Innehållsbeskrivning för ljudinspelningar i BibelFokus.se

Där inget annat anges är det Lennart Jareteg som talar

Alla filer är i mp3-format


akta_vackelse.mp3 (44 minuter)
Äkta väckelse – Radioprogram från 080704. I det här programmet resonerar vi om vad som är en äkta, sann och Biblisk väckelse, och vad som inte är det. Detta för att vi lättare skall kunna bedöma vilka skeenden som är falska och vilka som är sanna. (textversionen som ligger på https://bibelfokus.se/akta_vackelse innehåller mer material än denna ljudfil)

benny_hinn.mp3 (2 minuter)
Benny Hinns falska profetior – Här hör du själv en del av alla de falska profetior som Benny Hinn uttalat. Han har sagt att Castro skulle dö under 90-talet med åtföljande väckelse på Cuba, att Gud skulle utrota alla homosexuella i USA någon gång mellan 1994-95. Där finns hotelser mot de som kritiserar Benny Hinn så att deras barn skall drabbas. Och så säger han att Jesus skall framträda i fysiskt i sina möten.

carina_hult_ut_ur_New_age_till_Jesus.mp3 (31 minuter)
I den här inspelningen berättar Carina Hult om hur hon efter många år inom New age bara mådde allt sämre. Trots alla metoder och övningar, trots all andlig vägledning, trots alla resor till Indien och alla spenderade pengar så skruvades livet allt djupare ner i den mörka djupa dyn. Till slut fick hon tag om Jesus Kristus som lyfte henne upp ur dyn och satte hennes fötter på en fast klippa. Idag är Carinas liv fyllt med en frid som hon aldrig hittade inom New age. Hon arbetar nu som pastor och själavårdare.

darwin.mp3 (46 minuter)
Radiointervju med Vesa Annala från 050527 – Vesa Annala är teolog, pastor, författare och föredragshållare. Vesa är mycket kunnig inom områden som Biblisk arkeologi, evolution kontra skapelsetro. Intervjun handlar bl.a. om Charles Darwin, Darwins teser i relation till Bibelns texter och till vetenskapliga fakta, samt evolutionslärans pågående kollaps.

EFS_060924.mp3 (46 minuter)
Predikan i EFS-kyrkan i Alingsås 060924 – Tema: ”Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - festen är snart slut”. Evolutionen har aldrig kunnat bevisas. Sannolikhetsberäkningar visar - redan på enkel nivå - att det inte existerar någon som helst sannolikhet för att en evolution skulle kunna ha ägt rum. Mer och mer forskning talar mot att evolutionen skulle vara ett faktum. Fler och fler framstående forskare lämnar därför evolutionstron till förmån för tro på intelligent design. Festen är nog snart slut!

ekumenik1.mp3 – ekumenik5.mp3 (42 + 51 + 54 + 42 + 48 minuter)
Ett Bibliskt förhållningssätt till kristen enhet och ekumenik, del 1 - 5  - Radioprogram från 070921, 071019, 071116, 071214 och 080111. Avsikten med den här programserien är att visa på att kristen enhet främst inte är av yttre organisatorisk, strategisk art, utan är en Andens enhet som föds fram ur ett pånyttfött liv på biblisk grund bland Jesu sanna lärjungar. Jag vill också peka på vilken bibelsyn och vilka trossatser som sann kristen enhet vilar på. Kristenheten tappar mer och mer bort hörnstenarna för en frälsande kristen tro, och då måste vi komma tillbaka till den urkristna frälsande tro som en gång definierade våra mycket gamla trosbekännelser. Jag lyfter i den här programserien fram flera skrämmande exempel på hur arbetet med ekumenik går mot allt större avfall bort från den sanna kristna tron, fram mot ett nytt Babels torn. Tron korrumperas och liberaliseras. Den uppblandas med mystik och ren ockultism. När vi kryper ner på knä, i ödmjukhet och omvändelse inför Kristi kors, så uppstår en Andens enhet. Men om vi söker oss till de hemliga rummen eller in i vårt inre i ett sökande efter gudomlighet, då uppstår en antikristlig enhet, som är av samma natur som Babels torn. Jag visar på vad som är Guds vaccination mot oönskad enhet och Antikrists ande. Del 1 har underrubriken "Vem är Jesus Kristus?", del 2 "Bibelns auktoritet, del 3 "Avfallets ekumenik", del 4 "Dialog eller förkunnelse?" samt "Barnaskapet hos Gud", del 5 "Vaccinationen mot Antikrists ande".

