graderna. Frimurarna står för en utradering av gränserna mellan alla olika religioner. Hos frimurarna är berättelsen om Jesus bara en i mängden av många olika sedelärande berättelser. Man lär ut att människan kan uppnå frälsning och till sist en gudomlig nivå genom ett gradbaserat lärosystem där riter och symboler är centrala. Man brukar kalla denna typ av läror för "esoteriska": hemliga, endast för de invigda. Jag tror jag vågar säga att frimureriet är en av de starkaste krafterna när det gäller att korrumpera den kristna tron idag. I de citat som kommer nu kan du förstå varför jag säger detta och att det inte är taget ur luften.

En av de högsta och mest inflytelserika frimurarna i USA någonsin hette Albert Pike. Vi skall läsa ett citat från honom. Citatet tycks dock härstamma från ett brev skrivet av Albert Pike. Det kan du läsa om via denna sida (engelsk sida). Första gången jag stötte på detta citat var någon gång på 80-talet då jag läste Kjell Sjöbergs bok Låt varna er, som avslöjar mycket om bl.a. frimurarna. Där anger han som källa för Albert Pikes citat boken Fourth Reich of the Rich, sid 70-71 av Des Griffin. Citatet från Albert Pikes som jag här talar om är detta:

 • "Till er, suveräna generalinspektörer, säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32, 31 och 30 graden: frimurarnas religion skall hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran. Om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud, de vars gärningar bevisar hans grymhet, svek och hat mot människan, barbari och avsky för vetenskap, varför skulle då Adonai och hans präster förtala honom? Ja, Lucifer är gud. "

Den här Albert Pike, som var något av en påve för frimurarna i slutet på 1800-talet, var helt besatt av tanken på en enad värld under en världsregering och en världsreligion. Och för att uppnå detta mål skissade han på en plan där omstörtning av samhälle och moral och ett korrumperande av den kristna tron skulle vara delmål, och medlen för detta skulle vara terrorism, anarki, ateism m.m. Detta skulle öppna folken för något som frimurarna bar med sig som en hemlighet, och det var "den rena läran om Lucifer ". Många personer ser såna här uppgifter enbart som naiva konspirationssvärmerier, men vi ser trots allt att världen går åt det här hållet, och det gör kanske dessa saker mer och mer intressanta.

Läser man i boken "Frimurarna - deras historia, syften och filosofi",  som är en annan bok skriven för frimurare av frimuraren J F Newton, så får man en rätt så bra helhetsbild över frimureriets ande. Här kan man läsa att berättelsen om guden Osiris död och uppståndelse i det gamla Egyptens religion stått som förebild till berättelsen om Jesus. Frimurarna sätter dessa gamla myter, som man kallar det Osiriska passionsspelet, högre än någon annan religiös berättelse. Ur dessa myter härstammar frimureriets sedelärande religion, deras ritualer och symboler, enligt författaren. Han säger också att frimureriet vill samla alla folk och religioner runt ett altare för dyrkan av dessa gamla läror.

Ytterst sett är det Babels torns återuppbyggande som frimurarna murar på. Bakom byggandet av Babels torn stod antikrists ande, samma ande som i ändens tid ännu en gång vill ena väldens alla folk i en enda religion där Bibelns Gud lämnas utanför. En stat för människornas självförgudning och självfrälsning där satan sätter sig själv på tronen. Lyssna till det här citatet från Newtons bok så hör du detta:

 • "Frimureriets ande! Ja, när denna ande härskar över jorden, som den säkerligen tillslut kommer att göra, då kommer... lagen vara en välsignelse... och bönens tempel ett hus för en enda enkel tro."

Vidare säger J F Newton att:

 • "Frimureriet är något mer än en tradition, mer än ett samfund, det utgör en form av gudomligt liv på jorden. Här i ligger frimureriets stora hemlighet, att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv. Människans själ är större än alla böcker och djupare än alla dogmer. "

Detta var alltså ett citat ur en bok skriven för frimurare. Och du hör så klart degraderingen av Jesus och människans självförgudning, ormens urgamla lögner, den röda tråden genom alla villoläror.

Frimurarnas infiltrering bland kända förkunnare
Kan då frimureriet ha haft något finger med i spelet när det gäller villoläror? Det verkar ju nästan som om det skulle vara deras strategi att väva in "villfarelsens röda tråd", antikrists ande, i alla sammanhang som de kan infiltrera. Då skall du läsa noga nu: Mormonernas grundare Joseph Smith var frimurare. Jehovas vittnens grundare Charles Russel var frimurare. Christian Science grundare, Mary Eddy Baker, var inte själv frimurare eftersom kvinnor är uteslutna, men hon var gift med en frimurare, och hennes undervisning är väldigt influerad av frimureriet. Detta syns även på att hon använde deras symboler på sina böcker. Norman Vincent Peale, en av USA:s mest kända pastorer och han som lanserade den New Age-liknande villoläran om positivt tänkande på 50-talet, var en frimurare av högsta grad, 33:e graden. Hans undervisning har på många sätt påverkat dagens trosundervisning. Allt detta är bekräftat. Sedan misstänks även Sun Myung Moon, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Tim LaHaye och flera andra kända predikanter i USA vara frimurare. Det finns starka tecken på det. Men det är ännu inte bekräftat. Men vi ser att det finns en gemensam röd tråd, samma esoteriska lära, samma utjämningsteologi, som dyker upp i alla dessa sammanhang. Bibeln kallar detta för antikrists ande. Visst är det både anmärkningsvärt och otäckt? Och visst måste man reagera?