evolution.mp3 (53 minuter)
Utvecklingslärans förödande konsekvenser – Radioprogram från 060922. Utvecklingsläran har helt klart en del i skulden till folkmord, förföljelse av urbefolkning och oliktänkande, till tvångssterilisering av människor som inte platsar in i evolutionsträdet, till att ungdomar känner att livet är meningslöst och därför begår självmord, till moraliskt förfall och egoism, och mycket annat elände i vårt samhälle och i hela vår värld. Och ändå är den inget mer än en tom och obevisad hypotes. I det här programmet vill jag att vi kristna får upp ögonen för vilka förfärliga konsekvenser utvecklingsläran fört med sig genom historien och fortsätter att göra än i dag.

evy_juneswed_newage.mp3 (47 minuter)
Evy Juneswed föreläser om mystik, nyandlighet och New age – Evy har spännande erfarenheter från sina år som missionär i Afrika. Där kom hon ofta i kontakt med ockultism och mörka krafter. Detta gör att hon bättre än många andra har en klarsyn över dessa frågor även i vårt samhälle. I denna föreläsning berättar Evy om nyandlighetens intrång i samhälle och kyrka. Hon talar om New age, Qigong, meditation, Yoga, mystik och den s.k. Frälsarkransen. Föreläsningen är hämtad från den konferens som "Nätverket för information om nyandlighet och mystik" höll i Örebro den 26 april 2008.

falskaprofeter1_1.mp3 - falskaprofeter2_4.mp3 (18 + 20 + 12 + 14 + 18 + 16 minuter)           
Falska profeter och villoläror del 1 & 2 – Radioprogram från 051111 och 051209 "Det stora avfallet" i ändens tid är ett bortglömt tidstecken. Vi leds vilse av läror om stora väckelser i ändens tid och om att vi skall bli uppryckta till Jesus före antikrists tid. Vi leds vilse av läror om vår egen framgång och självförgudning. Jesus degraderas och människan upphöjs till gudomlig nivå. Om villolärornas röda tråd genom frimureri, sekter och avfallna kristna rörelser. Vad är kännetecknen på falska profeter och villoläror? Hur infiltreras Guds församling? Flera varnande exempel från trosrörelsen m.m. (textversionen av del 2 som ligger på https://bibelfokus.se/falskaprofeter innehåller mer material än denna ljudfil)

forforelser1.mp3 och forforelser2.mp3 (1 tim 4 min + 1 tim 2 min)
Det Stora Avfallet: "Förförelser måste komma!" Är vi bredda? Eller är vi redan förförda? – Detta är ljudet ifrån DVD:n om det stora avfallet. Avsikten med detta bibelstudium är att visa på det stora Avfall som Bibeln talar om för den yttersta tiden. Det handlar om ett avfall från den sanna bibliska, kristna tron. Många lever i en obiblisk tro att det skall bli en stor väckelse och skörd i den yttersta tiden, trots att Bibeln mycket tydligt visar på det motsatta. Om det nu skall bli ett stort avfall och vi lever i den tid då detta avfall pågår, då är det oerhört viktigt att vi förstår vad avfall är, genom vilka det kommer och på vilket sätt det kommer. Under bibelstudiets gång blir det allt mer klart att det stora Avfallet redan kommit över oss. Bibelstudiet pekar också på den gemensamma grund på vilken de står som i den yttersta tiden strävar efter en global enhet och ekumenik - avfallets ekumenik. Bibelstudiet är uppdelat i två delar. OBSERVERA att du bör se videoversionen av detta Bibelstudium eftersom det innehåller mycket starka och talande videoklipp jämte en mängd bilder och citat. Du finner det via https://bibelfokus.se/avfallet . Till detta Bibelstudium hör Predikan i Alingsås Pingstkyrka 080406 som du finner längre ner.

forsamling1.mp3 och forsamling2.mp3 (40 + 38 minuter)
Församling på villovägar del 1 & 2 – Radioprogram från 050304 samt 050401. Hur är det tänkt att det kristna livet skall levas? Vad står i vägen för väckelse? Hur levde de första kristna? Vad undervisade Paulus?

Frank_Mangs_Hogst_Personligt (mapp)
Inpelningar från den berömda TV-programmen där Frank Mangs svarade på tittarnas frågor.
Mangs_1.mp3 (56 minuter)
Mangs_2.mp3 (36 minuter)
Mangs_3.mp3 (36 minuter)
Mangs_4.mp3 (56 minuter)
Mangs_4.mp3 (37 minuter)

Frank_Mangs_Kristus_lever_i_mig.mp3 (12 minuter)
Frank_Mangs_synd_o_forlatelse.mp3 (8 minuter)
Budskap från Frank Mangs, kanske Nordens största förkunnare genom alla tider!

helig_ande.mp3 (46 minuter)
Varför Helig Ande? - Radioprogram från 061020. Vem är den Helige Ande och vad vill Gud ge oss genom honom? I det här programmet försöker jag att i sju punkter svara på dessa frågor. Den sjunde punkten handlar om andedopet och behandlas lite extra djupt ut ifrån en lite ovanligare men mycket viktig infallsvinkel.

HulanDanner.mp3 (39 minuter)
"From Crime to Christ" - Radiointervju med Hulan Danner från 050506 – Hulan levde tidigare ett liv som kriminell i USA. I fängelset fick han möta Jesus. Detta förändrade hans liv fullständigt. Hulan har bl.a. verkat som gatupredikant i Göteborg. Hör hans livsberättelse i denna intervju. Hulans berättelse "From Crime to Christ" finns också i bokformat. Du kan hämta hem den i PDF-format via https://media.bibelfokus.se/docs/From_Crime_to_Christ.pdf.

inte_kristen.mp3 (42 minuter)
Till dig som ännu inte är kristen - Radioprogram från 060602. Det här programmet får du en del svar på frågorna: Vad är det att vara kristen? Vad är inte kristen tro? Varför måste du absolut bli kristen och hur blir du det? Vad har du för nytta och glädje i vardagen av att vara kristen? Dessutom innehåller programmet tre intervjuer med personer som berättar om vad den kristna tron ger/gett dem.

israel_judarna_1.mp3 - israel_judarna_3.mp3 (45 + 44 + 43 minuter)
Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket, del 1 - 3 – Radioprogram från 070309, 070406 och 070504. En serie i tre avsnitt om vad Bibeln säger om judarna som Guds förbundsfolk, Israel som judarnas nation och Jesus som judarnas konung. Programmen handlar dessutom mycket om den yttersta tiden, Antikrist och vår beredskap inför det som skall komma över oss inom kort.

joels_profetia_och_latter_rain.mp3 (1 tim 9 min)
Om Latter rain-rörelsens falska teologi om en enorm väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden, och om hur vi skall tolka Joels profetia i Gamla testamentet istället.

kristensresa.mp3 (32 minuter)
En kristens resa - Radioprogram från 041029. Om mitt (Lennarts) liv, från hedning till kristen och om de olika "stationer" vi som kristna kommer att passera på vår vandring.

Mangs_predikan.mp3 (28 minuter)
Religiös eller pånyttfödd – I denna predikan riktar sig Frank Mangs med både ett starkt engagemang och ett varmt hjärta till den som avfallit från tron.

Musik (mapp)
Lite av familjen Jaretegs musik

new_age.mp3 - new_age2.mp3 (57 + 59 minuter)
Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till det nyandliga smörgåsbordet New age, del 1 & 2 - Radioprogram från 061117 och 061215. Vad är New age för något, var kommer det från, vad är dess teologi och vad är dess mål? På vilket sätt blev Adolf Hitler påverkad av samma läror som finns i dagens New age? Vilken betydelse har Lucifer inom New age? Varför är det farligt att pyssla med sådant som akupunktur, astrologi, homeopati, meditation och Yoga, positivt tänkande och visualisering samt Feng Shui? Det är frågor som besvaras i dessa två program. (textversionen av del 2 som ligger på https://bibelfokus.se/new_age innehåller mer material än denna ljudfil)

okenvandring.mp3 (41 minuter)
Den nödvändiga ökenvandringen – Radioprogram från 051014. 2:a Moseboken är utgångspunkten. Den enormt starka bibelberättelsen om Guds folks vandring från slaveriet i Egypten, genom Röda havet, ut i öknen i 40 år och sedan intåget i Kanaans land var starka och verkliga händelser som också står som exempel för vår kristna vandring i denna tid. Berättelserna visar att vi som kristna också har en nödvändig ökenvandring att göra för att bli renade, helgade och klara för både tjänst här på jorden och för himmelskt medborgarskap. Vandringen går sällan genom välsignelser som staplas på hög. För att helgas och renas tvingas vi istället ofta igenom umbäranden och nöd, men Gud går med hela vägen. Genom prövningar blottläggs ofta dolda brister våra liv. I berättelsen om Guds folks ökenvandring finns också starka varningar till oss när det gäller bl.a. andligt högmod och falsk religiositet.