Då skall du också få veta att runt flera hundra präster och ett antal f.d. biskopar i Sverige är frimurare, bl.a. biskop emeritus Martin Lönnebo i Linköping, han som introducerat den s.k. "frälsarkransen". Detta kanske är en förklaring till varför stora delar av Svenska kyrkans ledning tappat respekten för Guds ord, Bibeln, och en förklaring till varför det införts så mycket underliga saker i kyrkans gudstjänster etc. som inte har något stöd i Bibeln.Avslutning
I Sverige har vi ett väldigt fint väckelsearv från inte minst 1800-talets slut. I det arvet finns ett rent budskap som innebär både frälsning, frihet, ande och kraft och dessutom solidaritet med lidande människor. Många väckelsekristna i Sveriges historia har offrat sitt bekväma liv och gått ut (i enlighet med Jesu missionsbefallning) som missionärer och evangelister. Men tyvärr har vi drabbats av en kristen välfärdssjukdom där vi i trolöshet mot sanningen importerat främmande eld, inte minst från USA, och det har gjort oss både vilsna, kraftlösa och mindre solidariska med de lidande. Så vad jag skulle vilja se är en rening från allt sådant som befläckar tron i Sverige. DÅ, och först då, tror jag att vi kan få se en äkta väckelse bryta fram igen, där det är den Helige Ande som står bakom tecken och under och ingen annan, och där vår nästas välmående går före vårt egna överflöd.

Och till sist, ja, det finns gott om falska profeter och rörelser med villoläror i Sverige också. Men med denna undervisning i ryggen är min förhoppning att du kan se dem tydligt på egen hand under den Heliges Andes ledning.Liten vägledning till befrielse, rening, överlåtelse och ny gemenskap med Herren

Om du har tagit in endast något litet från de bord som dukats upp av de rörelser eller av de förkunnare som jag tagit upp i detta bibelstudium, så är det inte otroligt att du upplever bundenhet och ofrid, kanske du känner dig villrådig, kraftlös och längtande efter att komma närmare Jesus utan att nå fram. Kanske det även är så att andra människor upplever dig som ansträngande. Om du skall komma in i en sund kristen tro, in i trons vila, och in i ett gott och avspänt förhållande till vår Gud, så kan du inte behålla en enda liten smula från dessa villolärares smörgåsbord. Du måste lämna allt och avsäga dig allt som du tagit in därifrån.

Gör så här (ta god tid på dig, sitt i avskildhet, och tala fritt och öppet med din Skapare):

 • Kom först ihåg att Jesus älskar dig vad du än har gjort! Han lät sig spikas på ett kors just för att du skulle kunna få förlåtelse för det värsta tänkbara! Tacka för det!
 • Avsäg dig i Jesus namn allt som du lärt och tagit in av falsk undervisning och beteenden.
 • Kasta bort all litteratur, ljud- och videoband etc som har med dessa villoläror att göra.
 • Avsäg dig all gemenskap med och beundran för människor som lett dig vilse.
 • Plocka aldrig igen upp något - om endast en smula - från dessa villolärares smörgåsbord. Tillskriv dem inte något av din andliga utveckling. Gud använder sig inte av falska profeter. Han delar inte utrymme med onda andars läror. Han vill inte att vi dricker ur grumlade källor. Och Gud vill inte heller dela äran med falska profeter. Be Jesus att få börja om från noll.
 • Be Jesus om förlåtelse för att du lyssnat till villoläror och inte älskat sanningen i allt.
 • Be Jesus om förlåtelse om du försvarat och spridit vidare dessa läror till andra människor. Om du upplever det rätt så be även dessa människor om förlåtelse.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar dig från all orenhet, all skuld och all synd.
 • Tacka Jesus för att hans blod renar och skyddar från alla onda andemakter.
 • Bekänn Jesus som din Frälsare, Herre och Gud.
 • Överlåt hela ditt liv till Jesus där han får fritt utrymme att vara din Herre och Gud.
 • Be att Jesus fyller dig med sin Helige Ande till vägledning och beskydd.
 • Be Jesus att han via den Helige Ande vägleder dig in i hela sanningen.
 • Be om att hela din varelse får leva i Guds helgelse (och den tar hela livet!).
 • Sluta att läsa kristna böcker och läs istället Bibeln tills du är riktigt, riktigt djupt rotad i Guds Ord. Du skall vara "marinerad" av Guds Ord så att du lätt genomskådar villoläror och andra avsteg från Bibelns undervisning.
 • Sök dig så småningom till gemenskap med sunda kristna syskon.
 • Tacka Jesus för att du nu får komma in i trons vila och ett gott förhållande till honom.
 • Tacka för barnaskapet hos Gud!

Jesus älskar dig!

/Lennart