predikan_080406.mp3 (28 minuter)
Predikan i Alingsås Pingstkyrka 080406 – Tema: ” Vem är Jesus, vad är jag?”. Denna predikan tar upp vem Jesus är och vad vi människor är i relation till honom. Det jag vill visa på är Bibelns syn på två saker: Dels att vi människor bara är människor och att vi aldrig kan bli eller kommer att bli något annat än människor. Och att det är en stor skillnad på en människa och Gud. Det andra jag vill visa på är att Jesus är Gud. Han är ett med Herren Gud i Gamla Testamentet. Han är hela Bibelns Gud. Han är både Skaparen och den som ledde Mose i öknen. Dessa två sanningar är oerhört viktiga att ha med sig som kristen för att stå pall mot många av de villfarelser och villoläror som ständigt attackerar den sanna kristna tron.

sanningen1.mp3 och sanningen2.mp3 (45 + 35 minuter)
Sanningen del 1 & 2 - Radioprogram från 050624 samt 050722. Vi har problem med sanningen! Är allt du valt att tro på helt sant? Är det du sprider helt sant? Är det du säger helt sant? Din relation till sanningen avgör din relation till Gud och var du kommer att tillbringa evigheten.

seth_erlandsson (mapp)
Undervisning av bibelforskaren Seth Erlandsson. Seth är docent i Gamla testamentets exegetik vid Uppsala universitet och en av männen bakom Svenska Folkbibeln.

sjolander (mapp)
Predikningar av Sven_erik Sjölander, tidigare pastor i EFS-kyrkan i Alingsås.

Skapelsen-01.mp3 - Skapelsen-07.mp3
Sju avsnitt med mycket fakta samt tankar och reflektioner över ämnet skapelsetro kontra evolutionstro ur ett Bibliskt perspektiv.
Skapelsen-01.mp3: Inledning, Risker med kunskap, 15 min
Skapelsen-02.mp3: Faran med utvecklingsläran, Varför en kombinationstro inte är möjlig, 9 min
Skapelsen-03.mp3: Argument för skapelsetro och mot utvecklingsläran, 14 min
Skapelsen-04.mp3: Hissnande fakta, Fingeravtryck av en Intelligent Skapare, 15 min
Skapelsen-05.mp3: Skapelsemodellen, Noas flod, Höga åldrar i Bibeln, 18 min
Skapelsen-06.mp3: Svar på frågor: "En dag är som tusen år", Dateringsmetoder, Apmänniskor, Rudimentära organ, 8 min
Skapelsen-07.mp3: Vem är hjärntvättad? Inbjudan till kristen tro och skapelsetro, bok- och länktips, 11 min

soren_sigvardsson (43 minuter)
"Från ateism och tillbaka till ungdomens tro på Jesus". Intervju med docent Sören Sigvardsson som tidigare forskade kring alkoholberoende.

stig_andreasson_del1.mp3 - stig_andreasson_del3.mp3 (47 + 44 + 35minuter)
Stig Andreasson föreläser om mystik, nyandlighet och New age – Dessa tre föreläsningar av Stig Andreasson är hämtade från den konferens som "Nätverket för information om nyandlighet och mystik" höll i Örebro den 26 april 2008. Föreläsningarna innehåller mycket fakta från bl.a. Katolska kyrkans egna katekes, historiska fakta samt intressanta vittnesbörd från Stigs 50 år som missionär i Frankrike. Att Stig dessutom föreläser på ett mycket seriöst och behagligt sätt med inslag av varm humor gör lyssnandet desto trevligare.

sveriges_chans.mp3 (40 minuter)
Kan Sverige få en sista chans? - Radioprogram från 060505. Om Guds folks fullständiga beroende av den Helige Ande för att hålla ondskan i schack i ett samhälle. Skall vi få bukt med den framvällande ondskan i Sverige och få se väckelse - kanske en sista gång - så måste vi söka oss tillbaka till Guds väg för att bli fyllda av den Helige Ande.

temadag_090404 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Alingsås den 4 april 2009. Arrangör var Nätverket för information om nyandlighet och mystik och talare var Lennart Jareteg, Evy Juneswed, Solveig Hendriksen samt Nils-Olov Nilsson. Se https://bibelfokus.se/temadag_2009 för mer info.

temadag_2010 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Alingsås den 7 augusti 2010. Arrangör var Alingsåsgruppen för evangelium och andlig klarsyn och talare var Lennart Jareteg, Sven Reichmann, Stig Hedström samt Ulf Granat. Se https://bibelfokus.se/temadag_2010 för mer info.

temadag_2011 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Alingsås den 8 oktober 2011. Arrangör var Alingsås fria kristna gemenskap och talare var Ulf Granat, Lennart Jareteg och Evy Juneswed. Se https://bibelfokus.se/temadag_2011 för mer info.

temadag_2013 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Alingsås den 8 juni 2013. Arrangör var Alingsås fria kristna gemenskap och talare var Ulf Granat och Lennart Jareteg. Se https://bibelfokus.se/temadag_2013 för mer info.

temadag_2013_2 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Jönköping den 9 november 2013. Arrangör var Alingsås fria kristna gemenskap i samarbete med vänner i Jönköping. Talare var Sven Reichmann, Lennart Jareteg samt Ulf Granat. Se https://bibelfokus.se/temadag_2013_jkpg för mer info.

temadag_2015 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Mölndal den 24 januari 2015. Arrangör var BibelFokus i samarbete med vänner i Göteborg med omnejd. Talare var Sven Reichmann, Lennart Jareteg samt Anders Pihl. Se https://bibelfokus.se/temadag_2015_molndal för mer info.

temadag_2016 (mapp)
Här finner du alla de föreläsningar som hölls vid Temadagen i Alingsås den 7 maj 2015. Arrangör var BibelFokus i samarbete med trossyskon från Alingsås och Göteborgsområdet med omnejd. Talare var Sven Reichmann, Lennart Jareteg samt Anders Pihl. Se https://bibelfokus.se/temadag_2016 för mer info.

trunnagarden_090321 (mapp)
Under en lördag i mars månad 2009 höll Lennart Jareteg två föredrag på Trunnagården i Orsa. Rubriken för den helgens bibelstudier var "Pröva allt, men hur?". De två föredragen var:
1. "Låt mig se spikhålen i dina händer" – ett bibelstudium om var Guds kraft flödar någonstans.
2. "Vem kan pröva" – ett bibelstudium om prövandets förutsättningar. Är jag själv på rätt väg? Har jag undgått att bli bedragen? Hur undgår jag att bli bedragen? Dessutom ett avsnitt om "den karismatiska förblindelsen": andlig förblindelse för en avfallen kristenhet.

vackelse_1.mp3 - vackelse_3.mp3 (17 + 17 + 20 minuter)
Om väckelse, pånyttfödelse och andedop - Radioprogram från 060113. Vår uppfattning om vad dessa tre ting är har förändrats över åren. Den sanna innebörden kan i vissa fall ha gått förlorad eller snedvridits. Vi ser på gamla tiders äkta väckelser och vad Bibeln undervisar.

yttersta_tiden1.mp3 - yttersta_tiden4.mp3 (51 + 52 + 39 + 59 minuter)
Yttersta tiden, del 1 - 4 - Radioprogram från 080208, 080307, 080502 och 080523. En serie i fyra delar om vad Bibeln har att säga oss om den s.k. yttersta tiden. Denna tid ser ut att närma sig med hast när man studerar de tidstecken som Bibeln ger oss. Därför vill jag med denna programserie blåsa i basunen till den vaksamhet som Jesus kallar oss till. Vi studerar Bibelns profetior och tecken i tiden. Jag försöker uppskatta var på den profetiska tidslinjen vi befinner oss. Vi ser på vad som återstår att ske före det att den sista tidens Antikrist träder fram och Jesus sedan kommer tillbaka. Avsikten är också att uppmuntra till att invänta Jesu återkomst. Och så försöker jag att hitta en Bibliskt förankrad syn på det s.k. uppryckandet och när det skall ske.